Skip to Content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

RN N1 Stodulky

A cache by lukasik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/02/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

tato keš vás zavede do jednoho pražského parku a rybníku, cash vypadá jednoduše, ale má svá specifika! je prístupná bud pri teplotách nekolik stupnu pod nulou nebo hodne stupnu nad nulou :). Pro cashe se vydávejte až po setmení nebo ve velice brzkých hodinách raních pres den je místo velice navštevované mudli!


Trošku z historie i prítomnosti


N1 stodulkyRetencní nádrž N1 - Stodulky je využívána predevším k zachycování nárazových srážek na území horní cásti povodí Prokopského potoka a vod z deštové kanalizace ze sídlište Stodulky sever a Stodulky jih, které jsou do N1 svedeny pres deštovou usazovací nádrž.

Díky své poloze u sídlište Stodulky jih a Lužiny slouží retencní nádrž nejen úcelum vodohospodárským, ale má také velký estetický i krajinotvorný význam a zlepšuje tak celkový vzhled Centrálního parku ve Stodulkách. Nádrž je využívána i místní rybárskou organizací, která zde chová tržní kapry.


ÚDRŽBA A SPRÁVA

V rámci bežné údržby se provádí prorezávání brehových porostu, secení trávy podél brehu a odklízení cerných skládek. Soucástí údržby je také pravidelná kontrola vodohospodárských objektu …


2005/2004 – OODBAHNENÍ A OPRAVA BREHU, VÝSTAVBA OSTRUVKU

Retencní nádrž N1 Stodulky nebyla od svého vzniku nikdy cištena, což melo za následek postupné ukládání sedimentu na jejím dne. Z toho duvodu byla v roce 2005 provedena její celková revitalizace.
Po výlovu na podzim 2004 zustala nádrž již vypuštena a v prubehu zimních mesícu 2005 z ní bylo odvezeno cca 6 000 m3 sedimentu. Soucástí odbahnení bylo i vytvorení malého ostruvku v západní cásti nádrže. Ostruvek má oválný tvar o rozmerech cca 10 x 5 m a slouží jako hnízdište i úkryt pro vodní ptactvo a jiné vodní živocichy.

V návaznosti na odbahnení nádrže byla také provedena oprava narušených brehu. Pro jejich stabilizaci bylo z estetických duvodu vybráno vegetacní opevnení z kokosových válcu a rohoží osázených vodními rostlinami (kosatec žlutý - Iris pseudacorus, kyprej vrbice - Lythrum salicaria, ostrice ostrá - Carex acutiformis). V Praze byl tento zpusob opevnení brehu použit poprvé a vycházelo se ze zkušeností z polské Gdyne, kde již nekolik let tento zpusob opevnení funguje v místním parku.

Náklady: 6 mil. Kc


HISTORIE NÁDRŽE

Retencní nádrž N1 vznikla v polovine 80. let 20. století, kdy byly na prokopském potoce vybudovány celkem tri nádrže. Jejich výstavba souvisela s výstavbou pražských sídlišt Stodulky sever, Stodulky jih, Lužiny a Velká Ohrada.

Pri mohutné výstavbe sídlišt v této lokalite došlo k porušení a odvodnení pramenné oblasti Stoduleckého potoka, zejména výstavbou inženýrských sítí. Výstavba mela za následek postupné vyschnutí horní cásti toku. V soucasné dobe je tato kdysi prutocná nádrž závislá pouze na deštové vode, která je do ní svedena z okolních sídlišt. Deštová voda však prináší do nádrže po celou dobu její existence nejen látky zhoršující kvalitu vody, ale i velké množství sedimentu.


FAUNA A FLORA

Nádrž N1 je typickým rekreacním rybníkem umísteným uprostred sídlište. V dusledku toho jsou jeho brehy vystaveny silnému tlaku lidí, také jsou pravidelne koseny. Brehová vegetace roste jen v úzkém, maximálne 1 m širokém, pásu kolem celého rybníka. Mužeme zde zaznamenat spolecenstva vlhkomilných bylin pro tato stanovište charakteristická.

Vedle porostu na území CR nepuvodního puškvorce obecného (Acorus calamus), se zde vyskytují ostruvkovité porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), spolecenstvo s dvouzubcem cernoplodým (Bidens frondosa) a spolecenstvo s rdestem peprným (Persicaria hydropiper). Zcela ojedinele se na brezích vyskytuje doposud vzácný nepuvodní druh dvouzubec hnedožlutý (Bidens connata). Je puvodem v Severní Americe a zacíná postupne obsazovat Polabí. V Praze se jedná o jednu z prvních lokalit, která však, vzhledem k nepuvodnosti druhu, stojí mimo zájem ochrany prírody.

Jako soucást vegetacního opevnením brehu, zde byl vysazen kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) a ostrice ostrá (Carex acutiformis).
Nádrž je bez vodní vegetace a slouží zejména pro rekreaci.
Nádrž je cerstve odbahnena a proto se v ní prozatím nevyskytují vetší druhy ryb.

Mapa N1 Stodulky
Vrba na ostrove vzpomínkou na Vladimíra Krápka

Smutecní vrba venovaná predcasne zesnulému Vladimíru Krápkovi, nadšenému organizátoru kulturních akcí v Praze 13 a zakladateli obcanských sdružení Spolek Slavibor a Spolecnost v Hájku, byla 25. dubna zasazena na ostruvku v horní retencní nádrži v Centrálním parku. Zasadili ji starosta Prahy 13 David Vodrážka, administrátor stodulecké farnosti Michael Špilar a Krápkuv devítiletý syn Daniel. Studentský sbor Besharmonie - 37,7 kBPametní list se vzpomínkou na Vladimíra Krápka, kterému Rada MC in memoriam udelila bronzovou pametní medaili za zásluhy o rozvoj kultury, vložili v drevené truhlicce ke korenum stromu. Slavnostní okamžik podtrhl svým zpevem studentský sbor Besharmonie, který se úcastnil mnoha Krápkových akcí.

David Vodrážka, Michael Špilar a Daniel Krápek ve clunu - 36,3 kBUmelý ostruvek uprostred retencní nádrže byl nove zhotoven v rámci cištení a rekonstrukce nádrže na jare lonského roku. Tehdy bylo vyteženo a odvezeno pres 6 tisíc kubíku bahna a pred napuštením byly opraveny brehy nádrže. Ty byly soucasne moderní metodou, pomocí jutových válcu s lávovými kameny, osázeny vodními rostlinami - rákosem, kosatci, ruznými druhy trav, vrbicemi apod. Osázen byl i ostruvek, který slouží jako sídlište ptactva.

(thx by Doldyman)


Nova Kes opet na svem miste, Tuzku s sebou!!!

Additional Hints (Decrypt)

Arav cbgeron :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.