Skip to content

RKS Mystery Cache

Hidden : 01/21/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Lai atrisinatu uzdevumu jums jaatrod ne tikai pedejie divi cipari ‘N’ BET ARI tris ‘E’.
[ENG] Sorry this cache is more for local geocachers, although it is possible to solve it by you too - just difficulty then is much higher. To solve the riddle you need to find last two digits for ‘N” AS WELL last three digits for ‘E’.

[LAT] Rigas Kinostudija (RKS) ir vecaka filmu studija Latvija ar bagatu radošo vesturi. Ta tika izveidota 1948. gada, nosaukumu ieguva 1958., bet pašreizejas telpas – Riga, Šmerla iela 3 – darbojas kopš 1961. Padomju gados ta vesturiski izveidojas ka filmu ražošanas uznemums, kas nodrošinaja pilnu kinofilmas uznemšanas ciklu no idejas lidz gatavam darbam. Pagajuša gadsimta 70-tajos, 80-tajos gados tika uznemtas 15 spelfilmas gada, kas nodrošinaja darbu aptuveni 1000 darbiniekiem. RKS riciba ir labi aprikoti filmešanas paviljoni, kas ir ari lielakie Ziemeleiropa. Šeit ir tapušas vismaz 127 filmas, ka piemeru var minet ne tikai 60-70-tajos tapušas filmas „Kapteina Enriko pulkstenis” (rež. E.Lacis), „24-25 neatgriežas” (rež. A.Brencs), un „Baltas kapas” (rež. S.Tarasovs), BET ARI tadi klasiski darbi ka 80-tajos tapušie „Vakara variants” (rež. Dz. Ritenberga), „Izmeklešana noskaidrots” (rež. A. Neretniece), „Ilgais celš kapas” (rež. A. Brencs), „Vajadziga soliste” (rež G. Zemels) u.c.

[ENG] This cache is dedicated to Latvia cinematography heritage – Latvian movies. In Riga film lot (Rigas Kinostudija (RKS)) were produced more than 127 movies where many of them very well known not just in Latvia but also in many post Soviet republics. Some of the movies are made in 60’s and 70’s such as „Kapteina Enriko pulkstenis” (rež. E.Lacis), „24-25 neatgriežas” (rež. A.Brencs), un „Baltas kapas” (rež. S.Tarasovs), AS WELL classic of 80's „Vakara variants” (rež. Dz. Ritenberga), „Izmeklešana noskaidrots” (rež. A. Neretniece), „Ilgais celš kapas” (rež. A. Brencs), „Vajadziga soliste” (rež G. Zemels) and others.

[LAT] Cache saturs: logbooks, zimulis un ta dražamais, mazs auto un pirmajam atradejam FTF nozimite. Velams vienu galu lidz pasham galam ciet nevert, lai nakošajam atradejam nav janolauž nagi. Visu velams atlikt atpakalj ka bija!
[ENG] Cache consist of logbook, pencil and sharpner. Pls not close one top till very end otherwise will be difficulties to open for other geocachers, and put all back as you found it!

You can check your answers for this puzzle on Geochecker.com.free counters

Additional Hints (Decrypt)

[LAT]: 1.Xnegnf ahzzhef 2.Zntargvfxf, ybqmvan.
[ENG]: 1.Beqre ahzore 2.Zntargvp va jvaqbj.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)