Skip to content

Lynge Kirke Traditional Geocache

This cache has been archived.

Hr Normann: Er våd

More
Hidden : 04/26/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lynge Kirke

Historien omkring Lynge Kirke: Bygningen af den nuværende Lynge Kirke er påbegyndt i 1100-tallet, hvor kirkeskibet, der er i romansk stil, opførtes af kampesten. Det var oprindeligt hvælvet, men hvælvingerne blev nedrevet i 1789 og erstattet af et bjælkeloft. I det 13. århundrede blev skibet forlænget i den vestlige ende. Kirketårnet var oprindeligt opført i bindingsværk, som efterhånden forfaldt, og det nuværende tårn blev bygget i 1723. Kirkens tilbygninger er opført i munkesten og i gotisk stil. Koret og sakristiet er tilføjet i perioden 1375-1450, og i 1500-tallet er våbenhuset kommet til. Kalkmaleren isefjordsmesteren malede omkring 1480 adskillige kalkmalerier i kirken. En del af dem forsvandt dog, da bjælkeloftet blev lavet, men i korhvælvingen og korbuen findes de endnu. De blev restaureret i 1904-1906. Andre billeder, f.eks et stort dommedagsbillede i samme stil, var for medtagne til at blive restaureret og er derfor blevet overkalket igen. Der har muligvis før opførelsen af stenkirken ligget en trækirke på kirkebakken. Om polarforsker Knud Rasmussen: Knud Rasmussen forberedte flere af sine polarekspeditioner fra Lynge Kirke og præstegård. Hans hus i Hundested kender de fleste, men hvad ikke så mange tænker på, er, at Knud Rasmussens første tre polarekspeditioner delvist blev planlagt og udgik fra Lynge Præstegård, hvor Knuds far, Christian V. Rasmussen, siden 1896 var præst. En sjov historie fortalt af afdøde provst H.C. Bang Rasmussen var følgende: For at forberede sig til sine polarekspeditioner, rendte Knud Rasmussen nøgen rundt i præstegården om vinteren, for at være forberedt på den eksteme kulde på hans ekspeditioner. FFC til den hurtigste

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)