Skip to content

Lärkstaden, Danderydsgatan Traditional Geocache

Hidden : 04/17/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Danderydsgatan

Lärkstaden, Danderydsgatan, [SWE]
Danderydsgatan måste vara en av Stockholms vackraste gator, kommer man norrifrån och går igenom portalen vid Danderydsplan en solig dag så öppnar sig en vacker syn.

Danderydsgatan fick sitt namn 1895 efter Danderyd norr om Stockholm. Gatan var en del av Per Olof Hallmans stadsplan, där avsikten var att dela upp det stora kvarteret Näktergalen. Gatans södra del är krökt och har en intim karaktär med relativt små hus bakom förgårdar, typisk för Hallman. Den nya stadsplanen för kvarter Näktergalen fastställdes år 1920.

Per Olof Hallman var inspirerad av den Österrikiske arkitekten Camillo Sitte, som vid 1800-talets slut förde fram en ny syn på stadsplanering som var mer medeltidsinspirerad.

De flesta fastigheter är privatboende, och flera är inredda som bostadshus, inte lägenheter. Både nummer 11 och nummer 17 har nyligen varit ute för försäljning.Lärkstaden, Danderydsgatan, [ENG]
Danderydsgatan must be one of Stockholm's most beautiful streets, if you arrive from the north and go through the portal at Danderydsplan a sunny day you will see a beautify view.

Danderydsgatan got its name in 1895 after Danderyd, north of Stockholm. The street was part of Per Olof Hallmans cityplan, where the intention was to divide the large block Näktergalen. The streets southern part is curved and has an intimate nature with a relatively small house behind the forecourts, typical of Hallman. The new city plan for the block Näktergalen was established in 1920.

Per Olof Hallman was inspired by the Austrian architect Camillo Sitte, who in 1800s brought a new vision of urban planning that was more medieval-inspired.

Most buildings are private housing, and several are decorated as houses, not apartments. Both number 11 and number 17 has recently been out for sale.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)