Skip to Content

This cache has been archived.

Tobias Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Tobias Reviewer, Reviewer pro ČR[/b]

More
<

Pamatky Mohelnice

A cache by Tinah&Power Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cílem této cache je provést vás historickou cástí Mohelnice a predstavit vám její nejvýznamnejší památky. Získání jedné z indicií vyžaduje návštevu dvora mohelnického muzea (otevreno od pondelí do soboty). Možná se vám podarí navštívit jej bez zaplacení vstupného - to ale ciní pouhých 20 Kc pro dospelého a návsteva místního muzea (i když to tak zvencí nevypadá) rozhodne stojí za to a o tolik casu vás nepripraví. Navíc budete opravdu vítáni, za každou návštevu jsou tu rádi.
Celý odlov cache (bez návštevy muzea - ta se dá zvládnout za pul hodiny, ale záleží na vás) vcetne pocítání a odlovu zabere asi hodinu a mužete si zvolit vlastní poradí, ve kterém stage projdete. Veríme, že se vám tato procházka bude líbit.

1. Mestské opevnení
Z puvodního mestského opevnení Mohelnice z poloviny 16. století je možné nalézt pozustatky hned na nekolika místech. Soucástí mohelnického opevnení byly i vstupní brány. Kompletne se zachovala Vodní (Severní) brána, z Moravicanské a Trebovské brány se dochovaly pouze zbytky bocních sten, oznacené mohelnickým erbem. Zbytky mestských hradeb s baštami po obvodu historického jádra mesta jsou v ulicích Trebovská, Mlýnská, Školní, Hrebíkárská, Smetanova, U brány, Okružní a Kostelní. Jediná dochovaná bašta stojí za zdravotním strediskem c. p. 10, kam vás privede vaše první zastavení.
Indicíí A je pocet malých okének na bašte (je nutné projít i brankou na parkovište; v prípade, že je zamcená, pripoctete 1).

2. Mariánský sloup
Barokní immaculata na toskánském sloupu, kterou najdete ve výklenku Domu služeb na rohu opraveného námestí Tyrše a Fügnera, zdobí centrum mesta již od roku 1700.
Postava na sloupu má kolem hlavy:
- 14 hvezd B=38
- 6 hvezd B=40
- 0 hvezd B=42
pozn: tato indicie byla pozmenena oproti puvodnímu zadání vzhledem k nedávnému zásahu restaurátoru.

3. Kostel sv. Stanislava
Základní kámen puvodne hrbitovního kostela (Nádražní ulice) nechal roku 1577 položit Antonín Brus v dobe, kdy starý hrbitov již nedostacoval potrebám Mohelnice. Knežište a východní cást lodi jsou dokladem puvodní stavby, dokoncené roku 1584. V 17. a 18. století byl kostel barokne upraven, vzhled kostelní veže pochází až z roku 1856.
Na sloupu s krížem u levé vnejší zdi kostela jsou vyobrazeny tyto pracovní nástroje:
- kladivo, cep, srp C=2
- kosa, košte, provaz C=1
- košte, žebrík, kladivo C=0


4. Empírový dum
Empírový dum (Smetanova 15) pochází z roku 1851. Sloužil jako nemocnice pro nemocné zasažené cholerou (cholerhaus). Najdete tu pozustatek pilíre tzv. Moravicanské brány.
V prilehlé kratické Vrátní ulici stojí starý meštanský dum, ve kterém jsou zachovány mestské hradby navazující jižním smerem.
Na erbu jsou vyobrazeny:
- biskupská mitra, kadidelnice, biskupská berla D=0
- biskupská mitra, štóla, 2x mohelnický erb (šest kuželu v cerveném poli) D=1
- biskupská berla, štóla, moravská orlice D=2

5. Radnice
Starší budova mestské radnice (U Brány 2) byla postavena roku 1564 bratrem pražského arcibiskupa Antonína Bruse - mohelnického rodáka. Mesto ji zakoupilo a od roku 1631 zde sídlí správa mesta. Soucasný stav pochází z roku 1923 a navrhl jej akademický sochar Vilém Rus.
E = pocet všech nahatých postavicek v horní cásti fasády celého domu6. Severní (Vodní) brána
Jediná mohelnická dochovaná, pozdne gotická brána s letopoctem 1540. Fasáda pochází približne z roku 1841. Byla významnou soucástí mestského opevnení, jejíž hodnotu zvyšuje ješte presné vrocení letopoctem. Je na ní též latinský nápis: "Když Pán nestreží mesto, marne bdí ten, který je streží."
Vaším úkolem je spocítat kamenné patníky, které jsou soucástí brány:
- 2 F=318
- 4 F=218
- 6 F=118

