Skip to content

The Gun Powder Mill Multi-cache

Hidden : 06/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kruttmøllen

Liten og lett multi. De oppgitte koordinatene viser til granittskjermen for blandemøllen.

Det ble produsert svartkrutt på Skar Kruttverk fra 1858 til 1898. Ruinene etter selve produksjonsstedet for svartkruttet ligger nord for elven. Svovel 8%, salpeter77% og trekull 15% ble malt i hver sin mølle, og deretter ført sammen i en blandemølle. Blandingen var særdeles eksplosiv selvfølgelig, og foregikk bak den store granittskjermen som fortsatt står der. Møllene fikk kraft fra Skarselven som fosser gjennom området. Rester av inngjerdingen rundt området stod fortsatt til for noen få år siden. Nå er de fjernet og de farligste stedene fylt igjen. Det har vært mange bygninger og konstruksjoner i området og flere av grunnmurene er fortsatt godt synlig.

Det går en ganske tydelig sti gjennom området. Koordinatene til begge endene av stien er oppgitt som waypoints. Stien sneier gjerdet til den private plassen Sakris.

Mer om Skar Kruttverk kan bl.a. leses på www.maridalensvenner.no. Se også GC19EZF: The(de)fences are falling og GC19EYG: 567 m

For å finne cachen må du se etter hvor mange T-formede støttebjelker det er på baksiden av granittskjermen.

Hvis det er 1, gå til N 60.01.857 E 010.46.595
Hvis det er 2, gå til N 60.01.825 E 010.46.613
Hvis det er 3, gå til N 60.01.865 E 010.46.547

Cachen er liten Lock,n lock boks dekket med sort Gaffatape.

Opprinnelig innhold: Logg, blyant, infokort, noen små bytteting og en bitteliten FTF-presang,


Small multi. The coordinates points to the granite screen. The ruins of the buildings where the gunpowder production at Skar took place from 1858 to 1898 are on the north bank of the river. The mill where the three ingredients were finally mixed, was behind a protective granite screen which is still standing. The mill got it’s power from the Skar river which gushes through the area. The remains of the fence around the area were still standing till a few years ago. Now all has been removed and the most dangerous places filled with stones. Many old fundaments are still visible.

There is a fairly distinct path leading through the area. Both ends are given as waypoints. The path is crossing a corner of the private property Sakris.

To find the cache you have to take a look behind the granite screen. How many T-shaped support bars do you see?

The cache is a small Lock’n lock container covered with black Gaffatape.

Initial contents: Log, pencil, info card, some small trading items and a very small FTF present.


Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

Cå onxxra. Haqre fghoor bt ehfgrag zrgny.
Ba gur tebhaq. Haqre fghzc naq ehfgl zrgny.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)