Skip to Content

<

Zachranarska studijni kes

Hidden : 3/24/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLOVENSKÁ ZDRAVOTNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVATato keška je venována všem zdravotním sestrám a záchranárum – potažmo zdravotníkum ze Slovenska i Cech, kterí venují své volno, cas s rodinou, dovolené a v neposlední rade i finance na své další vzdelávaní.

Z pohledu sestry nebo záchranáre pracující u záchranné služby je SZU jednou z mála možností, jak si zvýšit svou kvalifikaci a získat tak vysokoškolský titul. Sídlo univerzity, vzdelávací prostory, ale napríklad i ubytovací zarízení jsou soustredeny v komplexu budov na Limbové ulici 12 -14 v Bratislave.

Prostredí je to vzhledem k pár metrum vzdálené budove nemocnice Kramáre zdravotnicky skutecne dostatecné :o) a nejenom to. Díky ojedinelosti tohoto druhu školy, predevším pak pro zamestnance záchranných služeb s požadavkem dálkového studia, se zde opetovne setkáváme a za cesko-slovenské spolupráce, prekonáváme spolecnou rukou nerozdílnou problémy a strasti studentu (predevším pak pri testech a zkouškách), vecer si opakujeme své znalosti jazyku za prispení výrobku s vyšším obsahem alkoholu ze zemí anglosaských, pojídáním speciálit z ruzných krajin a poslechem prurezem svetové hudby, nebo se proste jdeme jen tak nekam projít, zkrátka.... vrátili jsme se do studentských let, do našich detství, kdy ješte v televizích bežne bežely programy v obou jazycích (a nutno dodat, že zde ceské stále beží, zatímco u nás dávno ne! Slyšeli jste Macpeacovou v ceštine?! HRUZA!!!!! Chceme zpet její nakráplou, erotickou slovenštinu, tajné sny našich pubertálních nocí!!!!) a je nám tu spolu, myslíme, pomerne dobre.

UPOZORNENÍ PRO LINGVISTICKÉ FAJNOVÉ ŠMEKRY: NÁSLEDUJÍCÍ TEXT JE PRO SPOUSTU LIDÍ V CIZÍM JAZYCE. NAŠE CESTY SE SICE PRED JIŽ VÍCE NEŽ 15 LETY ROZEŠLY, ALE V SRDCÍCH NÁS „STARŠÍCH“, KTERÍ SI PAMATUJEME, JEJICHŽ KORONÁRNÍ TEPNY JSOU JIŽ LEHCE ATEROSKLEROTICKÉ, NEBO SE JIMI NEZADRŽITELNE A ZA NAŠÍ NEUTUCHAJÍCÍ PODPORY STÁVAJÍ, JEJICHŽ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM ZAŽÍVÁ HYPERTENZNÍ KRIZI VE CHVÍLI, KDY Z RÁDIA ZAZNÍ JEMNÝ HLÁSEK DARINKY S KÁJOU, NEBO MARIKY GOMBITOVÉ, V SRDCÍCH TECH, KTERÍ JEŠTE PAMATUJÍ A S DOJETÍM A SLZOU DO OKA ZPET ZATLACOVANOU VZPOMÍNAJÍ NA DAMPSEYHO A MAKEPEACEOVOU, KTERÍ TOUTO RECÍ HOVORILI, V NAŠICH SRDCÍCH STÁLE ŽIJE A DOZAJISTA SI RÁDI ZAVZPOMÍNÁME....

ZKRÁTKA! NAŠÍ ZÁSLUHOU SI PRÁVE MUŽETE DOPRÁT KRÁTKÝ KURZ SLOVENSKÉHO A CESKÉHO JAZYKA, PRINEJMENŠÍM JEHO DROBNÉ OPÁCKO. :o)


-- VERZE SLOVENSKÁ, PRO MILOVNÍKY CIZÍCH JAZYKU Z CECH --


História Slovenskej zdravotníckej univerzity:

Slovenská zdravotnícka univerzita sa hrdí viac ako pätdesiatrocnou tradíciou v poskytovaní profesionálneho špecializovaného postgraduálneho vzdelávania v medicínskych odboroch. Výchovu špecialistov v medicíne, stomatológii, farmácii a dalších zdravotníckych odboroch až do roku 2002 vykonávala štátna neuniverzitná vzdelávacia ustanovizen, známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) so sídlom v Bratislave.

Na SZU boli zákonom zriadené štyri fakulty:

Fakulta zdravotníckych špecializacných štúdií, ktorá je priamym pokracovatelom postgraduálneho špecializacného vzdelávania v medicíne Fakulta ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií, ktorá poskytuje akreditované pregraduálne vzdelávanie v bakalárskej, magisterskej a doktorandskej forme štúdia v zdravotníckych odboroch ošetrovatelstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, radiologická technika a urgentná zdravotnícka starostlivost a zároven i postgraduálne špecializacné štúdium v týchto odboroch Fakulta verejného zdravotníctva, ktorá je priamym pokracovatelom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie ako súcast SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovaných študijných odbore verejné zdravotníctvo. V súlade so zákonom NR SR o vysokých školách a po schválení návrhu Akademickým senátom SZU zriadil rektor SZU s úcinnostou od 1. júla 2005 štvrtú fakultu SZU Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a dalšie vysunuté pracoviská vo Fakultných nemocniciach v Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Slovenská zdravotnícka univerzita vykonáva svoje poslanie vzdelávat odborníkov v medicíne a dalších zdravotníckych odboroch na základe bohatej mnohorocnej tradície. Je lokalizovaná v Bratislave (Slovenská republika) na úpätí Malých Karpát v mestskej casti Kramáre a jej klinickou výucbovou základnou je v blízkosti areálu SZU umiestnená Dérerova Fakultná nemocnica.