Po pravé strane brány (pri pohledu shora) stojí tzv. Pekarský dum. Má kamenný vstupní portál a v lichobežníkovém štítu jsou dve pulkruhové niky se sochami sv. Donáta a sv. Floriána. Dále na fasáde najdeme dva letopocty - rok 1597, kdy byl pekarský dum postaven a rok 1927, kdy probehla celková oprava domu. Po celém štítu jsou roztroušeny cetné latinské nápisy vyjadrující celý "Otcenáš".
Úplne dole vpravo je latinské slovo:
- DEUM G=3
- NOBIS G=4
- AMEN G=57. Kostelní námestí
Jednou z významných budov na Kostelním námestí je Biskupský hrádek. Jde o jednu z nejstarších staveb severne od Olomouce - z písemných záznamu vyplývá, že v Mohelnici musela být již pred rokem 1238 budova, oznacená na pocátku 14. století jako hrad. Pozdeji zde sídlila farní správa. Jedná se o dvoupodlažní dum, jehož puvodní dispozice a rozsah je patrný v suterénu. Interiér jedné z místností byl v 16. století vyzdoben skvostnou renesancní freskou znázornující podobenství o boháci a Lazarovi – Hostina bohatcova z evangelia sv. Lukáše. Soucasnou podobu objekt získal po nicivém požáru z roku 1841, kdy byla vystavena celní fronta budovy s prujezdem.
Historický význam této budovy dnes ješte zduraznuje výjimecné mohelnické muzeum, které tu nyní sídlí. V jedné z místností nového krídla se dochovala puvodní výmalba z druhé poloviny 19. století, které je autentickým doplnkem instalovaného meštanského pokoje v nové stálé expozici Z dejin Mohelnicka. Tato stálá výstava byla otevrena 30. listopadu 2005 a získala prestižní cenu Gloria musaealis za nejlepší expozici roku 2005. Rozhodne stojí za navštívení kvuli temto vzpomínkám na historii a rozvoj Mohelnicka:
  • doklady prehistorického osídlení Mohelnicka
  • keramické nádoby z 11. až 15. století - zejména proslulé loštické poháry, které zvecnil i slavný malír Hieronymus Bosch
  • kopie listin, archeologické nálezy a fotografie objektu z pozdejší doby
  • mohelnický poklad pražských grošu (Mohelnice bývala nejbohatším dekanstvím olomoucké arcidiecéze)
  • autentické predmety, textilie a odevy meštanu z 19. století
  • interiéry školního kabinetu, krejcovské dílny a holírny
  • hodinový stroj z kostelní veže
  • šachové figurky z chlebového testa vytvorené politickými vezni v 50. letech na Mírove a další upomínky na jejich život ve veznici
Na nádvorí muzea je mimo jiné umístena Neptunova socha, která stála od roku 1819 na námestí a v roce 1893 byla umístena na vodárnu u Podolí. Koncem minulého století byly odvezena na dvur vodohospodárské správy v Šumperku, kde byla témer sto let zapomenuta. V roce 1999 se vrátila zpet do Mohelnice.
Otevreno je (vcetne malé galerie místních malíru a lapidária):
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
So: 09.00 – 12.00
Vstupné je 20 Kc
.
Neptunovi chybí:
- hlava H=5
- levá paže H=6
- prsty levé nohy H=7

Dum s baštou
Dum (Kostelní námestí 2) byl soucástí mestského fortifikacního systému, jak dokládá pulkruhová gotická bašta z konce 15. století i samotné umístení domu. Historie domu spadá podle dosud zjištovaných pramenu do roku 1275, kdy se uvádí existence farní školy. Za zmínku stojí, že se pravdepodobne jedná o první školu na severní Morave. Další osud domu je spojen s neblaze proslulými carodejnickými procesy a postavou šumperského dekana Kryštofa Aloise Lautnera, který zde byl žalárován. Žalár se nalézal na západní strane domu a byl zbudován v roce 1683 jako pevné vezení, tzv. carodejnický domek, práve pro dekana Lautnera. Sem byl také Lautner v cervnu 1683 prevezen a v novém vezení "železem opatren". Zde byl krute mucen. V mohelnickém kostele byl 18. zárí 1685 degradován a zaživa pak na okraji mesta (dnešní mestské sady) upálen za prítomnosti 20 tis.lidí.
Baštu spatríte, když projdete menší kamennou bránou po levé strane domu a sejdete nekolik schodu.
Spocítejte okna na prední strane domu (z Kostelního nám.) a získáte indicii I.

