Skip to content

"Trubkova serie" c.2 Traditional Cache

Hidden : 04/07/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"TRUBKOVÁ SÉRIE" c.2 

Tak co, už máte "Trubkovou" c.1 nebo zacínáte hnedle c.2 ??

Rozhodnutí je opravdu jen na vás!

V c.1 jsme si povídali o tom, co to vlasne tady je za "roury", o jejich historii a taky o základních parametrech..tudíž tyto "malickosti" ted vynecháme...

Nyní se vrhneme na neco jiného..treba..treba...víte kudy toto potrubí vede? Ne?? Tak jdeme na to !

 

Trasa Tepelného napájece Melník - Praha

 


Trasa potrubí prochází vetšinou okrajovými cástmi obcí
nebo okolo techto obcí:

Podvlcí, Cítov, Býkev, Zelcín; zde prekonává po mostní konstrukci laterální plavební kanál Melník - Vranany a reku Vltavu a pokracuje pres Zálezlice, Chlumín, Hornátky, Kojetice, Zlonín, Mešice a Hovorcovice do teplárny Treboradice.


Jedete-li v zime, kdy je kolem vás led a jinovatka, asi težko uveríte, že voda v napájeci po 34 kilometrech nevychladne. Je to jedno z NEJ našeho teplárenství – ztráta tepla pri doprave z Melníka do Treboradic pri prenosu 600 MW tepelných je pouhých 1,8 maximálne 2 %, úbytek teploty na vzdálenosti 34 km ciní pouhé 2 °C. Bežné ztráty v teplovodech ciní ve svete 5 až 20 %. 

Dopravní zpoždení prenosu tepla od zdroje ke spotrebiteli se pohybuje od 0,5 do 6 hodin. Pomocí tohoto dopravního zpoždení a akumulace tepla v samotném napájeci je možné rešit i energetické špicky, snížit úbytek elektrického výkonu nebo ho využít pro regulacní výkon. Teplárenské turbosoustrojí totiž muže operativne menit elektrický výkon napr. zmenou výkonu na kondenzacní cásti turbíny, zmenou odberu tepla z turbíny pri soucasné zmene dodávky páry do kondenzacní cásti turbosoustrojí nebo odpojením vysokotlakých ohríváku napájecí vody a využitím takto uvolneného tepelného výkonu pro zvýšení elektrického výkonu až o 10 %.

Objem vody, který lze v teplovodu využít pro akumulaci tepla a získání regulacního výkonu ciní neuveritelných 75 000 m3.

Ze známých zpusobu akumulace energie má tepelná akumulace nejvyšší úcinnost – 60 až 88 %. V horkovodu je možné akumulovat až 8× více tepla než v parovodech.

Teplo se vyrábí z domácího energetického uhlí tzv. kogenerací, tj. soucasnou výrobou elektriny a tepla.

 

Výhodou kogeneracní soustavy je i rozmanitost využívaných tepelných zdroju. Krome hnedého uhlí spalovaného v elektrárne Melník je možno spalovat také:

 


          cerné uhlí (teplárna Malešice)

          zemní plyn (teplárny Treboradice, Malešice a Michle, výtopna Krc)

          mazut (teplárna Michle)

          komunální odpad (spalovna Vysocany).


Tato diverzifikace zajištuje velkou spolehlivost dodávek tepla i v prípade výpadku nekterého zdroje tepla.

Modernizací prvního bloku melnické elektrárny došlo také k odstranení škodlivých emisí ze spalování. A co teprve v Praze, kde zmizela díky dálkovému teplu lokální topenište a 75 sídlištových kotelen.

 

Short English version

 

„Pipe serie“no.2

Have you already found “Pipe serie”no.1 or have you decided to start with no.2?

It’s only up to you!

 

In no.1 we spoke about history and technical data…Now we will speak about something else…for example…do you know which way the pipelines run? No?

Let’s go!!

 

You can see these pipes near suburbs of these towns and villages:

Podvlcí, Cítov, Býkev, Zelcín; then they cross the shipway Melnik- Vranany and the river Vltava, continue across Zálezlice, Chlumín, Hornátky, Kojetice, Zlonín, Mešice and Hovorcovice …to Power station Treboradice

 

You wouldn’t believe that even in winter the water looses only 2° C in 34km! Capacity of pipes is unbelivable up to 75 000m3.

 

Power Station Melnik burns brown coal, but in other plants is possible burn :

Hard coal ( Heat station Malesice]

Gas (Heat station Treboradice, Malesice, Michle and heating plant Krc)

Household refuse (refuse incinerating plant Vysocany)

 

Opet neco o keši samotné... / About the cache...

Keš je změněna ze small na micro - PETka, z důvodu jejího častého ukradení. V krabce je logbook a tužka. Pro vyzvednutí keše, ani kvůli kochání se okolím HLAVNĚ NEŠPLHEJTE po potrubí ani jinak se ho NEDOTÝKEJTE. POZOR! POTRUBÍ JE ČAS OD ČASU KONTROLOVÁNO hlídkou!! Zaparkovat případné geovozidlo můžete na waypointech. Ke keši možno jít od waypointu 2 stále po asfaltce až k můstku přes potrubí k přelézání určenému, který je takřka naproti keši. Nebo možno podejít potrubí - s pořádnou úklonou - po pár metrech od tohoto waypointu 2 (poté blátivá cesta). Další možností je podejít potrubí až za keší - zde - N 50°14.556', E 14°29.222'...k odlovu použijte hint!
Nezapomeňte si opsat bonusová čísla!
Cache is changed from small to micro, because it was stolen a lot of time. For picking up the cache or looking around DON´T CLIMB UP pipes and DON´T TOUCH pipes! Cache ISN´T close to pipelines!!!! ...BE CAREFUL - pipelines are sometimes checked by patrol! USE the hint!!


  Team Fiksíci přeje příjemný lov!/ Team Fiksici wishes you a good hunt!

 

Pokračování viz cache: TRUBKOVÁ SERIE Bonus

Cerpáno z clánku:

Wikipedia

3.pol – Magazín plný pozitivní energie

 

POZOR!!!

31.5.2016 = OPĚT ZMĚNA ÚKRYTU = změna hintu!!!! Keš přemístěna o pár metrů dále od cesty. Počítejte s hledáním "v přírodě" mimo cestičky... Snad zde déle vydrží.

7.12.2014 = OPĚT ZMĚNA ÚKRYTU = změna hintu!!!! KEŠ JE STÁLE MIMO POTRUBÍ!!! Nezkoumejte potrubí příliš zblízka - ostraha potrubí je opravdu pečlivá a mohli byste se následně potkat i s policií...

18.3.2014 = OPĚT ZMĚNA ÚKRYTU = změna hintu!!!! KEŠ JE STÁLE MIMO POTRUBÍ!!! Viz.níže...

19.5.2012 = ZMĚNA ÚKRYTU = změna hintu!!!! KEŠ JE MIMO POTRUBÍ!!! Nezkoumejte potrubí příliš zblízka - ostraha potrubí je opravdu pečlivá a mohli byste se následně potkat i s policií

13.9.2011 = ZMĚNA ÚKRYTU = změna hintu!!!! Též změna velikosti ze small na větší micro!

Nezapomente si opsat Bonusové souradnice c.2!

Don't forget to copy bonus coordinates no.2!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] xre,xnzra,cyrpu... [EN] ohfu, fgbar, zrgny furrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)