Skip to content

<

Horná Ves - dedinská séria

A cache by bajajanik@johanko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Horná Ves - dedinská séria


 
 Erb obce Horná Ves

Erb obce Horná Ves


Horná Ves


Horná Ves leží v malebnom prostredí kremnického pohoria, v južnej vrchovine, ktorá je castou sopecného stredohoria na mnohotvárnom území z andezitových aglomerátov a ryolitových tufov. Tu sa vytvorilo v smere severojužnom hlboko rozrezané údolie ktoré vo vzdialenosti 3,4 km od Kremnice, na sútoku Kremnického potoka- Rudnica s potokom Lúcanským výrazne sa rozširuje a chráni ho od východu Brezový (664 m) a od západu Certov vrch ( 747 m). Tu sa vytvorilo ideálne miesto na osídlenie prvými obyvatelmi.
Toto miesto sa spomína už v listine mestských privilégií krála Karola Róberta z Anjou zo 17. novembra 1328. Obec patrila královskej komore a jej vek nie je historicky doložený. Prvá písomná zmienka o Hornej Vsi pochádza z roku 1429, ked ju pod názvom Windischdorf alias villa Sclavorum ( t.j. dedina Slovákov) dal do zálohy Kremnici u nej zadlžený král Žigmund Luxemburský.


Medzi historické nálezy, ktoré našiel obyvatel obce Šimon Chmúra v roku 1924, patria dva bronzové mece liptovského typu z mladšej doby bronzovej z 10. až 9. storocia.
V strede obce sa nachádza aj jedna kultúrna pamiatka – barokový morový stlp, so sochou svätej Trojice z roku 1710, ktorý bol darovaný mestom Kremnica Hornej Vsi v roku 1776.
Pri vstupe do chotára južne od Kremnice vyústuje Hlboká dedicná štôlna, ktorá sa razila v rokoch 1519 až 1613 a má dlžku 7050 m. V blízkosti ústia tejto štôlne (na Farbe) boli sedimentacné nádrže, do ktorých sa zachytával oker. Oker sa sušil, mlel a predával chemickému priemyslu. Voda z Kremnického potoka a z potoka Lúcanského sa využívala na pohon „stupu“ – banského zariadenia na drvenie vytaženej rudy. Ruda sa tažila z prieskumnej štôlne popod Certov vrch v roku 1752, ktorá mala preverit južné pokracovanie kremnickej zlatej žily.


Pôvodné obyvatelstvo sa živilo obrábaním chudobnej polnohospodárskej pôdy a prácou v baniach. V strede obce bola kovácska šmykna. Postupne sa uživili aj debnári, tesári, obuvníci, krcmári a povozníci. V obci sa tažila hlina, bola tu tehelna a kamenolom.
V roku 1932 bola v obci postavená požiarna zbrojnica so zvonicou. V roku 1944 bol do obce zavedený elektrický prúd. V roku 1945 sa urobila regulácia potoka Lúcanka, ktorý v minulosti spôsobil nemalé škody pri povodniach. V rokoch 1944 – 45 bol v Hornej Vsi postavený kultúrny dom a v roku 1950 sa uskutocnila výstavba ihriska. V rokoch 1968 -70 bol vybudovaný vodovod. V roku 2002 bola obec napojená na cisticku odpadových vôd a v roku 2001 bola urobená celková plynofikácia obce.
Obec má v súcasnej dobe 730 obyvatelov. Pocet obyvatelov sa rapídne zvýšil po výstavbe sídliska v roku 1992, kde domov našlo 168 rodín. Vekový priemer obcanov obce je 33 rokov. Detí a mládeže do veku 18 rokov je 198 osôb.Zdroj: http://www.hornaves.sk/


Skrýša


Keška sa nachádza na uvedených súradniciach, na kopci nad Hornou Vsou. Je to klasická lock and lock krabicka. Odmenou vám bude pekný výhlad na dedinu a okolité kopce.


Prístup ku Keške

Po zaparkovaní auta (PARK) sa vydajte smerom k požiarnej zbrojnici (pred nou sa nachádza morový stlp), kde prejdite cez most a vydajte sa smerom do prava ku garážam až ku križovatke z waypointu, kde odbocíte vlavo na polnú cestu a už len sledujte GPS.Additional Hints (Decrypt)

i xberav fgebzh/ ivq fcbyvre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.