Skip to content

KOSTEL SV.AUGUSTINA Traditional Geocache

This cache has been archived.

michajlpetrof: Jelikož se vrátim z Afghanistanu až nekdy v únoru/breznu nejsem schopen keš premístit, manželku tam posílat nebudu. Takže keš prosím nelovte! Dekuji!

More
Hidden : 04/09/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:KRATICKÁ ZASTÁVKA PRI PRUJEZDU SOVINCEM, CI ZPESTRENÍ NÁVŠTEVY HRADU!!!

KOSTEL SV.AUGUSTINA


Dominantou historicky jedné z nejvýznamnejších lokalit Rýmarovska – vesnicky Sovince (obec Jiríkov) je stejnojmenný stredoveký hrad. Rozsáhlá stavba s bohatou minulostí, cnící na skalnatém pahorku uprostred romantické krajiny zalesnených kopcu, láká každorocne tisíce turistu. Ponekud ve stínu hradu stojí kostel sv. Augustina z poloviny 19. století. Klasicistní kostel má pritom osobité kouzlo a díky své zachovalosti a slohové cistote je dokonce považován za jednu z nejcennejších empírových staveb na Morave. Kostel zasvecený sv. Augustinovi, jednomu z církevních Otcu, stojí na jižním predhradí Sovince . Do hradu prakticky nelze vstoupit, aniž bychom kostel minuli. Je ovšem pravdou, že rada turistu belostný chrám obchází takrka bez povšimnutí. Kostel je totiž verejnosti bežne neprístupný, nahlédnout do nej lze v sezóne pouze skrze mríže. Podle slov správce objektu Roberta Ráce se zde príležitostne konají bohoslužby (predevším na svátek sv. Augustina 28. srpna) a kulturní porady (napr. Sovinecké kulturní léto 2007 s pásmem koncertu houslisty Jaroslava Sveceného a jeho hostu). Naopak verejnosti prístupná je expozice o rádu nemeckých rytíru a historii hradu Sovince ve veži kostela (dle údaju na oficiálních stránkách rádu je otevrena od kvetna do zárí každý den krome pondelí, v dubnu a ríjnu o víkendech).
Na okraji pozornosti stál sovinecký kostel dlouho i pro vetšinu historiku. Zatímco o hrade Sovinci lze najít dlouhé výkladové pasáže, o kostelu v jeho bezprostredním sousedství existují v rade publikací jen strucné informace. Památka je zkrátka relativne mladá, obzvlášte ve srovnání s hradem. Nicméne dnes je již hledisko badatelu o neco príznivejší a rovnež mezi laiky se najde mnoho obdivovatelu stylu 19. století. Pro obyvatele našeho regionu je sovinecký kostel o to cennejší, že jeho arnoltický „sourozenec“, kostel sv. Anny, vystavený roku 1846 z popudu téže osoby, velmistra rádu nemeckých rytíru arcivévody Maxmiliána Josefa, byl behem poválecných let odsouzen k postupné devastaci a v roce 1983 srovnán se zemí. Kostel sv. Augustina tak zustává na území Rýmarovska jedinecným dokladem svého stylu. Sovinecký kostel sv. Augustina byl postaven behem let 1844 (nekde je uvádeno už 1842) - 1845. Nebyl samozrejme prvním chrámem v Sovinci. Viktor Pinkava uvádí jako jeho predchudce podhradní kapli s hrobkou, kterou nechal postavit Jan Pnovský ze Sovince v 15. století. Roku 1543 prodal Ješek Pnovský ze Sovince hrad Kryštofovi z Boskovic. Behem pusobení protestantských Boskovicu na sovineckém panství vznikl samostatný kostel uprostred vesnice. Kostel se hrbitovem byl roku 1643 znicen pri švédském dobývání hradu. Jak ovšem potvrzuje Pinkava, jeho pozustatky byly patrné ješte roku 1865.
V roce 1576 prešel Sovinec do vlastnictví Vavrince Edera ze Štiavnice, zástavního majitele sousedního rabštejnsko-janovického panství. Stejne jako jeho predchudci i následovníci rozšíril Eder areál hradu nekolika prístavbami. Nechal postavit objekt purkrabství vedle tretí brány a hradní opevnení obohatil výstavbou polygonální delové bašty zvané Remter, dále opevnením výbežku nad údolím, tzv. Kocicí hlavou, a predsunutou osmibokou bateriovou veží. Behem švédského obléhání v léte 1643 se horní cást této veže zrítila. Její zbytky se staly základem pro budoucí zvonici dnešního kostela, a jsou tudíž jeho nejstarší soucástí. 18. ledna 1623 koupil panství Sovinec od Jana Kobylky z Kobylího rád nemeckých rytíru. V letech 1651 až 1655 byla prímo v areálu hradu zrízena kaple sv. Augustina. Vznikla podle narízení rádového místodržícího Augustina Osvalda z Lichtensteina v prostoru celedníku. Roku 1655 ji slavnostne vysvetil olomoucký biskup Jan Gobar. Poprvé se tak objevuje v souvislosti s chrámem na Sovinci jméno patrona sv. Augustina.Jeho druhým nositelem se stal soucasný kostel, umístený již nikoliv v interiéru hradu, ale na jeho jižním predhradí. Viktor Pinkava obdaril tento kostel prívlastkem „na Stražišti“. Chrám totiž vznikl na míste strážních domku, jež priléhaly ke štítové zdi predhradí. Kostel, jak již bylo receno, nechal v techto místech postavit arcivévoda Maxmilián Josef, velmistr rádu nemeckých rytíru, ve 40. letech 19. století. Empírová budova navazuje prímo na hradní opevnení, a to prostrednictvím zmínené osmiboké bateriové veže, která svého casu sloužila i jako vezení s hladomornou. Vež, ponicená delostrelbou z doby tricetileté války, byla zvýšena na zvonici. Dosud je však patrný predel mezi ní a presbyteriem kostela, má i samostatný vstup zvencí. Slohove je neorganicky pripojená zvonice sloucena s empírovou architekturou kostela prostrednictvím štíhlé nadstavby nekdejší hradní bašty, respektující osmiboký pudorys a zakoncené kopulí.

