Skip to Content

<

Møllestensparken og Junglestien

A cache by Tusenisserne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/4/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(Dk)Ikke egnet for kørestolsbrugere.
Gummistøvler er en rigtig god ide.
Varighed: ca. 1 time med børn.
(Eng)Not recomended for wheelchairs
Rubberboots is a good thing
Approx. 1 hour with children.

NB: Cachen er ikke på koordinaterne - det er parkeringskoordinaterne/NB: The cache is not on the coordinates - it is the parkingcoordinates.
(Da) Denne cache giver dig et kig til bebyggelsen Møllestensparken og et stykke af den omkring liggende af natur. Nyd alle de flotte tegltage i alle de forskellige vinkler.
Møllestensparken er en alternativ bebyggelse, der tager sig spændende ud i luft perspektiv. F.eks Google Earth.
Møllestensparken blev bygget i 1970'erne og er tegnet af arkitekt Bent Rohde.
Bebyggelsen er udført i 4 cirkler med 15 ens huse i hver cirkel.
Bebyggelsen er kendetegnet ved en tanke om et fællesskab, men et fælleskab af individuelle huse.
Således driver og vedligeholder fælleskabet tennisbane, svømmepøl, legeplads og et fælleshus.
Og børnene elsker stedet...
Husenes placering i cirkler er med til at forstærke følelsen af fælleskab til glæde for alle beboerne.

Parkér ved/ Start ved(DD):
N 55° 42.694
E 011° 37.252
Gå i syd-østlig retning 100m.
Gå til waypoint 1(Flagstang):
N 55° 42.626
E 011° 37.300
På en lige linie i den retning du lige er gået og frem foran dig, står der et navn på et grå-hvidt hus.
Hvor mange bogstaver er der i navnet på huset:
10 eller 7 eller 11 ?
Noter dette tal(svar_1) – måske skal du bruge det.
Stil dig nu ved midten af den cirkel hvor waypoint 1 er placeret.
Gå i Nord/vestlig retning(300 grader magnetisk) mod et gyngestativ.
Passér det levende hegn bag gyngestativet og følg stien til venstre mod
waypoint 2(En stor trækonstruktion):
N 55° 42.524
E 011° 36.956
Du kommer til waypointet ved hele tiden at følge en offentlig sti.
Hvor mange trin har du trådt på inden du står på gulvet i trækonstruktionen?
13 eller 25 eller 19 ?

Noter svaret(svar_2) – måske skal du bruge det.

Når du har talt trinene og nyder udsigten, kikker du i Nordlig retning og ser en sti forsvinde ind i mosen -Junglestien. Junglestien består delvist af broer bygget af gamle jernbanesveller.
Hver sektion består af 3 parallelle sveller.
På denne sti finder skatten på(wp3):
N 55° 42.580
E 011° 36.954
Eller fortsætter udfordringen og får hjælp under hint og kik grundigt omkring svelle-sektion nr. XXX
XXX= HINT – svar_1 – svar_2

Cache indhold ved start: logbog, blyant, kuglepen, diverse små legeting

For at gå tilbage til parkeringsstedet kan du fortsætte af Junglestien og følge din GPS.

God tur /Tusenisserne

(eng.) This cache will take you through the settlement “Møllestensparken”(The Millstone Park) and a piece of the surrounding nature. Enjoy all the red clay roofing in all the different angles.
“Møllestensparken” is an alternative settlement dealing exciting in the air perspectiv­e. For example Google Earth.
“Møllestensparken” was built in 1970 and designed by architect Bent Rohde.
Settlement is done in 4 circles with 15 similar houses in each circle.
“Møllestensparken” are characterized a community of individual houses.
Thus, operates and maintains the community a tennis court, a pool, a playground and a house for activities for the community.
And the children love this place.....
Houses placed in circles help to reinforce a sense of community for the benefit of all residents.

A nice parking spot/Starting location(DD):
N 55° 42.694
E 011° 37.252
Go south-easterly direction for about 100meters.
Go to waypoint 1(flagpole):
N 55° 42.626
E 011° 37.300
On a straight line in the direction you just followed and in front of you, you will see a name written with black letters on a gray-white house.
How many letters are there in the name of the house:
10 or 7 or 11 ?
Remember this answer (Answer_1) – maybe you will need it later.
Waypoint 1 is located in a circle of grass. Goto the center of this circle. Look in the North-westerly(300 degree magnetic) direction and walk towards a swing .
Behind the hedgerows, behind the swing, you find a path to the left to
waypoint 2(a big wooden construction):
N 55° 42.524
E 011° 36.956
You will reach the waypoint by following the puplic path.
How many steps did you count before you arrived on the platform at the big wooden construction?
13 or 25 or 19?
Remember this figure (Answer_2) – maybe you will need it later.

Once you have steeped the steps and enjoy the nice view, you need to look in a northerly direction and you will see a path disappearing into the march - “The Jungle path”. “The Jungle path” consists partly of bridges built of old railway sleepers.
Each section consists of 3 parallel sleepers.
Following this path and you reach the cache at(wp3):
N 55° 42.580
E 011° 36.954
Or continuing the challenge and check the Hint and look carefully around sleeper-section number XXX
XXX= HINT – answer_1 – answer_2
Cache contains: logbook, pencil, pen, small toys.
To go back to the parking spot you can just continue the “The Jungle path” and your GPS.
Enjoy your geocaching/ Tusenisserne

Additional Hints (Decrypt)

[Da]avbtgerf
[Eng]fvkglavar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

99 Logged Visits

Found it 70     Didn't find it 4     Write note 3     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 17 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.