Farní kostel sv. Tomáše z Canterbury
Nejvýznamnejší církevní památka Mohelnice s nádhernými barokními interiéry. Puvodní farní kostel Panny Marie, poprvé zminovaný v roce 1247, byl roku 1424 vypálen husitskými vojsky. Obnoven byl v gotickém stylu a znovu vysvecen v roce 1480. Z období renesancního rozmachu Mohelnice se na bocních zdech i uvnitr kostela zachovala vzácná funerální figurální výzdoba, spjatá s rodinou tehdejšího faráre Valentina Schwarze (Nigra). Nádherné jsou náhrobky Nigrovy rodiny, zejména pak náhrobek Nigrovy matky Anežky, vytvorený podle grafického listu Albrechta Dürera. Další úpravy byly provedeny v barokním stylu, predevším dve bocní kaple – sv. Anny a sv. Kríže a také oltár, krtitelnice ci kazatelna. Novogotická prestavba po požáru v 19. století pridala predevším prucelí s kamennou rozetou nad vstupními vraty. Vznosné prvky interiéru pocházejí z období baroka, stejne tak i oltární obraz sv. Tomáše z Canterbury od Josefa Františka Piltze.
Na prelomu roku je v kostele vystavován Mohelnický betlém.
Vež s prevýšenou pyramidou je dominantou mesta. Ke kostelu samotnému nikdy nepatrila, vždy (od r. 1273) byla majetkem mesta. V nejstarších dobách byla strážní veží. Má výšku 72m, je ctyrhranná o základne 9m a síle kamenné steny 2,5m a šest podlaží se 150 schody. Strecha je osmijehlan s makovicí s 3 m krížem, upraveným na bleskosvod. Dnešní podobu získala vež pri rekonstrukci v roce 1876. První zvony byly na veži od roku 1500, ale požáry veže byly zvony obycejne zniceny. Poslední zvony odebral vojenský erár roku 1942. Vež zustala celých padesát let bez zvonu. Roku 1992 porídila církev 3 zvony ruzných velikostí. Pri rekonstrukci veže v roce 1952 byly na pátém podlaží umísteny vežní hodiny s elektromotorovým nátahem a 4 prusvitnými císelníky. Na západní strane kostelní veže je umístena deska s latinským nápisem: "Témer celá obec byla obrácena ohromným požárem v popel 21. kvetna 1841."
Dnešní podoba veže je z prestavby roku 1876, prístupná bývá o dnech evropského historického dedictví v polovine zárí.
Spocítejte plastiky na vnejších zdech kostela (sudý pocet) a získáte indicii J.

8. Morový sloup
Pochází z roku 1717, dva roky po znicující morové epidemii z roku 1715, jejíž hruzy popisuje nápis místního kronikáre Kellera, vyrytý na sloupu. Na vrcholu korintského sloupu je sousoší Panny Marie s Ježíškem, v ctyrbokém podstavci socha sv. Rozálie a postavy ochráncu proti moru - sv. Karel Boromejský, sv. Roch, sv. Šebestián a sv. František Xaverius. Na balustráde, která obklopuje sloup, stojí sochy sv. Anny, sv. Pavlíny, sv. Augustina a sv. Ambrože. Vytvoril jej Jan Václav Strumer.
Pocet postav „za mríží“ (pocítejte jen ty velké) vám dá indicii K.


Litinová kašna
Vedle morového sloupu na Námestí Svobody stojí také krásná litinová kašna vyrobená v blanských železárnách. Pozdne klasicistní kašna z poloviny 19. století je zdobená sochou Hygie, která pridržuje na pravém rameni amforu. Na ní je nasazena menší mísa, z níž prekapává voda do velké mísy, ve které Hygie stojí.
Kašna byla zhotovena dle vzorníku a stejné kašny mužeme nalézt také v Branné, Osoblaze a jinde. Kašna tvorila soucást nekdejšího verejného vybavení mesta jakožto prvek oživující prostredí a navíc dokládající široké použití litiny v sériovém zpracování v 19. století.
Barvy použité na kašne:
- cerná a stríbrná L=012
- cerná a zlatá L=112
- cerná L=212


Cache najdete na souradnicích:
N 49° ((1+A)*2+B). ((((3+C)*4+D)*5+E)*6+F) '
E 16° ((6+G)*5+H). ((((4+I)*3+J)*2+K)*1+L) '


Co hledáte: Cache je plastová doza velikosti small, v níž se nachází logbook, tužka, orezávátko, informace pro náhodného nálezce a nejaké drobnosti na výmenu vcetne našich CWG. Pro FTF nálezce je ve schránce dárek v podobe turistické známky Mohelnice (není nutno za ni dávat nic na výmenu).
Pri odlovu budte prosím opatrní a dávejte pozor na mudly v okolí - radši chvilku pockejte, než se prostor uvolní a logujte dál od keše - proste tak, aby nám vydržela co nejdéle. Díky za ohleduplnost k tem, co budou lovit po vás i k autorum.

Zdroje: http://www.regionmohelnicko.cz/obec/mohelnice/


FTF ku8az, maftinka
STF anezak
TTF jt-k

Gratulujeme!

Additional Hints (Decrypt)

ceiav i enqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.