Skip to content

W aneb Pulse cache Multi-cache

Hidden : 04/15/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Kratka multina v narocnem terenu vam umozni vyzkouset vas srdecni puls.
EN: Short multi-cache with difficult terrain allows you to experiment with your heart pulse.

Puls

Puls neboli tep je tlaková vlna vyvolaná činností srdce. Z levé komory srdce je krev opakovaně pumpována do srdečnice (aorty) a z ní dále tepnami do celého těla.

Lékařství se zajímá nejen o samotnou přítomnost pulsu (při jeho delší nepřítomnosti bývá pacient obvykle předáván na patologii), ale i o jeho rytmus a frekvenci (počet pulsů za minutu je nazýván tepovou frekvencí). Asijské lékařství staví na pulsu základní diagnostiku, pacienti se často nepotřebují před lékařem ani svlékat.

Puls je řízen mozkem. V době klidu je řízen parasympaticusem, který snižuje frekvenci, aby šetřil energii. V okamžiku krizové situace přebírá řízení sympaticus, který zajistí dostatečné zvýšení frekvence a tím i přísun kyslíku a energie pro tělo očekávající zátěž.

Zjištění pulsu

Puls je možné nahmatat na větších tepnách u povrchu těla. Nejčastěji se přítomnost pulsu zjišťuje na krkavici (arteria carotis), neboť na krku může být puls zjistitelný ještě poté, co zmizí z končetin. Dalšími místy je vřetenní tepna (arteria radialis), zápěstní tepna (arteria ulnaris), při nedostatečném dokrvování horních končetin se používá pažní tepna (arteria brachialis) a na dolních končetinách stehenní tepna (arteria femoralis), zjistit lze také v tříslech, podkolení, za kotníkem či na nártu.

Měření tepové frekvence

V dnešní době již existují měřidla téměř na všechno a tak si možná měříte puls hodinkami. Změřit tepovou frekvenci můžete také klasickou metodou nahmatání pulsu na zápěstí čtyřmi prsty či na krku dvěma prsty pravé ruky. Po dobu deseti sekund počítáte tepy, jejich počet pak vynásobíte šesti, popř. po dobu 15 sekund a násobte čtyřmi, čímž získáte tepovou frekvenci. Nevýhodou manuálního měření je nutnost přerušit jakoukoliv pohybovou aktivitu.

Obvykle se rozlišují tři různé tepové frekvence: klidová, maximální a aktuální.

Klidová tepová frekvence odpovídá srdeční činnosti při klidu těla, nejlépe ji měřit ihned po probuzení nebo večer těsně před spaním. Měřte několik dnů po sobě a spočítejte průměr. Měříme počet úderů za minutu v klidu na zápěstí nebo tepně na krku, nejlépe ráno, ještě než vstaneme z postele. Doporučuje se 3 dny za sebou a vzít pak průměr. Klidová tepová frekvence se obvykle pohybuje v rozmezí 65–75 tepů za minutu, u trénovaných sportovců se může pohybovat okolo 50 tepů za minutu. Za nižší hodnotou stojí obvykle silné srdce schopné přečerpat větší objem krve.

Klidová tepová frekvence se od narození snižuje. Srdce malého dítěte může provést i 150 tepů za minutu, na obvyklou hodnotu okolo 72 tepů za minutu se dítě dostává přibližně ve 12 letech. Srdce dítěte musí uspokojit mnohem větší poptávku po kyslíku a energii, které tkáně potřebují pro svůj růst. Co nelze vyřešit zvětšením pumpy dohoní tělo pilnějším pumpováním. Holky mají vyšší frekvenci než kluci. Je-li srdeční puls pod 60 tepů za minutu, mluví lékaři o bradykardii, je-li naopak puls velmi zrychlen – např. nad 90 tepů za minutu, mluví o tachykardii.

Podle klidové tepové frekvence lze sledovat trénovanost: při jejím neměnnosti či snižování jste trénovanější nebo lépe odpočatí. Naopak při zvýšení přemýšlejte, zda jste si po předešlém tréninku dost odpočinuli, zda nejste ve stresu či se bojte nastupující nemoci.

Maximální tepová frekvence odpovídá pulsu, který je organismus jedince schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě udržet. Její hodnota je individuální a je především ovlivněna věkem; trénink ji ovlivňuje mnohem méně. Hodnotu maximální tepové frekvence je dobré znát pro stanovení vhodné aktuální tepové frekvence i jako hranici, kterou byste v žádném případě neměli překročit. Intenzivní trénink na této hranici může způsobit přetrénování a vyčerpání i u naprosto zdravých lidí.

Hodnotu maximální tepové frekvence můžete spočítat jedním ze vzorečků. U staršího výpočtu Foxe a Haskella ze sedmdesátých let je to 220 mínus věk u mužů, resp. 226 mínus věk u žen. U novějšího vzorce dle studie provedené v Coloradu se věk násobí koeficientem 0,7 a výsledek se odečítá od čísla 208. Můžete se setkat také se vzorcem zohledňujícím hmotnost 210 - 0,5 * věk - 5 % hmotnosti + 4 (pro muže).

