Skip to content

Lerbjerg Kirke Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåbning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
<b>Følg de danske reviewere på Facebook https://www.facebook.com/DanskeReviewere</b><br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link<br>
(Arkiveret)

More
Hidden : 02/13/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Det er næsten umuligt at finde noget som helst info om denne i virkeligheden meget besøgsværdige lille kirke. Det eneste jeg kan opspore er, at opførelsestidspunktet er omkring 1100. Øvrige oplysninger står for min egen regning. Det siges dog, at den lokale klerk arbejder på en folder om kirken.

Inventar i skib og kor er - bortset fra døbefonden - alt sammen fra Renaissancen. Altertavlen og tildels også prædikestolen er tidstypiske for perioden med den meget tydelige beslagornamentik.

Stolestaderne er rene museumsstykker og ligeledes fra Renaissancen. De er alle med forskellige udskæringer (flere har initialer) i gavlene og er - lidt til nogle lokales ærgrelse - totaltfredede, så gudstjenester her er en prøvelse i Renaissancens rumpepinsler, om end gudstjenester nu om dage til alt held er kortere end tilforn.

I korets nordside ses en nu tilmuret åbning, hvor igennem spedalske o.a. i fordums tid kunne deltage i nadveren.

I koret hænger også en messehagel skænket af Mærsk McKinney Møller.

Der ses ingen kalkmalerier i kirkerummet.

Kirken har intet tårn, men en klokke siddende øverst i vestvæggen. Våbenhuset er, som det er almindeligt, noget yngre end resten af kirken. Det er opført af primitivt håndstrøgne mursten i en noget mindre størrelse, end de tre munkesten, man kan se i den gamle kirkeskibsmur lige vest for våbenhuset. Kirkeskib og -kor er opført af fint tilhuggede granitkvadre. Lige øst for våbenhuset og lidt højere oppe end dette, sidder en kvader med en udhugger rund knop. Den er omhyggeligt udhugget og altså ingen tilfældighed, men ingen kender forklaringen på denne ejendommelighed.

Både den oprindelige indgangsdør i nord (sværdsiden), mændenes indgang, der nu befinder sig inde i våbenhuset og den tilsvarende nu tilmurede dør i syd (spindesiden), kvindernes indgang, har overliggende tympani med billedudhugninger og udhuggede besmykninger i granitkarmene. Mest i nordsiden, hvor det næsten er overdådigt. I våbenhuset for neden til højre for døren ind til kirkerummet ses ligeledes en tavlet granitkvader og i våbenhusets østvæg er opstillet en vældig gravsten, som velsagtens engang har ligget inde i kirken over en eller flere adelspersoner. Al tekst er dog slidt væk forlængst.

Cachen indeholder fra starttidspunktet:
Logscroll
Blyant
Blyantspidser
Få bytteting til de yngste
Geocoin

Additional Hints (No hints available.)