Skip to content

Buk na Zdanove Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Památný buk na jižním svahu Ždánova.
EN: Memorable beech on the south slope of mountain Zdanov.

Buk v zelené

Buk na Ždánově je památný strom rostoucí v lesním oddíle č. 249a na jižním svahu hory Ždánov, přibližně v nadmořské výšce 960 metrů. Rozložitý buk stojí vedle jedné z kamenných zdí, které v minulosti oddělovaly jednotlivé pozemky na hřebenu Javornické hornatiny. Při měření v roce 1992 byl zjištěn obvod kmene 520 cm a výška koruny 20 m. Odhadovaný věk stromu je přibližně 270 let. Buk je chráněn od roku 1992 pro svůj vzrůst, genetickou hodnotu a jako krajinná dominanta.

Významné stromy

V jeho okolí najdete několik zajímavých stromů: Směrem na východ po vrstevnici, kousek od cesty vedoucí na hřeben Ždánova, dožívá smrk s neobyčejným kmenem (waypoint R1). Ten se totiž rozděluje ve dvě poloviny, pravá část přechází na levou stranu a překvapivě obě poloviny srůstají a dále tvoří opět jeden kmen. Okolo kamenné zdi klesající ze svahu je možné najít pěkně rostlý javor (waypoint R3). Ještě dále pod ním se rozpadá jiný velikán (waypoint R4), ale na jeho mohutném kmenu roste poslední větev. A samozřejmě nelze vynechat pár památných javorů, které jste viděli na rozcestí při cestě ke kešce.

Zajímavosti okolo buku

Štola

Jihovýchodně od buku, na opačnou stranu od přístupové cesty, lze v lese najít několik opuštěných štol (waypoint R6). Úzké štěrbiny mizející v hloubi svahu Ždánova jsou pravděpodobně pozůstatkem středověké těžby zlata. Jejich tvar sleduje průběh zlatonosné žíly. Do ohraničeného prostoru nevstupujte, je to zakázané.

Sto padesát metrů severozápadně od buku byste našli mnohem novější památku – řopík (waypoint R7). Objekt odpovídá nejčastějšímu typu A s osami bočních střílen svírajících úhel 140 stupňů. Provedení odpovídá obvyklé odolnosti, týl pevnůstky je z části kryt záhozem. Řopík je prvním z 41 objektů úseku H-40 Sušice, který realizovala pražská společnost Ing. František Pičman a Ing. Antonín Morávek v roce 1937. Celý úsek byl zadán k provedení na konci května 1937 a už 15. července byla tato pevnůstka vybetonovaná. Další řopíky naleznete podél cesty ke Žlíbku.

Kudy ke krabičce

Kmen buku v zimě

Při cestě od Žlíbku je možné zanechat vozidla na placeném parkovišti Na Račánku nebo ohleduplně zastavit vozidlo na počátku turistické trasy v sedle (waypoint P1, streetview). Odtud vede značená červená turistická cesta s naučnou stezkou, po které zcela určitě projedou na sněhu běžkaři, bez sněhu pak cyklisté i terénní kočárky. Cesta vás dovede až k dvojici památných javorů (waypoint T1) na místě bývalé osady Ždánov.

Druhou šikovnou možností je vyrazit od Penziónu U Šnečků, kde lze zastavit na plácku před závorou (waypoint P2, streetview). Cesta stoupá převážně po loukách, dokud se nenapojí na červenou turistickou, po níž dojdete na rozcestí u javorů.

U javorů začíná cesta stoupající vzhůru do svahu Ždánova. Je příkrá, cyklisté asi kola povedou a ten, kdo tlačí kočárek, bude nadávat. Po cestě vystoupáte až k waypointu R1, kde odbočíte vlevo a po vrstevnici dojdete k nedalekému buku (waypoint R2). V okolí buku je členitý terén a plno kamenů, v širším okolí leží na zemi spousta větví po likvidaci následků orkánu Kyrill. Z tohoto důvodů doporučuji návštěvu za světla, v něm i všechny zmíněné stromy více vyniknou.

Pozor: Keš není umístěna v kamenné zdi, nerozebírejte ji. Nelezte prosím ani na buk samotný.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] xnzraal qbzrprx irqyr mqv cevxelgl qerirz [EN] fznyy fgbar ubhfr orfvqr jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)