Viacero informácií o škole je na webovom servre: www.szu.sk-- VERZE CESKÁ, PRO SLOVENSKÉ, JAZYKOZPYTECKÉ KOLEGY --


Historie Slovenské zdravotnické univerzity:

Slovenská zdravotnícka univerzita se pyšní více než padesátiletou tradicí v poskytování profesionálního specializovaného postgraduálního vzdelávání v medicínských oborech. Výchovu specialistu v lékarství, stomatologii, farmacii a dalších zdravotnických oborech až do roku 2002 vykonávala státní neuniverzitní vzdelávací instituce, známá pod názvem Slovenská postgraduálna akademie medicíny (SPAM) se sídlem v Bratislave.

Na SZU byly zákonem zrízeny ctyri fakulty:

Fakulta zdravotnických specializacních studií, která je prímým pokracovatelem postgraduálního specializované vzdelávání v medicíne Fakulta ošetrovatelství a zdravotnických odborných studií, která poskytuje akreditované pregraduálne vzdelávání v bakalárskej, magisterské a doktorské forme studia ve zdravotnických oborech ošetrovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiacní technika a urgentní zdravotnickou péci a zároven i postgraduální specializacní studium v techto oborech Fakulta verejného zdravotnictví, která je prímým pokracovatelem Školy verejného zdravotnictví, zrízené v roce 1991 pod záštitou Svetové zdravotnické organizace jako soucást SPAM, a která poskytuje bakalárské, magisterské a doktorské vzdelávání v akreditovaných studijních oboru verejné zdravotnictví. V souladu se zákonem NR SR o vysokých školách a po schválení návrhu akademickým senátem SZU zrídil rektor SZU s úcinností od 1. cervence 2005 ctvrtou fakultu SZU Fakultu zdravotnictví se sídlem v Banské Bystrici a další vysunuté pracovište ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici, Martine a Košicích.

Slovenská zdravotnícka univerzita vykonává své poslání vzdelávat odborníky v lékarství a dalších zdravotnických oborech na základe bohaté nekolika tradice. Je lokalizována v Bratislave (Slovenská republika) na úpatí Malých Karpat v mestské cásti Kramáre a její klinickou vzdelávání základnou je v blízkosti areálu SZU umístena Dérerova Fakultná nemocnica.

Více informací o škole je na webovém servru: www.szu.sk-- ENGLISH VERSION --


History of Slovakia medical universities:

Slovak Health University, the proud tradition of more than fifty specialized in providing professional graduate education in medical fields. Education specialists in medicine, dentistry, pharmacy and other medical fields, up to 2002 carried out the state non-university educational institution, known as post-Slovak Academy of Medicine (SPAM), based in Bratislava.

At SZU were legally established four faculties:

Faculty of medical specialization course, which is the direct successor of postgraduate specialist training in medicine Faculty of nursing and medical professional studies, which provides accredited pregraduálne education in bachelor, master and doctoral studies in the form of medical nursing, midwifery, physiotherapy, radiological technology and emergency medical care and specialized and postgraduate studies in these fields Faculty of Public Health, which is the direct successor to the School Public Health, established in 1991 under the auspices of the World Health Organization as part of SPAM, and provides bachelor, master and doctoral education in the accredited field of study Public Health. In accordance with Act No. of Higher Education and the Academic Senate approved the proposal SZU SZU Rector established with effect from 1 July 2005 a fourth faculty SZU Faculty of Health, based in Banska Bystrica, and other field offices in a teaching hospital in Banska Bystrica, Martin and Kosice.

Slovak Health University carries out its mission to educate professionals in medicine and other health professions on the basis of many rich traditions. It is located in Bratislava (Slovakia) at the foot of the Small Carpathians in the municipality of Kramáre and clinical training base is located near the campus SZU Dérerová Faculty Hospital.

More information about our school are on the website:

www.szu.skKeš je jednoduchá tradicionálka ve filmovce. Není treba nikam vstupovat mimo chodníky a verejné cesty. Místo je trochu více rušné, ale i tak by mela být bez vetších problému a pri troše trpelivosti odlovit. Hodne štestí a príjemný lov.

This cache is an easy tradicional film box. Is not necessary to step behind the way. Good luck.


Additional Hints (Decrypt)

V pna or n fhccbeg sbe lbh / Zhmrf fr b zar bcevg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,159 Logged Visits

Found it 1,114     Didn't find it 10     Write note 13     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.