Skip to content

Luntmakargatan Traditional Geocache

Hidden : 03/04/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Korsningen Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, från 1898.Korsningen Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, från 1898

Korsningen Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, från 2009. Korsningen Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata, från 2009

Luntmakargatan, [SWE]
Luntmakargatan är en livlig bakgata med många restauranger, framföra allt asiatiska. Området kring Luntmakargatan kallas ibland för Lilla Asien, här finns inte bara asiatiska restauranger utan även butiker med asiatisk inriktning.

Från slutet på 1600-talet till slutet på 1800-talet låg olika bryggerier på Luntmakargatan, bland annat låg Hamburgerbryggeriet här mellan 1869 och 1889. År 1839 flyttade Ljunglöfs snusfabrik från Drottninggatan till Luntmakargatan 19, man köpte en gammal bryggeritomt. Tobaksmonopolet köpte Ljunglöfs 1915, 1938 revs fastigheten. Benämningen Luntmakargatan finns sedan 1664 och varianter som Luntspinnaregatan förekom också. Tidigare namn är Kiifwegatan, Kive- gatan/gränd. Luntmakargatan stäckte sig ända fram till Oxtorget och det var framför allt den sydligaste delen som kallades Kivegränd.

Det nuvarande namnet kan hänföra sig till Daniel Michelson Luntspinnare, som från 1640-talet ägde Luntspinnaregården i kvarteret Oxen Minde, nu Luntmakargatan 36. En luntmakare var en person som tillverkade luntor att använda vid avfyrning av handeldvapen och kanoner.Luntmakargatan, [ENG]
Luntmakargatan is a lively back alley street with a lot of Asian restaurants. Luntmakargatan and the nearby area are known as Little Asia, not only for the restaurants, there are also Asian shops of different kind.

Earlier different breweries had there plants here, in 1839 Ljunglöfs Tobacco Factory moved from Drottninggatan to Luntmakargatan. The name Luntmakargatan goes back to 1664, and names like Luntspinnaregränd also occurs. Early names are Kiifwegatan, Kive- gatan/gränd (Street/Alley).

It is probably Daniel Michelson Luntspinnare who the street is named after, he own a Luntspinnare factory here in 1640. A Lunta is in Swedish an old fuse witch where used to fire canons, old riffles and handguns.

Ta med egen penna / Bring your own pen.

Additional Hints (No hints available.)