Skip to Content

This cache has been archived.

romantic29: Dekuji za odarchivaci kvuli potrebne uprave listingu... Nyni pujde zase do archivu, protoze ve vojenskem prostoru samozrejme byt na mape nemuze. Kes bude nadale odlovitelna, ale pouze v archivovane podobe. Je jista nadeje, ze okolo kese povede v daleke budoucnosti cyklostezka, takze potom muze byt i dodatecne odarchivovana. Dekuji vsem budoucim nalezcum, i kdyz pocitam, ze jich bude po malu...

More
<

Skelna hut

A cache by Romantic29 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skelná Hut

V jihovýchodní cásti Stredních Brd, mezi trojicí vrchu Brdce, Zavírka a Bílá Skála, se rozkládá malebná mýtina, zvaná Skelná Hut. Je to místo krásné a zajímavé v kterékoliv rocní období a svou vlastní keš si jiste zaslouží...


Seník s douglaskou
Skelná Hut - Seník s douglaskou

Jak sám název napovídá, bývala zde kdysi sklárská hut. To bylo však až v dobách relativne mladých – v osmnáctém století. Do té doby zde byly hluboké a težko prostupné brdské lesy, tak jak je „duverne známe“ z dostupných historických pramenu. V dobe, kdy byla hut založena, náležely tyto konciny Dobríšskému panství. Jak se dá docíst v literature, bezprostredním popudem k jejímu založení byla existence rozsáhlých polomu, zpusobenými vetrnou smrští a tedy znacné množství kalamitního dreva coby vhodného paliva. Hut byla založena v r. 1749 Tobiášem Matejem Adlerem z nedalekých Hutí pod Tremšínem a pravdepodobne celkem slušne prosperovala. Byla v provozu plných 34 let, tedy až do roku 1783 - dokud nevypršela platnost smlouvy rodiny Adleru s rodem Mansfeldu, vlastníku Dobríšského panství. Po zániku huti byla na mýtine, která zde zustala v dusledku hutní cinnosti, založena myslivna a konaly se zde cetné knížecí lovy – až do jejího zrušení v dusledku vzniku vojenského prostoru za První republiky.

Douglaska
Douglaska

Soucasnost Skelné Huti již jen nesmele pripomíná zašlou slávu hutní cinnosti i casu knížecích lovu. O co však cas pripravil toto místo na historické hodnote, o to více pridal na hodnote prírodních krás. Mýtina se rozkládá na táhlém svahu hrebene Brdce – Zavírka. Od malého predvrcholku vrchu Brdce, na jehož hrane se pomerne ostre láme dolu, klesá nekolik set metru pestré smesice luk, ostruvku lesa, krovin a alejí až do mokrinatého povodí Lázského potoka s rozsáhlými smrkovými mlazinami. K videní jsou zde samozrejme smrky, borovice a modríny, ale také javory, lípy, jírovce, osiky a dokonce i stremchy. Korunou je ale jednoznacne nádherne velkolepá stará douglaska, která roste prímo u cesty a je tudíž zcela neprehlédnutelná.
V okrajových cástech mýtiny je patrná snaha o zakládání nových porostu. Krome toho je tu i malý rybnícek a také myslivecké polícko.

Vedle kmenu douglasky vypadá dobrmaní geokríženec Mandy jako malý ratlík
Vedle kmenu douglasky vypadá dobrmaní geokríženec Mandy jako malý ratlík

I dnes je Skelná hut shromaždištem zvere. V horní cásti mýtiny, v míste nekdejší myslivny, stojí zajímavý „mezipatrový“ seník. Trochu podivne pusobí zbytky staré ohrady, taktéž v severní cásti mýtiny. Ocivídne mely sloužit jako oplocení na zver. Predstava do takovéto ohrady nahnané uštvané a postrílené zvere nepusobí nikterak pritažlive. Ohrada je pritom místy docela vysoká – v severní cásti více jak dva metry. Vychozené chodnícky plné cerstvých stop kolem ní jsou docela výmluvné i dnes. Podivne pusobí i jakési terénní plošinky, ze kterých se v príkrém svahu mohli strelci pohodlne usadit. Nechybí ani rada posedu po celé mýtine. Ten v horní cásti je opravdu bytelný a je celý zakrytý, vcetne schodište. Výcet nemovitostí uzavírá jedna menší stodola a dva svahové „sklepy“.

