Skip to content

Lielais Baltezers Traditional Geocache

Hidden : 02/01/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slepnis ir ~200 ml plastmasas karba, saturoša visas nepieciešamas lietas. 5* tikai vasaras sezona un tikai tadel, ka vajag laivu. Uz salas terains nav lielaks par 2*.
[ENG] Cache itself is ~200ml plastic box, contend all necsesary things.

[LV] Lielais Baltezers atrodas Garkalnes pagasta, Rigas novada. aiznem 597,5 ha, videjais dzilums 2.7 m, maksimalais dzilums 5.9 m. Lidz 1903. gadam bija beznoteces ezers, kad tika izrakts Gaujas - Baltezera - Juglas ezera - Daugavas kanals, kas nodrošinaja koku pludinašanu plostos no Strenciem un citam Gaujas upes pilsetam lidz Rigas ostai, apejot bistamo pareju pa juru no Gaujas ietekas jura lidz Daugavgrivai, un Lielo Baltezeru ieklava Rigas udensvada sistema. Šim merkim kanals kalpoja vairak ka 50 gadus, krietni piesarnojot Mazo un Lielo Baltezeru ar grimušiem kokiem, atkritumiem. Kanala del Liela Baltezera limenis kritas par 1.8 m un blakus ta Ropažu, Priežu, Auzu un Liepu salam virs udens limena paradijas Maza sala, kuras augstakais punkts ir 1.6m virs juras limena. Sala ir dabas liegums, nekurinat ugunskurus, nepiesarnot dabu! Lielaja Baltezera mit lidaka, plaudis, rauda, asaris, linis, zandarts, sapals, zutis, vimba, sams, rudulis, ka ari plicis.
Musdienas ap Lielo Baltezeru lielakoties parkapjot tauvas joslu saceltas greznas savrupmajas, kanalu izmanto izklaižu braucieniem.

Slepni novietot atpakal precizi vieta!!! Sargajiet dabu! Ziemas laika nemiet lidzi slidas!

[EN] Lielais Baltezers lake is located in Garkalnes parish, Riga district, occupies 597.5 ha, average depth 2.7 m, maximum depth of 5.9 m. Since 1903. Lielais Baltezers is connected with Mazais Baltezers lake and Juglas lake by the Gauja — Daugava canal, which provided a timber floating from Strenci and other by Gauja river located cities to the Riga port, bypassing dangerous seaway from Gauja embouchure to Daugavgriva, and the Lielais Baltezers lake was included to Riga waterpipe system. For this purpose canal was used over 50 years, polluting Mazais and Lielais Baltezers lakes with sunken logs and garbage. After the canal was excavated, the water level in Lielais Baltezers lake fell by 1.8 m and next the Ropažu, Priežu, Auzu and Liepu islands above the water level appeared Maza (Small) island, which has the highest point 1.6m above the sea level. The island is a nature reserve. Miscellaneous sorts of fishes are represent in Lielais Balezers lake. Today around the Lielais Baltezers lake, ignoring the tow-lane, are build luxurious private houses and the canal is used only for entertainment trips.

Please put back the cache in its exact location! Save the nature! In winter take the skates with you!

Additional Hints (No hints available.)