Skip to content

Hornbæk batteri Traditional Geocache

This cache has been archived.

Samodor: Nu er tiden rendt fra denne.
Tak for alle besøgene.

Samodor

More
Hidden : 06/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
I 1940 anlagde tyskerne et kystbatteri ved stranden i den nordlige del af Hornbæk Plantage, bestående af 4 store 12-cm-kanoner monteret på åbent fundament med brystværn af træ og jord. Kanonerne var rent faktisk danske og bygget i 1912. Batteriet havde som hovedopgave at vogte søminerne og de omfattende netspærringer, som tyskerne udlagde her ved den nordlige indsejling til sundet som et værn mod tysk-fjendtlige u-både. Dengang stod kanonerne 10 m fra stranden!! Strandvejen gennem plantagen var lukket for al færdsel mellem kl. 22 og 6.30.

I dag står de solide 8-kantede betonfundamenter til kanonerne nærmest henkastet ude på stranden, hårdt medtaget af havets påvirkning, og på et af dem sidder stadig boltene til fastskruning af kanonen. Bag fundamenterne ses 5 markante høje, hvorpå batteriets observationsposter var anbragt.

Efter krigen overtog det danske kystforsvar anlægget. I 1958 blev anlægget nedlagt og året efter blev området åbnet for offentligheden.

Update december 2013
Efter stormen Bodil den 5.-6. december er der sket store forandringer med kystlinien. Batterierne er nu helt fritlagte og ligger nærmest nede på stranden. Samtidig er en af de gamle bunkere kommet til syne fra strandsiden.
English:

In 1940 the Germans built coast defences in the northern part of Hornbæk Plantage. It consisted of 4 big 12-cm-cannons placed on concrete foundations. The main task was to protect the mines etc. placed in the sea to prevent enemy submarines from entering Øresund. At that time the cannons were placed 10 m from the beach!!

Today you can still see the concrete foundations for the cannons on the beach. Behind them in the forrest you can see 5 characteristic mounds, that were used for observation.
After the War the Danish Coast Defense took over the installations. It was closed down in 1958 and the year after the area was opened for the public.

Update December 2013
The coastline has really changed as a big storm (Bodil) has hit on December 5-6. The Foundations are now on the Beach in stead of being connected to the coast. One of the bunkers is now visible from the Beach.Kilde/Ref.: ”Nordkysten – fra Helsingør til Munkerup” af Lars Bjørn Madsen.

Additional Hints (No hints available.)