Skip to Content

<

Sv.Vojtech

A cache by mexikan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/19/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keška je venována zajímavé povesti, která se váže k mestu Neratovice a kterou poprvé zachytil Václav Hájek z Libocan.

Sv. Vojtech se zdejším krajem vracel ze Staré Boleslavi do Prahy a na blízkém Štepánském prívoze žádal, aby byl prevezen na druhou stranu reky. Nemel však na zaplacení a nabídl místo penez požehnání, což prevozníci nepovažovali za dostatecnou odmenu. Proto Vojtechovi ve chvíli, kdy odpocíval na kameni, vzali boty zbili ho vesly a on se musel na další cestu vydat bos. Na mesto proto byla uvalena klatba a nesmel tu být postaven kostel.

Kámen na kterém prý Vojtech sedel se nachází ve stredu kostela svatého Vojtecha, postaveného v 2. polovine 17. století Ferdinandem Vilémem hrabetem Slavatou, a  výjev je zachycen na oltárním obraze. Neratovictí (Neradictí)proto byli dlouho nazýváni Zouváky (zuli sv. Vojtecha) a delat Vojtecha znamená chodit bos. Námestícko u kostela se stalo pravidelným místem kde je porádána Vojtešská pout.

 

Život Svatého Vojtecha

Pro dobu, v níž Vojtech žil, vycházejí naše informace predevším z legend. Jejich hlavním úkolem však byly oslavy svetce a nikoliv presné lícení událostí. Legendisté nepovažovali za nutné presne uvést napríklad místo a datum narození Vojtecha. Lze však predpokládat, že se narodil na Libici u Podebrad, která byla centrem panství Slavníkovcu. Co se týká roku narození, lze uvažovat rok 955 ci 956-957. Vojtechova matka Strezislava bývá uvádena jako sestra sv.Václava. Slavníkovci nebyli asi suverénními vládci a panství spravovali v závislosti na Premyslovcích. Zprávy o bohatství a moci tohoto rodu, jak uvádejí legendy, nemusí být nadnesené - jejich územím probíhala významná obchodní cesta ze Západu na Krakovsko. Mladý Vojtech byl urcen k svetské kariére, ale smrtelne onemocnel a byl zaslíben Bohu, když se uzdraví. To se stalo a Vojtech byl poslán do Magdeburku, nastoupil dráhu knežskou, byl birmován magdeburským arcibiskupem Adalbertem, jehož jméno prejal.

V roce 981 zemrel kníže Slavník a na Libici se ujal vlády Vojtechuv bratr Sobeslav. Vojtech se vrátil domu do sboru kleriku u biskupa Detmara. Po smrti Detmara byl 19.února 982 z podnetu ceského panovníka knížete Boleslava II. zvolen na Levém Hradci ceským biskupem. Tato skutecnost ukazuje na klidné soužití Premyslovcu a Slavníkovcu. Ale Slavníkovec Sobeslav prerušil klidné soužití s Premyslovci a s polskou pomocí se chystal uchvátit moc. Dokonce razil vlastní slavníkovské denáry s vyobrazenou korunou na své hlave.

K tomuto napetí se pridaly spory Vojtecha s polopohanskými Cechy. Žádal nekompromisne dodržovat krestanské zásady. To popudilo Cechy i samotného knížete Boleslava II., když Vojtech prosazoval zákaz prodeje otroku, z nehož mel kníže vysoké príjmy. Vojtech se rozhodl složit úrad biskupa. K tomu musel mít svolení papeže. Proto se odebral do Itálie a roku 989 se svolením papeže vstoupil do kláštera sv.Bonifáce a Alexia na Aventinu. S Vojtechem vstoupil do kláštera i jeho nevlastní bratr Radim a prijal rádové jméno Gaudencius. Klášter byl proslulý snahou o nápravu církevního života a o výrazné reformy v církvi. .

Na podzim 992 sem dorazilo poselstvo Boleslava II., aby se Vojtech vrátil do své funkce v Praze. Kníže slíbil dodržovat krestanské principy a zrídit benediktínský klášter v Brevnove. Návrat Vojtecha prinesl nové problémy. Vojtech byl príliš reformní a jeho vysoké požadavky na rádný život krestanský narazily na všeobecný odpor v Cechách, kde pusobily cizorode a násilne, nebot tu dosud vládly polopohanské pomery. A tak Vojtech opet odchází.

Vyvraždení Slavníkovcu.

