Skip to content

<

Fröå gruva

A cache by andreaze Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denna earthcache visar dig området kring den gamla koppargruvan i Fröå

Åreskutan vilar i ett tråg av kopparmalm. Tunna stråk av sulfidmalmer ligger inbäddade i en hård bergart Här och var, vid foten av Åreskutan kommer malmstråken upp till ytan.

1744 hittade Anna Larsdotter kopparmalm i Fröå och gruvdriften startade.

Gruvdriften i Fröå omfattar fyra perioder

1748-1808 En hård period med primitiva verktyg

1836-1881 En utvecklingstid för gruvdriften

1893-1895 Försvarsbrytning, enbart för att fruvan inte skulle förstöras

1910-1919 Ett nybildat Svensk-amerikanskt gruvbolag reparerade och förbättrade de gamla systemen för vattenreglering och elektriska maskiner började användas.

Koppar är ett metaliskt grundämne och den första metall som männskligheten lärde sig att bearbeta. Det latinska namnet är cupprum som betyder metallen från Cypern, på Romartiden bröts nästan all koppar på Cypern. Idag är de största producenterna av koppar Chile följt av USA

Koppar är rödaktig, mycket formbar och smidig och har den näst bästa elektriska ledningsförmågan av alla metaller, endast silver leder bättre. Några av de vanligaste användningsområdena för koppar är elkablar och vattenledningsrör. Över hela världen används 2/3 av all koppar till elkablar

Metaller som koppar hittas i malm. En malm är en blandning av mineraler och stenar som har tillräcklig mycket metall för att det ska vara värt att utvinna Koppargruvor sätts endast upp om det är >5 kg koppar per ton sten.

Då detta är en eartcache finns här ingen burk du måste däremot göra följande saker för att få logga denna som hittad.
1. OBS Frivilligt!!! Ta en bild på dig och din GPS framför stånggången. Bilden laddar du sedan upp med din logg

2. Skicka svaret på följande frågor till mig via e-post
a. Räkna ut omkretsen på gruvhålet vid N 63° 24.259 E 013° 12.429
b. Beskriv färgen och formen på stenarna i området, tror du förekomsten av koppar har påverkat dom?
(använd huvudet inga avancerade svar krävs)
c. Nämn 2 vanliga kopparlegeringar

Posta inga svar i loggen, maila svaren till mig, du behöver inte invänta mitt godkännande innan du loggar. Är något fel kontaktar jag dig..


Stånggången -------------------------------------------------------------------------------------------------
English
This earthcache will show you the old copper mine at Fröå.

Mount Åreskutan lies in a troug of copperore. Thin strings of sulphide is embedded in a hard rock At diffrent places at the foot of Åreskutan the sulphide touch the surface.

In the year 1744 Anna Larsdotter found copper in Fröå and the mining started

The mining operation at Fröå covered four periods

1748-1808 A hard period with primitive tools

1836-1881 A comprehensive modernization of the operation.

1893-1895 Mining just for the mine would't be destroyd

1910-1919 A newly formed Swedish-American mining company was repairing and improved the old systems of water and started to use electrical machines

Copper is a metallic element and the first metal that humanity learned to process. The latin name is cupprum that means the metal from Cyprus. In the Roman era, copper was principally mined on Cyprus. Today the biggest producers of copper is Chile, followd by USA.

Copper is reddish, very ductile and malleable and has the second highest electrical conductivity of any element, just after silver. Some of the most common and widespread applications for copper are in electrical transmissions, water tube, castings and heat exchangers. Worldwide, over two thirds of copper is used in wire and cable.

Metals such as copper are found in ore. An ore is a mixture of minerals and rock that has enough metal in it to make it worth extracting. Copper mines are only set up when there is >5 kg of copper per ton of rock

To log this earthcache as found you have to
1. Take a picture of you and your GPS at the coordinate in front of Stånggången (to proof that you visited the place) That picture you have to upload to your log

2. E-mail me the answers to following questions
a. calculate the circumference of the mine opening at N 63° 24.259 E 013° 12.429
b. Describe the colors and textures of the rock you see here. Do you think the presence of copper here has affected this rock?
(use your head, no advance answer is requird)
c. Mention 2 copper alloy

Do not post your answers in the log, send the answers to me by mail. You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found. If I need additional information, I let you know.Utsikt free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.