Skip to content

<

The Soca River / Reka Soca

A cache by misko903 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/08/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Soca river, the most beautiful river in Slovenia.

[EN]

Its typical green-blue colour does not fade away completely even in Friuli, as if it would tell us that its heart belongs to the mountains and that is where it reveals itself in all its beauty, childhood liveliness and original purity.

Already its birth is turbulent and picturesque;
it springs crystal clear from a dark karst crevice below Velika Dnina and after a short time it descends in a 15 m high waterfall (the source is accessible to visitors along a secured path from the lodge Koca pri Izviru Soce), which breaks at the steep foot and then continues unbridled along its steep way to the valley.

On its journey towards the south over the millennia, the Soca has broken through the rocky obstacles that were in its way and in some areas created deep gorges that are so narrow in some places that it is impossible to jump across them.

One such gorge can even be seen from the road just before the village Soca (10 km from Bovec), when one gets the impression that the river has at once sunk into the rocks.
From the wooden footbridge across the river, there is a beautiful view into the valley and it is difficult to decide which of the two things is more admirable:
- the play of colours in the water which pours through the gorge or
- the smooth and curved arabesque walls of the gorge which the natural elements carved so patiently.

Another such gorge is at Kršovec (immediately after the village Kal-Koritnica, there is a sign that marks the entrance to Triglav National Park and there is a pathway branches off descending steeply to the riverbed), which is just as interesting, if not even more so than the first, just that it is a little farther.

For people who live by the Soca, this river has a symbolic meaning - somewhere deep within the human spirit it occupies the place of an immortal memorial, representing natural perfection.
One could measure the depth of its straits and the breadth of its pools;
one can talk about its shades of colours, about its numerous rapids and waterfalls;
but it is difficult to capture in rigid and unmoving words its total presence, which is not represented only by the flow of the water, but by its natural environment as well.

We can simply write that the Soca is beautiful, untouched, pure and perfect in its mountain current.

Visitors have to find out the rest by themselves from wherever they approach the river, be it by kayak or as hikers or observers, or even with the intention of capturing one of its famous Soca trout;
visitors should always bear in mind that they are discovering a part of nature which was given to us to protect and which we have managed to preserve in almost the same state as it was in ancient times.


If you want to log this cache as found, you must do the following things:
 write me an e-mail with following answers:
    1. how long is Soca?
    2. how many countries does it pass?
    3. what is the name of the Sea, where it ends?
    4. why has soca its typical smaragd colour?
take a picture of you and Soca river anywhere along it, but best nearby city Most na Soci and attach it to your log (optional).
Please log the cache after you sent the answers, i will write you if there is something incorrect.


[SI]

Njena znacilna zelenomodra barva se še globoko v Furlaniji popolnoma ne izgubi;
kot bi nam govorila, da je njeno srce med gorami, da je doma tam, kjer se nam kaže najlepša, otroško neugnana in prvinsko cista.

Že njeno rojstvo je burno in slikovito:
iz temne kraške špranje pod trentarsko Veliko Dnino privre kristalno cista na dan in se po kratkem teku spušca v 15 m visok slap (izvir je obiskovalcem dostopen po zavarovani poti od Koce pri Izviru Soce), ki se razbije v strmem podnožju in potem nebrzdano nadaljuje strmo pot proti dolini.

Na svoji poti proti jugu je Soca v tisocletjih predrla skalnate ovire, ki so ji bile napoti in s tem ustvarila globoke in ponekod tako ozke tesni, da jih je mogoce preskociti.

Tako tesen je mogoce opaziti že s ceste, malo predvasjo Soca (10 km iz Bovca), ko se nam zazdi, da reka kar naenkrat ponikne med skalovje.
V globino soteske je lep pogled z brvi, ki se pne ceznjo, in težko je reci, kaj je bolj obcudovanja vredno:
- ali igra barv v vodni gmoti, ki lije skozi tesen,
- ali pa gladke in arabeskno zvite stene soteske, ki so jih naravni elementi potrpežljivo izlizali.

Druga taka tesen je pri Kršovcu (takoj za vasjo Kal-Koritnica je tabla, ki oznacuje vstop v Triglavski narodni park, kjer se odcepi pešpot, ki se strmo spušca k strugi), prav tako, ce ne še bolj zanimiva, le da je malce bolj odrocna.

Za ljudi, ki živijo ob Soci, ima ta reka simbolicen pomen;
nekje globoko v ljudski duši je molce zasedla mesto neminljivega spomenika;
prispodoba naravne popolnosti je, kajti Soci lahko izmerimo globino njenih tesni, razsežnost tolmunov, lahko govorimo o odtenkih barve in o množici brzic in slapicev, težko pa je v trdo in izmikajoco se besedo zajeti njeno prisotnost v celoti, ki je ne predstavlja samo tok vode, temvec tudi okolje, v katerem je.

Zapišemo pac lahko, da je Soca v svojem gorskem toku lepa, da je neomadeževana, da je nedolžna in popolna.

Vse ostalo mora izvedeti obiskovalec sam, od koder koli se ji približa, bodisi s kajakom bodisi z namero, da upleni katero od znamenitih soških postrvi, bodisi kot sprehajalec in opazovalec; zmeraj naj ima v zavesti, da odkriva delcek narave, ki nam je bil dan v varstvo in katerega nam je uspelo ohraniti skorajda takšnega, kakršen je bil v davnini.

Ce želite zabeležiti ta zaklad kot najden,moratenarediti naslednje:
Pošljite mi e-pošto z odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kako dolga je Soca?
2. Skozi koliko držav tece?
3. Kako se imenuje morje, v katerega se izliva?
4. Zakaj je Soca znacilne smaragdne barve?
Fotografirajte se ob Soci kjerkoli vzdolž njenega toka, najbolje v bližini kraja Most na Soci, in fotografijo priložite svojemu zapisu (neobvezno).
Please log the cache after you sent the answers, i will write you if there is something incorrect.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.