Skip to Content

<

Ceský granát / Bohemian garnet

A cache by Miti Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

(CZECH)

Granaty
Granáty se vyskytují v ruzných barvách i ruzném stavu. Jen málokterý však dosahuje drahokamové kvality. Mnohé odrudy granátu krásných barev a znacných velikostí se vyskytují na Srí Lance, známé to klenotnici naší planety, nekteré v Brazílii, USA, Itálii nebo Nemecku. Jedna odruda je však natolik typická pro lokalitu svého výskytu, že podle ní dostala i jméno. Tyto drahé kameny se nacházejí se v Ceském stredohorí a jsou známé jako ceské granáty.

Ceský granát – PYROP
Ceský granát - pyrop je považován již celá staletí za mineralogický symbol Cech a národní kámen Cechu. PYROP je ohnivé až krvavé barvy (zbarvený železem a prímesí chromu), témer bez rezu, drahokamové kvality, drobných rozmeru (od 0,2 do 0,8 cm). Má stupen tvrdosti 6,5 až 7,5 Mohsovy stupnice. Je výjimecne barevne stálý, odolává žáru i kyselinám. Jeho název je odvozen od reckého PYROPOS, pyr – ohen, ops – oko. Ceské zlatnické dílny zacaly ceské granáty zpracovávat ve 13. a 14. století. Nicméne jsou dochovány i klenoty zdobené ceskými granáty z dob daleko drívejších.

Vznik
Ceský granát je materiál vulkanického puvodu. Matecná hornina pyropu vznikla za obrovských teplot a tlaku v hlubinách pod zemskou kurou, z kremicitanové taveniny, bohaté na kremík a železo, obohacené chromem. Po vykrystalizování pak sopecná cinnost v období mladších tretihor vynesla tyto úlomky na povrch. 

Ten, kdo verí v sílu drahých kamenu, prisuzuje ceskému granátu moc pozitivního pusobení na cévní systém. Ceský granát má stimulovat tvorbu cerveného barviva a pusobit na úpravu vysokého ci nízkého krevního tlaku. Zcela jedinecný vliv má mít na osoby narozené ve znamení Lva, jimž je ceský granát doporucován jako nejvhodnejší kámen pro každodenní nošení.

Cache
Ve Svojanove se od nepameti težil SVOR, který predkové použili také na stavbu zdejšího hradu a domácích budov. Pozdeji se svor používal i jako drt na cesty. Vzhledem k tomu, že se ve svoru hojne vyskytují granáty, máme možnost je tu najít takrka na každém kroku.  Na úvodních souradnicích naleznete skalku která je tvorena velkými svorovými balvany, v nichž jsou patrné malé kulicky ceského granátu (viz foto). Níže jsou uvedeny souradnice místa (turistická cesta k hradu Svojanov), na kterých by nemel být žádný problém nalézt tento ceský drahokam. Hledejte malé hnedé kulicky (po opracování se jejich barva zmení na temne rudou) o rozmeru do 1 cm. 

Pro zalogování této earthcache musíte splnit následující podmínky :

1. Priložit svoje foto z úvodních souradnic.
2. Najdete si v lokalite jeden samostatný exemplár Ceského granátu (nejlépe na souradnicích waypointu)  a vyfotte jej na vaší GPSce ukazující aktuální GPS souradnice. Fotku priložte k logu. Podívejte se na ukázkovou fotku níže !
3. E-mailem mi pošlete odpovedi na tyto otázky :
   - a - Jaká zvláštní vec je na modrínu na úvodních souradnicích?
   - b - Spocítejte kolik zrn granátu je v 10 cm2 na svorových balvanech, z úvodních souradnic (viz foto).  
   - c - Co je to SVOR a z ceho se skládá?


Logy, které nesplní výše uvedené podmínky, budou podle pravidel smazány.

(ENGLISH)

Garnets
Garnets species are found in many colours and different conditions. Only few are of a gemstone quality. Many different species of amazing colours and remarkable sizes are found in Sri Lanka, a well known treasure house of our planet, some in parts of Brazil, the USA, Italy or Germany. One variety is so typical for the place where it is found that it was named after it. These precious stones are found in the Ceské stredohorí (the Bohemian Central Highlands) and are known as Bohemian garnets.

Bohemian garnet – PYROPE
Bohemian garnet – pyrope has for centuries been considered to be a mineralogical symbol of Bohemia and thus a Czech national stone. The colour of pyrope ranges from fire to deep red (the colour is influenced by the presence of ferrous iron and traces of chrome). Pyrope contains hardly any iron oxide, is of gemstone quality, small sized (0.2 – 0.8 cm), and shows a range of hardness of about 6.5 to 7.5 on the Mohs Scale. It is remarkably homogeneous in colour, resistant to heat and acids. Its name is derived from the Greek pyropós (fiery, kind of red bronze: pyro – fire, ops, op – eye, face). Bohemian goldsmiths started using Bohemian garnets in the 13th and 14th century. Nevertheless, there are preserved examples of much older jewellery containing Bohemian garnets.

Origin
Bohemian garnet is a material of volcanic origin. The parent rock of pyrope had been formed at great temperature and under huge pressure deep under the Earth´s mantle out of melted silicates rich in silicon and iron, enriched by chrome. After metamorphosis, pieces of pyrone were transported to the surface by the volcanic activity in early Tertiary period.

Power of the stone
People who believe in the magic of precious stones attribute to the Bohemian garnet the power to positively influence over vascular system. Bohemian garnet is said to stimulate the production of hemoglobin and beneficially affect high or low blood pressure. It is believed to have a unique power over people born in Leo, who are recommended this stone as the most suitable one for everyday wear.

Cache
Mica schist has been mined in Svojanov since the world go. It was used as the building stone for the local castle and domestic buildings. Later on it was used as the gravel for the roads. Since garnets are commonly found in mica schist, you have an opportunity to find it basically at every step you take. At the initial coordinates you will find a small rock formed by big schist boulders, which contain small garnet balls (see photo). The coordinates of the place (the tourist trail to the castle Svojanov), where it should be easy to find this Czech precious stone, are listed underneath. Look for small brown balls (their colour changes after processing to deep red) less than 1 cm in diameter.

Logging in To log in this earth cache you must meet the following requirements:

1.  attach a photo from the initial coordinates
2.  find a garnet specimen in the locality and take a picture of it next to your GPS unit showing your current position. Attach the photo to the log. See an example bellow.
3.  Send the answer to the following questions (by an e-mail):
   - a - What is strange about the larch at the initial coordinates?
   - b - Count the average number of garnet balls on 10 cm2 of mica schist boulders at the initial coordinates (see photo).
   - c - What is mica schist and what does it consist of ?

The logs which do not meet the requirements, will be deleted according to the rules.

Ukázka Ceského granátu samostatne a ve svoru.
 
VZOR  FOTRK  DO  LOGU  !!!


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

345 Logged Visits

Found it 340     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 737 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.