Aktuální tepová frekvence je tepová frekvence, kterou máte právě v daném okamžiku cvičení. Podle její výše a poměru k maximální tepové frekvenci dochází k trénování síly a vytrvalosti nebo ke spalování tuků nebo také v podstatě vůbec k ničemu.

Optimální tepová frekvence při cvičení by se měla pohybovat mezi 40 % až 90 % maximální tepové frekvence. Pokud se pohybujete pod 40 %, cvičíte neefektivně a ve vašem těle se prakticky nic neděje. Jde-li o cvičení pro zábavu, nejde o problém, ale kondici si jím nezlepšíte.

Oblast 40 % až 50 % odpovídá cvičení nízké intenzity, které je vhodné pro seniory. Od 50 % do 60 % je oblast cvičení střední intenzity, kdy dochází k vysoké kalorické spotřebě a tím ke snižování váhy. Oblast 60 % až 75 % je vhodná pro rozvoj vytrvalosti, kondice a odolnosti proti únavě. V této oblasti obvykle probíhá aerobní trénink, tj. dlouhodobá činnost vyžadující zvýšení přísun kyslíku, ale bez vzniku kyslíkového dluhu. Od 75 % do 100 % je oblastí výkonnostní, kterou lze doporučit jen dostatečně trénovaným jedincům. Jde o anaerobní trénink, kdy jsou vyčerpány kyslíkové zásoby těla a vzniká kyslíkový dluh. V takové situaci jsou nejvýznamnějším zdrojem energie cukry, jejichž zásoby jsou také omezené. Pokud by zátěž měla být dlouhodobá, je potřeba energii průběžně doplňovat.

Zdroje: Puls na Wikipedii, Co prozradí váš puls od Renaty Červenkové na Marianne, Tepová frekvence na webu Cyklistiky Krnov.

Cache

Když jsme připravovali cache v okolí Němčovic, zaujala nás dvě hluboká údolíčka potoků Velké a Malé Radné. A tak vznikl nápad na sportovní multi-cache, která vám trochu rozproudí krev. Její název přibližně odpovídá výškovému profilu nejkratší možné trasy této multiny. Po přečtení předešlého textu si můžete na trase vyzkoušet některou z intenzit sportovní zátěže nebo naopak podle pulsu po výstupu zjistit o jakou zátěž šlo.

Upozornění: Je čistě na vašem rozhodnutí, jaký způsob zdolání cache zvolíte. Pamatujte, že log je uznáván za nalezení finále, nikoliv za nutnost přivolat vrtulník IZS po infarktu či střemhlavém pádu ze svahu. Nepřeceňujte vlastní síly a přihlédněte ke své aktuální kondici, případně ke kondici a možnostem všech členů týmů. Rozhodnete-li se jít přímo za šipkou, berte ohledy na přírodu. V atributech označené brodění uvádíme pro přítomnost drobných potůčků, které lze obvykle přeskočit.

Do oblasti Radné se můžete dostat lodí po řece a pak zkuste zakotvit v ústí jednoho z potoků. Možností pro pěší je červená turistická trasa 0202 procházejí po pravém břehu Berounky (Mže), případně žlutá turistická trasa 6612, která vás k Radné povede od Újezdu u Sv. Kříže nebo z druhého směru podél břehu od přívozu v Darové. Další možností pro pěší je polní, později lesní cesta od Vranovic. Na kole lze pod Radnou přijet od Olešné nebo po lesní cestě údolím Velké Radné okolo hájovny od Újezdu.

Na výchozí souřadnice nejlépe vyjdete od ústí Malé Radné po cestě vedoucí na hraně údolí Berounky (Mže) a potoka, ale je to pěkný krpál. Na startu hledejte PET cache u paty smrku, souřadnice mohou poletovat. V tubě naleznete souřadnice semifinále, které je umístěno v PET cache uložené za velkým pařezem těsně vedle cesty. Po překonání prvního údolí si můžete odpočinout odbočkou ke kešce Radná.

Němčovice & Olešná – Užij si český venkov

W aneb Pulse cache je součástí série Němčovice & Olešná – Užij si český venkov. V cache naleznete číslo I, které je užitečné pro získání bonusové cache Němčovice a Olešná (bonus). Nezapomeňte si vzít geovizitku či si hodnotu čísla opsat z identifikace cache.

Dotazníček

Při zápisu logu můžete vyplnit následující dotazníček, nehodící se vymažte:

Cache jsem zdolával(a): pro změření různých tepů / pro radost z pohybu / pro bonus / pro bod / musím mít všechny cache / pro infarkt / jen z donucení / já blbec
Zvolil(a) jsem metodu: přímo za šipkou / nejmenšího odporu / kombinaci
První výstup byl: výkonnostní / vytrvalostní / ke snížení váhy / odpočinkový
Druhý výstup byl: výkonnostní / vytrvalostní / ke snížení váhy / odpočinkový
Trasu jsem prošel/prošla za       minut s odbočkou/bez odbočky na cache Radná.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] 1. cngn fzexh / 2. mn cnermrz / sva: an fgebzr [EN] 1fg orybj n fcehpr / 2aq oruvaq n fghzc / sva: gehax bs gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)