Skip to content

Olesensky potok Traditional Geocache

Hidden : 04/15/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Údolí potoka s malými vodopády, skluzavkami a kaskádami.
EN: Small valley of Olesensky stream

Olešenský potok pramení jihovýchodně od vsi Olešná, v nadmořské výšce okolo 420 metrů u silnice II/232 spojující Rokycany a Liblín. Zemědělské hospodaření vedlo ke zničení původního koryta: prvních 200 metrů protéká umělým korytem skrytým v křovinách vedle cesty a dalších 400 metrů přes pole je vedeno v potrubí. Od jeho ústí na okraji lesa teče Olešenský potok v mělkém údolíčku k severozápadu směrem k okraji vsi, před kterou se potok stáčí k západu. Převážnou část povodí potoka nad Olešnou pokrývají svažitá pole. Jejich sklon a nesprávné obhospodařování bylo při přívalových deštích příčinou bleskových povodní, které opakovaně trápily Olešnou. Pro ochranu vesnice bylo v roce 2013 koryto potoka nad vsí upraveno a byla vybudována retenční přehrážka (suchý polder) s objemem 200 m3. V samotné vesnici protéká potok v kapacitním železobetonovém potrubí pod silnicí; při výstavbě vtokového objektu zanikl rybníček velikosti zahradního bazénku.

Kaskáda

Za Olešnou potok pokračuje k západu. Obklopen stromy se pomalu noří do zalesněného údolí se stále strmějšími stěnami. Na obou svazích údolí vedou lesní cesty, které činí hluboké údolí přístupným pro pěší. Voda potoka překonává na mnoha místech drobnými vodopády a kaskádami tvrdé, skalnaté podloží, jinde se rozlévá do drobných niv. Samovolně vyrostlý smíšený les v údolí není hospodářsky využívaný, stromy tu často rostou do svého přirozeného konce, padlé kmeny zůstávají na místě jako tzv. mrtvé dřevo. Kromě těchto cenných biotopů je část údolí zarostlá invazivním trnovníkem akátem, který vytlačuje původní a přirozené druhy.

V druhé polovině údolí se potok stáčí k severozápadu a přes několik dalších kaskád dotéká na kraj chatové osady u Berounky. Zde 3,2 km dlouhý potok ústí zprava do Berounky přibližně na jejím 110. řkm v nadmořské výšce okolo 270 metrů. Potok v celé své délce protéká územím přírodního parku Horní Berounka.

Na místě, kde se končí chatová osada a začíná údolí, skáče voda potůčku přes několik schůdků skály podloží:

Kaskády

Hlouběji v údolí je drobný vodopád, nedaleko kterého jsme kdysi umístili krabičku:

Vodopádek

Doslov: V roce 2009, kdy jsme připravovali keše v Němčovicích a Olešné, byla dolní část údolí malebným zastrčeným koutem. Ve stínu stromů jste tu narazili na pomalu lezoucího mloka a mohli nakukovat do koryta divoce skákajícího potoka. V létě 2013 se Rokycanskem prohnala vichřice, která smetla smrkový les rostoucí ve svahu nad keškou. Kouzlo místa na čas vyhaslo, okraje cesty jsou zanesené větvemi. Keš jsme přesunuli hlouběji do údolí, kde vítr neřádil. Jste-li zvyklí na chůzi v libovolném terénu, doporučujeme se vracet po dně údolí, podél potoka, neboť koryto je na několika místech pěkně modelované.

Jenže vše se mění, tentokrát k lepšímu: i s pomocí geocacherů byla na jaře a v létě vybudována Naučná stezka Olešenský potok, která prochází podél potoka od Olešné až k řece. Protože k 9. zastavení u mostíku zavede turisty samotná naučná stezka, posunuli jsme keš proti proudu k jednomu z břidlicových prahů s malou kaskádou.

Kudy ke krabičce

Průrva

Nabízíme trojici cest, každá má jinou obtížnost. Ať už dojdete ke kešce libovolnou z nich, rozhodně si průrvu ve skále pořádně prolezte a prozkoumejte. Možné cesty:

Pro fajnovky: Ne, nechceme vás nijak zesněšňovat, je přeci naprosto v pořádku, že chcete najít keš, aniž byste skončili špinaví jako prasata v sanitce se zlomenou nohou. Pro vás bude nejlepší cesta po levém břehu potoka, tj. v Olešné odbočit do vesnice, projet okolo pumpy, kapličky a po polní cestě pokračovat dále, dokud neminete po pravé straně hájek. Za ním je louka, kterou přejeďte či přejděte až k rokli (waypoint P3). Dále raději pěšky po cestě, která vede podél rokle a následně lesem. Cesta vás přivede nad kešku a vy jen opatrně sestoupíte k potoku. Stejně tak můžete sejít z červeně značené turistické trasy a dojít ke keši odspodu, jen se drže ceste na levém břehu.

Pro malé dobrodruhy: Chvilinka nepohodlí neuškodí, ale proč být v nebezpečí celý den, že? Vydejte se od Olešné (waypoint P4) po trase naučné stezky nad pravým břehem. Až budete mít keš skoro vlevo před sebou, sestupte příkrým svahem s popadanými stromy a kameny až k potoku, krabička je jistě na druhém břehu. Až se zalogujete, zkuste se dostat zpátky.

Pro drsňáky: Najít kešku věnovanou potoku a neužít si ho? To je pro žabaře! Vydejte se od osady proti proudu přímo korytem potoka, na mnoha místech je naprosto úžasné, kaskády, skluzavky, vodopády, čiré tůňky. Pojedete-li k cache autem, zastavte u kontejnerů v zátočině před zákazem vjezdu (waypoint P1). Pak se můžete vydat po silničce k ústí Olešenského potoka (waypoint T1), která je zároveň červenou turistickou trasou 0202. Na konci chatové osady po pravé straně do svahu stoupá lesní cesta vedoucí podél potoka, ale ta vás nezajímá, protože to byste došli ke kešce jak nějaké fajnovky. Vy se vydáte rovnou do koryta potoka a upřímně říkáme, že ke keši nemůžete zabloudit. Gumovky se jistě budou hodit, ale průtokové sandály či boty do vody jsou také cajk.

Němčovice & Olešná – Užij si český venkov

Cache Olešenský potok je součástí série Němčovice & Olešná – Užij si český venkov. V cache naleznete číslo E, které je užitečné pro získání bonusové cache Němčovice a Olešná (bonus). Nezapomeňte si hodnotu čísla opsat z identifikace cache.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] i qhgvar zrmv obebivpv n ceheibh, yril oeru [EN] va ubyr orgjrra cvar naq perrx tnc, yrsg onax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)