Skip to Content

<

Lusny rybnik

A cache by T.L.T Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/16/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

lusný rybník leží poblíž Dobré Vody

Historie dolovování stríbra a zlata

Dobrovodská dulní oblast byla soucástí rudolfovského revíru,jenž se táhne od Adamova pres Rudolfov, Dobrou Vodu, Srubec, Pohurku, Hodejovice až k Nedabyli. Podloží Dobré Vody je prevážne tvoreno žílovinou kremennou s arsenopyretem, pyritem a v drobných plíšcích se vyskytovalo zlato, místy i tuha a smerem k Suchému Vrbnému jsou jílovité vrstvy s obsahem železa. Historické informace o dolování jsou útržkovité, vetšina hornických spisu byla pro nepochopení textu pred rokem 1914 skartována.
Zpráva o nadejných nalezištích stríbrné rudy v rudolfovském revíru privedla horníky i do naší lokality. Byli vetšinou nemeckého puvodu a protestanského náboženského vyznání. V roce 1555 se zacala razit šachta sv.Václava až do hloubky 51m a do její výnosnosti se vkládaly znacné nadeje. Její štola dlouhá 1173m smerovala od západu k východu a mela se dostat až k dolu Dum rakouský, pozdeji sv.Anna severne od kostela. Získáno bylo 130g stríbra z 1t rudniny. To však nesplnilo ocekávání a ani nehradilo težební náklady, proto byla práce zastavena.Každý cech dostal jméno bud z bible nebo po svetci, jehož svátek pripadl na den, kdy se zacalo s dulní cinností, jen vyjímecne se vyskytovala jména ze svetského prostredí.
Sotva pominulo válecné nebezpecí zacala se razit v roce 1610 v bažinatém údolí smerem k jihu na Srubec štola sv. Šebestiána - pozdeji sv.Barbory, ale po osmi letech byly práce prerušeny. S titulem horního mesta od roku 1620 prevzaly Ceské Budejovice zároven povinnost pokracovat v dulní cinnosti v celém revíru. V roce 1624 se ustavilo ceskobudejovické težarstvo a obnovilo kutání na sv.Šebestiánu, ale jen do roku 1635.
Tehdejší doly byly ve srovnání s pozdejšími docela malé, pocet pracovníku byl nízký, v podzemí pracovali dva až ctyri horníci. V šachtách sestupovali po žebrících, ve stísnených prostorách, pracovali vklece nebo dokonce vleže a svítili si lojovými kahany, ten je nyní ve znaku Dobré Vody. Práce to byla namáhavá, jedinými nástroji byla želízka, mlátek, špicák, lopata a sochory k pácení. Narubanou rudu plnili šturcíri do vaku z dobytcích koží a hašplíri ji vytahovali na povrch vrátky, žentourem, nekde se používalo i vodní kolo. Ruda se odvážela k dalšímu zpracování do pucheren, pak se rozdrcená na moucku propírala na rýžovnickém splavu. Pucherny se nalézaly v blízkosti Dobré Vody a tehdy daly název Pucherce (nem. Puharten = Bucharten), pozdeji zmenen na Pohurka. V hostinci U ©opu v prízemí nalézá se velký nástenný relief od Edwina Schopenhaera s nemeckým nápisem, v prekladu "Na tomto míste stála v težebních obdobích 1588-1618 a 1769-1808 tavná pec zlatorudných dolu na Dobré Vode."
Tricetiletá válka znamenala konec dulní cinnosti na dlouhá desetiletí, doly pustly a naplnily se vodou, výdreva a žebríky shnily a havíri z lokality odešli. K obnove dolování došlo zacátkem poloviny 18.století na cechu sv. Šebestiána, s novým názvem sv. Barbora. Hlavním podílníkem byl krajský komisar hrabe Berchtold. Dal také kopat novou štolu sv. Mauricia na srubeckém kopci. Štola vedla napríc údolím a ústila u silnice na Trebotovice. Jiné težarstvo obnovilo štolu sv. Václava a cech sv. Anny, težar Antonín Buttner zacal razit novou štolu sv. Ondreje (severne od tocny MHD).
Vážným problémem byla voda, nejen dulní, ale hlavne povrchová, jíž bylo treba velké množství k provozu stoup na drcení kremene. Uvažovalo se o úprave rybníka Lusnému jako rezervoáru vody, o výstavbe dvou rybníku nad barborským cechem a dokonce i o tom,že voda bude privádena zvláštním kanálem až od Borovan. Na prání státní správy byla nakonec postavena nová drtírna kremene až u reky Malše i za cenu vyšších nákladu na dovoz materiálu.
Když se hrabe Berchtold vzdal financování dulní cinnosti, prevzal roku 1778 stát vetší pocet dulních podílu a získal tak rozhodující vliv na dobrovodské dolování. Možnost vetších investic se brzy projevila v dulním podnikání. Na srubeckém kopci byla vyhloubena nová šachta Leopold, došlo k prestavbe stoupy a prádla a byl porízen nový vodotežný stroj. Když bylo cerpání vody prerušeno i jen na krátkou dobu, znamenalo to zatopení dolu. V roce 1784 byl z Rudolfova premísten na Dobrou Vodu Horní úrad do nové budovy v ulici Na Barborce a od devadesátých let nesl stát veškeré náklady sám. Protože tyto náklady spojené stežbou a zpracováním rudy stále stoupaly, byly v roce 1809 veškeré práce v dobrovodských dolech zastaveny. V letech 1770-1808 se tu vyrubalo 30 041t kremene, z neho se vytežilo 70,288kg zlata. Stát investoval do roku 1808 do težby 130 023 zlatých, zisk za vytežené stríbro a zlato byl 83 047 zlatých, znamenalo to ztrátu 46 976 zlatých.

Additional Hints (Decrypt)

ir fgebzr anq ceíxbcrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

871 Logged Visits

Found it 825     Didn't find it 5     Write note 37     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 50 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.