Skip to content

<

Medvědí hora / Bärenberg

A cache by pavlikVB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/16/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Medvědí hora dostala název díky výskytu medvědů na tomto území. Zákaz lovu střelbou byl vydán roku 1737, z důvodu zachování kožešiny. Lovit huňáče se smělo pouze do želez a to ješte v periode několika let. V roce 1836 zde byl uloven poslední medvěd loučovickým rybářem Johannem Gargo.
Nadmořská výška přírodní památky Medvědí hora vyhlášená dne 27.5.1992 se pohybuje od 720 do 934m n. m. s výměrou 82ha. Důvodem ochrany této oblasti je zbytek horského smíšeného suťového lesa.

K přírodní památce Medvědí hora se lze dostat několika způsoby. Pro kešery je zřejme "nejatraktivnější" vyrazit pěšky z neplaceného parkoviště od Lipenské přehrady po modré turistické stezce postupně přes Cikánský hrad a Medvědí stěnu a při zpáteční cestě si ještě odskočit na Poustevnu.Geologie:
V podloží převažuje středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula eisgarnského typu, na hřbetu vystupuje středně zrnitá porfyrická až blastoporfyroklastická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton). Na obou vrcholech Medvědí hory (severní - kóta 934 m, jižní - kóta 914 m) jsou mohutné mrazové sruby se svahovými blokovými sutěmi. V území je dochováno několik zbytků přirozených květnatých bučin a jedlobučin, v nichž převažuje suťový kapradinový typ bučin s kyčelnicí devítilistou, místy jsou vyvinuty kostřavové bučiny. Na úpatí mohutného mrazového srubu pod severním vrcholem Medvědí hory se dochoval fragment suťového lesa.

Flora:
Ve stromovém patru přirozených smíšených porostů mírně převažuje buk lesní nad smrkem ztepilým, přimíšeny jsou javor klen a jedle bělokorá. Na skalnatých vrcholech se vzácně vyskytuje bříza karpatská. Keřové patro je tvořeno přirozeným zmlazením hlavních porostotvorných dřevin, vtroušen je bez červený a zimolez černý. V druhově bohatém bylinném podrostu mimo jiné rostou svízel vonný, kyčelnice cibulkonosná, samorostlík klasnatý, pitulník horský, violka lesní, bažanka vytrvalá, kostřava lesní, pšeníčko rozkladité, kopytník evropský, bukovník kapraďovitý, bukovinec osladičovitý, kapraď rozložená, na menších prameništích rostou čarovník alpský, vrbina hajní, ostřice řídkoklasá. Větší část území je však porostlá druhotnými lesními kulturami s naprostou převahou smrku ztepilého.

Fauna:
V chráněném území hnízdí především běžné lesní druhy ptáků. K dominantním patří pěnkava obecná, pěnice černohlavá, střízlík obecný a sýkora uhelníček. Jediným druhem se striktní vazbou na staré bukové porosty je holub doupňák. Hnízdí zde také jestřáb lesní a datel černý.
Zdroj: link

Pokud budete mít štěstí, můžete v okolí hory pozorovat utěšené stádo losa evropského. Jeho výskyt ve zdejším kraji je daleko nejpatrnější v Česku, dokonce se blíží k číslům populace v Polsku a Litvě (v oblastech trvalého výskytu). Los evropský dosahuje váhy až 500kg a v kohoutku můžeme naměřit až 210cm. Tento los evropský je ale menší než asijské a severoamerické poddruhy. Potkat zde losa, nemusí být zas až tak nesplnitelný sen.
Cache lze, alespoň se domnívám, dohledat i za sněhové pokrývky (viz. hint). Jen závěje by nález mohly znesnadnit.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: cbfnq fr cbq fxnyaí cerivf
[DE]: frgm qvpu hagre Sryfjrur

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.