Skip to content

<

Studeneves

A cache by TwiceRaP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška Vás přivede do obce Studeněves, která se nachází nad Červeným potokem nedaleko královského města Slaný. Jméno obce je odvozeno od staročeského mužského jména Studen – Studenova ves, tj. Studnoves, později Studeněves. Původ osady Studeněves můžeme datovat do období 12. nebo 13. století. První písemné zprávy o obci jsou z roku 1372. O historii obce a i o její současnosti se dozvíte na stanovištích, které budete procházet.

Studeněves

Výchozí souřadnice multikeše jsou taktéž STAGE 1. Dostanete se k nim z doporučeného parkovacího místa projitím vrátek, které umožňují vstup do nově vybudovaného multisportovního centra obce, projdete kolem oplocených hřišť s umělým povrchem a po vyjití schodů dojdete na taneční parket "HALDY". Právě toto místo je spojeno s nedávnou historií dolování uhlí v kounovské sloji v oblasti Slánska. Do kounovské sloje patřil i obvod Studeněvský, do kterého patřily obce Studeněves, Řisuty, Byseň, Kvíc a Přelíc. První doly u Studeněvsi byly založeny kolem roku 1799, kdy sedlák Suchopárek  doloval nedaleko Krkavčího mlýna, vlevo při silnici ze Slaného do Studeněvsi. V roce 1805 zde byl založen Důl Svatého Valentina a v jeho blízkosti byla v roce 1809 – 1810 otevřena menší šachta Svatého Bedřicha. V roce 1816 byl ve Studeněvsi vybudován nový důl o velikosti na panství dosud nevídaném. Nesl název Důl Svatého Leopolda ve Studeněvsi. Otevření dolu znamenalo novou éru v rozvoji dolování na Slánsku. V průběhu krátké doby tu bylo otevřeno několik dalších dolů. Kolem roku 1870 bylo v obvodu Studeněvském 40 šachet a šachticek. Nejdůležitější byla šachta Luisa z druhé poloviny 19. století, kde se  těžila téměř polovina uhlí z revíru. Objevení uhlí v okolí Studeněvsi ve druhé polovině 18. století způsobilo nebývalý rozmach obce. Podle písemné zprávy z roku 1887 byl v obci poplužní dvůr a cukrovar Jindřicha Jaroslava hraběte z Clam-Martinic, kterému také patřily kamenouhelné doly, Krkavčí mlýn, cihelna a nedaleká bažantnice. V roce 1904  se v obci nacházel cukrovar, parní mlýn, cihelna, sadařství a kaple.

Důl Luisa Studeněves

Dnes se„HALDA“ stala centrem kulturního dění v obci. Každoročně se zde koná několik koncertů, vesnických tancovaček, funguje tady nepravidelné obecní letní kino, probíhá tady i celá řada dalších kulturních akcí. Vaším prvním úkolem bude určit počet železných roštových schodů, po kterých se musí vystoupat na nově vybudovanou tribunu (jeviště). Spočítejte je a získáte písmeno A. Je to sudé číslo.

 

Na Haldě

STAGE 2: Pokračujte na souřadnice N 50°13,403  E 14°2,607.

Kousek od obecního úřadu naleznete krásnou barokní kapličku. Zde hledejte ptáčky, kteří nikdy neodlétají. Počet ptáčků je roven písmenu B.

Dále pokračujte na souřadnice N 50°13,455  E 14°2,460. Nacházíte se na místě za stodolami, při severozápadní straně dnešního statku. Je to místo, kde v obci stávala Studeněvská tvrz. Byla postavena jako součást poplužního dvora patrně již ve 14. století. Od roku 1502 vlastnil Studeněves i s tvrzí Jindřich Hořešovec z Libušína, po něm jeho syn a od roku 1523 Oldřich Myška ze Žlunic. Jeho synové prodali Studeněves roku 1549 Volfovi BořitoviMartinic. Koncem 16.století koupil obec Studeněves Václav PetipeskýChyš a Ergberka. Jeho synovi Odolenovi byla Studeněves roku 1623 zabavena a následně připojena ke smečenskému martinickému panství. V té době přestala tvrz v obci sloužit svému účelu a byla později upravena na sýpku. Z předválečné historie můžete z tohoto místa vidět betonovou pevnůstku, která je jedna z mnoha v okolí.  Další naleznete například při výjezdu z obce po silnici směrem na Přelíc. Pevnůstky byly postaveny kolem roku 1936 a byly součástí 30 km obranného pásu kolem Prahy. Pokud půjdete z tohoto místa asi 100 metru po cestě severozápadním směrem, můžete uvidět i "Studeněvské ZOO“. Pokud budete mít štěstí, můžete ve výběhu zahlédnut muflony, koně, někdy i divoká prasata.

Studeněvské ZOO

STAGE 3: Pokračujte na souřadnice N 50°13,654  E 14°2,077.

Stojíte u pramene vody, který hasí žízeň občanů ve Studeněvsi i v okolí. Vaším posledním úkolem je zjištění počtu světle modrých obdélníkových ploch uvedeného pramene. Plocha, kde jsou vstupní dveře k prameni, má hodnotu jedna. Výsledné číslo označme X. Hodnotu skrytou pod písmenem C vypočtěte následovně: C = X děleno A.

Pramen vody

Kontrolní součet všech indicií je 12.

Finálové souřadnice:

N 50°13,(A-1)(B+2)(C)

E 14°02,(A-3)(B+1)(C-1)

 

Additional Hints (Decrypt)

Ebmfbpun fgebzh/ Gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.