Skip to content

Vodni nadrz Sobenov (R) Traditional Geocache

Hidden : 04/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vodní dílo Sobenov bylo vybudováno v letech 1922-1930 na toku Cerné, která pramení na území Rakouska, cca 26 km nad hrází v nadmorské výšce cca 950 m n.m. Úcelem vodního díla je v soucasné dobe výroba špickové elektrické energie v malé vodní elektrárne.
Puvodní stav tvoril vzdouvací objekt složený z betonového výpustného bloku pri levém svahu údolí zavázaný sypanou zemní hrází do pravého údolního svahu. Pri povodni v srpnu 2002 došlo k odplavení zemní cásti a dalším významným škodám. Betonový výpustní blok byl tvoren šterkovou propustí a dvemi prelivnými poli. Vodní dílo bylo v letech 2003-2005 opraveno. V rámci opravy byla vybudována dve dodatecná prelivná pole, címž došlo k prodloužení prelivné hrany o 27,6 m. Obe pole jsou umístena v míste bývalé sypané hráze. Soucástí vodního díla je historický obtokový plavební vorový kanál, který dnes slouží k prevádení vetších prutoku. Zacíná u vtokového objektu do nádrže, vede podél pravého brehu nádrže, od které je oddelen úzkou delící hrází. Délka vzdutí pri maximální hladine, tj. hladina na kóte 582,21 m n.m., ciní cca 0,5 km. Rozloha vodního díla je 7,54 ha a maximální objem pri této hladine cinní 73,500 tis.m3. Maximální hloubka je cca 6 m.
Odberné zarízení pro malou vodné elektrárnu tvorí usazovací nádrž na levém brehu nádrže Sobenov s vtokem do odberné štoly pro vodní elektrárnu a výtokem do proplachovacího kanálu. Štola kruhového profilu pri vtoku o svetlosti 2,02 m prechází do podkovovitého profilu 1,90m vysokého. Krytý kanál má dve odvzdušnovací veže 5 m vysoké. Kanál je sedmidílný, spojený dilatací a ústí do vyrovnávací komory. Vyrovnávací komora je železobetonová budova, ze které je voda vedena do tlakového potrubí pres rychlouzávery. Tlakové potrubí je ocelové, nýtované, o prumeru 1350 mm a dlouhé 177,54 m. Tudy je privádena voda na vlastní vodní elektrárnu. Ve vodní elektrárne jsou instalované dve vysokotlaké horizontální spirálové Francoisovy turbiny s hltností po 1,37 m3/s. Úcinný spád je 59,64 m. Celým vodním dílem je pretnut rícní meandr délky 3,7 km. zdroj : pvl.cz

EN: The Sobenov dam has been built between years 1922-1930 on small river Cerna. Main purpose of this dam is to create electrical energy but on the other side dam can absorbate higher income during rainy weeks or snow-melting on spring. In august 2002, during the biggest flood in last two centuries in CZ was damaged front side of the dam. After complete reconstruction between years 2003-2005 was enlarged the width of overflow to 27,6 meters. Historical part of the dam is a timber pass which can also be actived to enlarge offtake from dam. Tract of the dam is 75 400 m3 and maximum depth is 6 meters.


27 keší ... + extra velká finálka ... + bonusová keš ... + jedna reka ...

- tato keš je soucástí Malše série, v keši najdete karticku s písmenem a jeho hodnotou, opište si jej pro odlov finálky, více informací zde

Additional Hints (Decrypt)

ir fgenav, mn xnzraabh "mvqxbh" cboyvm onyinah mr xgrerub wr xenfal iluyrq an ceruenqh / ba gur uvyyfvqr oruvaq fgbar jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)