Skip to content

Haj nad soutokem Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Je to malá vyhlídka nad soutokem Strely s Berounkou v polesí Háj.
EN: The view point above the confluence of Strela and Berounka rivers.


Celý text je k dispozici vcetne diakritiky.

Nad místem, kde se potkávají vody Strely a Berounky (Mže) stejne jako jejich hluboká údolí se zakleslými meandry, je na kozojedské strane les zvaný Háj. Les je také zván jako farský, neb patril rímsko-katolické církvi, ale dnes je ve vlastnictví státu. Kdysi vedla od Kozojed prímo k polesí tzv. Hájovská cesta, ale po zcelování polí byla rozorána.

S nadsázkou by bylo možné o celém polesí Háj mluvit jako o poloostrove, neb jej z mnoha stran obtéká voda. Reka Berounka se po veky zarezává do svého levého brehu a vytvárí na jihovýchodní hranici polesí strmou skalnatou strán. Její malý bezejmenný prítok napájený predevším vodou z polí se na severovýchode prorezává roklí. Není však tak hluboká jako Borecká jáma na západe, jejíž potucek ústí do Strely kousek pod Piplovým Mlýnem. A konecne jižní okraje polesí padají do kanonovitého údolí Strely od Borecké jámy až po soutok.

U ústí rícky Strely - pohled z vyhlídky
foto: Jaroslav Hapala (bojar)

Skalnatá strán nad Berounkou nabízí skromnou vyhlídku na úsek Berounky obtékající protejší Liblín. Možná jde o vyhlídku na tri jiné vyhlídky, neb je odtud videt jedna z nejúchvatnejších vyhlídek na Starou reku a to vysoká Havlova skála, dále hure prístupná ostrožna nad samotným soutokem rek a snad i vyhlídka nad Liblínským Mlýnem. V popredí je nejvýraznejším objektem liblínský hrbitov, vpravo u brehu v pozadí se pak skrývá táborište Kozelka. Vlevo vykukuje jen trochu Liblín, orientovaný k severu.

Kudy ke krabicce

Jistá cesta vede z míst, kde silnice II/231 mezi Borkem a Kozojedy prekonává zacátek Borecké jámy (waypoint PA). Na prilehlé loucce lze zaparkovat, cesta vás povede prímo podél lesa. Až dojdete do rohu polí, ponorte se po ceste do lesa. Nekteré cesty nejsou nijak výrazne udržované, jiné nejsou pod boruvcím témer rozeznatelné. Pokuste se kousek od kraje lesa vydat po zarostlé ceste vlevo, ve smeru na východ. Vyhnete se tak pasekám i hustým mladým porostum. Cesta vás privede na další rozcestí, kde se vydejte vpravo a postupne prímo za šipkou ke krabicce.

Druhou cestu jsme nezkoušeli a jen ji odhadujeme. Približne na waypointu T1 ústí žlab vedoucí v jižním svahu polesí, který v horní cásti vypadá schudne. Je-li prístupný i na úrovni reky, pak jde o schudnou cestu pro vodáky.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] wnybirp [EN] pbzzba whavcre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)