Skip to content

<

Stairway to Heaven

A cache by Cardesjö adopted by Radiola Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/07/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stairway to Heaven (Trappan)

Denna Trappa leder upp till Kvarntorpshögens topp. Sommaren 2005 byggdes trappan på initiativ av Kumlakonstnären Olle Medin. Trappan som är en av Europas längsta trätrappor består av 427 trappsteg. Varje trappsteg har en liten namnskylt med sin ägares namn, trappstegen såldes ett i taget för att finansiera bygget. På vägen mot högens topp finns flera avsatser där man kan vila och hämta krafter för fortsättningen. Belöningen kommer på toppen med alla konstverk och en fantastisk utsikt!

Kvarntorpshögen är en stor slagghög i Kvarntorp i Kumla kommun, den når cirka 100 meter över marken, och med sina 157 meter över havet är den Närkesslättens högst belägna punkt. Högen är idag även förknippad med konstprojektet Konst på Hög. Vintertid finns där en slalombacke. Högen består av rester från oljeskifferindustrin i området. Under andra världskriget ströps oljetillförseln till Sverige och våren 1940 tillsatte regeringen en kommitté för att börja utvinna olja ur det oljeskiffer som fanns i området. Under hösten samma år bilades Svenska Skifferolje Aktiebolaget, SSAB. Två år senare, april 1942 framställdes den första oljan. Ugnarna i Berg-Kvarntorp nådde senare en årsproduktion på ungefär 100 000 kubikmeter olja. I takt med utvinningen av olja växte högen till imponerande dimensioner. 1965 såldes Skifferoljeverket till Yxhults Stenhuggeri AB som drev det vidare fram till 1 oktober 1966 då verket stängdes för gott. På senare år har det lagts ned stora arbeten med att försöka 'släcka' högen, men den är fortfarande varm invändigt eftersom slaggprodukterna kunde vara upp till 600 grader varma när de skeppades ut på högen. Delar av Kvarntorpshögen är förbjudna att beträda då det fortfarande brinner under marken. Idag är högen ett populärt turistmål dels p.g.a. utställningen Konst på Hög och av ornitologer. Vissa områden på högen är fortfarande så varma så att det ryker från marken. På grund av att det fortfarande brinner i delar högen så finns det riskområden där det bildas håligheter under marken som riskerar att falla ihop. Här finns info om konstutställningen Konst på Hög.

This staircase leads up to the peak of Kvarntorpshögen. The staircase was built in the summer 2005 at the initiative of Kumla artist Olle Medin. The staircase is one of Europe's longest wooden staircases consists of 427 steps. Each step has a small name tag with their owner's name, the steps were sold one by one in order to finance the construction. Towards högens top are several ledges where you can rest and gather strength to continue. The reward will be at the top with all the artwork and a great view!

Kvarntorpshögen is a large slag heap in Kvarntorp in Kumla municipality, it reaches about 300 feet above the ground, and with its 157 meters above sea level is the Narke Slättens highest point. The pile is now also associated with the art project, "Konst på Hög". In winter, there is a ski slope. The pile consists of residues from the oil shale industry in the area. During World War II strangled oil supply to Sweden and the spring of 1940 the government appointed a committee to begin extracting oil from the oil shale found in the area. In the autumn of that year annexed Swedish Shale Oil Company, SSAB. Two years later, in April 1942 the first oil was made. Furnaces in Berg-Kvarntorp later reached an annual production of approximately 100 000 cubic meters of oil. As the extraction of oil was growing pile of impressive dimensions. 1965 sold Shale Oil Board to Yxhults Stone AB, which drove further until 1 October 1966, when plant was shut for good. In recent years it has gone into great works of trying to 'extinguish' the pile, but it is still hot inside because the waste products could be up to 600 degrees warm when they were shipped out on the mound. Parts of Kvarntorpshögen are forbidden to tread where it is still burning under ground. Today the pile is a popular tourist destination partly due to Art exhibition at High and ornithologists. Some areas of the pile is still so hot that it smokes from the ground. Due to the still burning in parts of the pile, there are risk areas for the formation of cavities under the ground at risk of collapse. Here is info on the art exhibition Konst på Hög.

Additional Hints (Decrypt)

2 k Yneffba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.