Další událost vysoce ovlivnila Vojtechuv další život. 27.zárí 995 pritáhli Premyslovci k Libici a po dvoudenním boji dobyli hradište a pobyli Slavníkovce. Zustal jen Sobeslav, který byl na válecné výprave Oty III. Vojtech se opet uchýlil do kláštera na Aventinu, kde hodlal dožít. Ale v kvetnu 996 sem prišel mladý císar Ota III., aby prijal císarskou korunu od nového papeže Rehore V. Ota III. predložil plán renovace rímské ríše v pokrestanštené forme.

Premyslovci odmítli Vojtechuv návrat a tak se Vojtech mohl plne venovat šírení krestanské víry jako misionár mezi pohany v Madarsku, kde založil klášter v Pan­nonhalme, a v Polsku. Do Polska se vydal na misii s Radimem ke knížeti Boleslavu Chrabrému a odtud do Pruska. Zde vstoupil neštastne do posvátného háje pohanu a byl zabit 23. dubna 997. Telo Vojtecha vykoupil Boleslav Chrabrý vahou zlata, prevezl do Hvezdna a pohrbil v kostele P.Marie. V roce 999 došlo ke svatorecení Vojtecha. Císar Ota III. prijel do Hvezdna a nad Vojtechovým hrobem projednal s Boleslavem Chrabrým založení arcibiskupství v Hvezdne. Prvním arcibiskupem se stal Vojtechuv bratr Radim ci Gaudencius. O neco málo pozdeji byl madarským arcibiskupem v Ostrihomi jmenován Vojtechuv druh a prítel brevnovský opat Anastasius. Období kolem roku 1000 je pro ceskou zemi kritické. Hluboký úpadek, casté strídání panovníku na trune zpusobily, že Cechy nedostaly ani arcibiskupství. K tomu došlo až po více než tri sta letech! - Roku 1039 byly prevezeny Vojtechovy ostatky z Hvezdna do Prahy a od roku 1880 jsou uloženy v chrámu sv.Víta. Svatý Vojtech je hlavním svetcem arcibiskupství Pražského.

 

Svatý Vojtech a lidová tradiceSvatý Vojtech stojí hned na druhém míste po ceském knížeti svatém Václavu. Pred Vojtechem byli národními svetci v 10.století Václav a Ludmila, po nich sázavský opat Prokop. Svatého Vojtecha ctili jako polského národního patrona od roku 1000 jednoznacne Poláci, a také u Madaru byl významným svatým, který údajne pokrtil svatého Štepána. Naši kulturní historikové ho v minulosti hodnotili v rozpacích brali ho spíše jako zjev ne prímo ceský nebo regenátský.Ve skutecnosti je svatý Vojtech bohate zastoupen v ceských povestech a v ceské lidové tradici. Vystupuje v nich jako clovek moudrý, prísný i laskavý, mnohdy se smyslem pro humor. Pripisuje se mu jako svatému schopnost za sucha privolat déšt, vode z Vojtechových studánek se pripisují lécivé úcinky. Nejméne na dvanácti místech v Cechách se objevuje lidové uctívání svatého Vojtecha, z toho šestkrát v západních Cechách. Na rade míst po celých Cechách se vypráví o posvecování uctívaných pohanských kamenu sv. Vojtechem. Svetec si prý na ne pritom lehal, ci se jich dotýkal. Jsou známé i kameny s údajnými stopami sv. Vojtecha. Prímo nad nimi nebo poblíž nich se pak casto nachází církevní stavba, sv. Vojtechu zasvecená.Takový kámen se nachází i v Neratovickém kostelíku.

Je mimo jiné pokládán za autora nejstarších ceských a polských duchovních písní, napr. známé písne Hospodine pomiluj ny

Zdroj :Hamelika, wikipedie, internet,

KEŠ

Úvodní souradnice te zavedou pred kapli sv. Vojtecha v Neratovicích. Zjisti:

A = pocet vzrostlých stromu prímo pred vchodem do kaple (sudé císlo)

B = pocet oken kaple

C = rok kdy byl Vojtech zabit

D = rok kdy byl Vojtech prohlášen za svatého

Keš se nachází na souradnicích:

N 50° 17.(D–C+2)(A*3)(B-4)

E 014° 29.(B+1)(B)(A*2+3)

Pro finální odlov je vhodné nejaké približovadlo. V deštivém pocasí je možné si u finálky zabahnit botky, v prípade povodnového nebezpecí jdete radši na pivo.

Po odstranení puvodního geoobjektu keš obnovena na jiném míste.Až pocasí dovolí udelám možná ješte úpravu.Vracejte keš na své místo prosím opatrne a samozrejme pozor na mudly.Preji príjemný lov.

 


Additional Hints (Decrypt)

trbfgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.