Skip to content

Kongsvinger mølleruiner Traditional Cache

This cache has been archived.

NonaNorwegianAdiutor: Hei, TrulsHE
Denne geocachen arkiveres.

Vennlig hilsen
NonaNorwegianAdiutor
Geocaching Reviewer

More
Hidden : 04/22/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mølleruinene i Glomma er et godt kjent for folk flest i Kongsvinger, men historien bak er det kanskje ikke så mange som kjenner. I dag står de der som et litt forfallent, men pent kulturminnesmerke, og blir gjerne brukt som et mål på vannstanden i elva.

The cache is a small round box (ø5 x 1 cm).
Be careful and watch out for muggles!


I 1882 ble det bygget en mølle i Glomma, som ble drevet av stryket ovenfor Kongsvingerbrua.
En tragisk hendelse var noe av det første som skjedde, da 5 smågutter som hadde lagt ut i båt fra Tråstadlandet ble tatt av strømmen og omkom idet de ført under det store vannhjulet, som var hele 8 meter i diameter og veide 17 tonn.

(Midtbyen rundt 1900)

Mølla ble ikke drevet lenge. I stedet ble det anlagt en sag på samme sted, med høvleri og trelastforretning på land like ved. Men det store saghuset ute i Glomma ble hetende Mølla så lenge det var til.
Tidlig på 1970-tallet ble huset tatt av en flom, etter å ha stått ubrukt de siste årene.
Som et endelig tegn på hvor dårlig det gikk med skogbruksnæringen på den tiden brant Kongsvinger høvleri og trelastforretning ned til grunnen i 1976.
Kilder: ”Kongsvinger – byen og folket”, utgitt av Kongsvinger kommune 2004, og ”Bygdebok for Kongsvinger”.

English:

The Mill ruins in Glomma is a nice culture memorial in Kongsvinger.
In 1882 a mill was built in Glomma. It was run by the flow above Kongsvinger bridge and had a large water wheel, 8 meters in diameter and weighing 17 tonnes.

The mill was run only a short time. Instead a saw was built at the same place, with a planing mill and timber merchantry on land nearby. But the large sawhouse in Glomma was ever since known as “the mill”.
Early in the 1970s the house was taken by a flood, after having been unused for some years.
As a final sign of how bad the forestry suffered at the time the planing mill and timber merchantry burned down to the ground in 1976.


Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

Guveq cbfg ba gur vafvqr envy, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)