Výhled z horní cásti mýtiny
Výhled z horní cásti mýtiny

Z horní cásti Skelné Huti je nádherný výhled na prevážnou cást mýtiny a do podbrdského kraje, pri dobré vyditelnosti až k Píseckým vrchum a snad i dál. Prijde-li poutník za zlatavého jitra, je krajina ozárena šikmými paprsky zleva. Prijde-li za zlatavého vecera, je ozárena zprava. To už ale vrchní cást mýtiny tone ve stínu – ovšem o to ostreji jsou vykresleny kontury dolní císti mýtiny a také hráz Lázské nádrže, shora dobre patrná. I zde platí, že cím výše, tím je výhled lepší. Pekný výhled je z vrchního posedu (ovšem jen mimo vegetacní sezónu – to je totiž z cásti zakryt listím vedle rostoucích osik), ale ješte lepší je z príkrého svahu na samém okraji mýtiny.

Mýtina smerem na Láz
Mýtina smerem na Láz

Skelná Hut patrí mezi pomerne hojne navštevovaná místa Stredních Brd. Vetšina lidí však jen projede na kolech ci projde pešky a zastaví se na chvíli u douglasky, nebo u rybnícku – zustane na ceste, do terénu nezajde – a zase pokracuje ve své ceste. Zver to ví a cítí se bezpecne. Je docela zajímavé sedet nahore na posedu a dalekohledem obcas obhlédnout dení dole. Po vetšinu dne zde clovek slyší jen šum vetru v korunách stromu a švitorení poletujícíh ptáku.

Velké cásti predchozích textu byly prevzaty ze stránek www.brdy.org. Využité texty se mi moc líbily a použil jsem je, protože jsem zkrátka nebyl schopný vyjádrit své pocity lépe...

Prístup

Prístup lze zvolit trojí. Od Lázu, Pilského rybníku nebo smerem od Nepomuku. Z Lázu smerem k Pilskému rybniku vede relativne dobrá asfaltová cesta - ideální pro kolo, protože po ní v podstate nejezdí žádná auta. Odbocky na tuto cestu najdete ve waypointech. Od Nepomuku musíte pocítat s misty nezpevnenou cestou, ale na kole se to da projet. Auta nechte bud nekde v Lázu nebo v Kozicíne. Pokud máte povolenku, mužete auto nechat až u Pilského rybníku.

Pokud pujdete nebo pojede na kole smerem od Lázu, budete míjet
Pokud pujdete nebo pojede na kole smerem od Lázu, budete míjet "Excalibur"

Upozornení

Keš (stale odlovitelna) se nachází v okrajové oblasti nedaleko zprístupnených cástí Vojenského újezdu Brdy. Nicméne už se nachází ve Vojenském újezdu Brdy, kam je vstup zakázán, povolen je pouze na speciální propustku (kterou muže udelit pouze Újezdní úrad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávneným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko financního postihu a možnosti vážného úrazu, ovšem vojenská policie je o víkendech a o svátcích k turistum velice toleratní a kola nebo peší turisty míjí bez povšimnutí, proto se není ceho bát. Pokud se ovšem rozhodnete keš odlovit ve všední dny, riziko udelení prípadné pokuty je reálné. Do prímého ohrožení života se však nedostanete, nebot se keš nenachází v oblasti vojensky aktivní. V žádném prípade ale nejezdete k puvodní keši s motorovým vozidlem - je tam zákaz vjezdu!

Additional Hints (Decrypt)

PM: cbq iryxýz xnzrarz xbhfrx bq cybgh (ivm sbgbuvag) / RA: haqre n ovt fgbar arne n urqtr (frr cubgbuvag)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.