Jednolodní podélná stavba kostela je na severní strane zakoncena pulkruhovým knežištem, zaklenutým kazetovou kopulí, na jižní strane zdobí vstupní prucelí trojúhelníkový tympanon s širokými pilastry a obdélníkovým portálem. Bocní fasády kostela clení pásová rustika. Vnitrní zdi lodi jsou cleneny pilastry s prubežnými rímsami, okna jsou nízká pulkruhová. Pomerne jednoduché vybavení tvorí klasicistní hlavní oltár, bocní oltár s obrazem Malé Kalvárie (Fr. Springer, 1855) a obrazy Krížové cesty na bocních stenách. Na kuru stojí krásné a dosud funkcní varhany. Ve veži je umísten zvon s reliéfem Madony s dítetem, zhotovený Maxem Samassou ve Vídni roku 1913 (zvon byl ulit z puvodního zvonu Antonína Oblettera z roku 1791). Nový zvon Evžen, ulitý v dílne manželu Dytrychových, byl slavnostne vysvecen 10. zárí 2005 behem slavnosti k 50. výrocí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, posledního predstavitele rytírské trídy rádu. Vysvecení vykonal velmistr rádu Abt. Dr. Bruno Platter prímo v sovineckém kostele, zvon byl poté zavešen na vež pomocí jerábu.

Pred hlavním vstupem do kostela stojí ješte dve menší památky, které by návštevníci Sovince nemeli prehlédnout. Z pohledu príchozího napravo stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1728-9, kterou vytvoril Jirí Antonín Heinz. Na podstavci je nápis a rodový znak sovineckého hejtmana Heinricha Biuka z Gerstenfeldu, jenž nechal sochu zhotovit. Vlevo pak stojí kamenný kríž z první poloviny 19. století.

Cerpáno z www.rymarovsko.cz

hradsovinec.cz
pametihodnosti.cz

nemeckyrad.cz


PREJI HODNE ZÁBAVY PRI LOVU A BACHA NA MUDLY!!!

Additional Hints (Decrypt)

Fpubql arebmroveng...wr gb irqyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)