Skip to content

This cache has been archived.

Maxinoha: Po predchozím avízu archivováno.

More
<

Leze leze po zeleze

A cache by Maxinoha & LennyCharlie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keš na úvodních souradnicích nehledejte.

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvku, která obsahuje méne než 2,14 % uhlíku. V praxi jsou jako ocele oznacovány slitiny, které obsahují prevážne železo a které je možno tváret.

Oceli jsou nejcasteji používanými kovovými materiály. Legováním uhlíkem a dalšími prvky a kombinací tepelného a tepelne-mechanického zpracování je možno ovlivnit vlastnosti ocelí v širokém rozmezí a tak jejich vlastnosti prizpusobit zamýšlenému použití.

Výchozím materiálem pro výrobu ocele je zpravidla surové železo. Výroba železa probíhá ve vysoké peci redukcí oxidu železa obsažených v železné rude. Ruda, koks a vápenec jsou vsazovány do vysoké pece a zde za vysokých teplot redukovány a taveny. Železo a struska jsou periodicky odebírány z vysoké pece a budto odlévány do tzv. housek nebo jako tekutý kov transportovány prímo do oceláren.

Ocel vzniká odstranováním príliš velkého množství grafitického uhlíku ze surového železa. Tento proces se v ruzných dobách provádel ruznými zpusoby. Mezi nejstarší a již prekonané metody patrí tzv. pudlování, pri kterém se roztavené surové železo promíchávalo s hematitem (minerál Fe2O3) a jeho vlivem docházelo ke "spalování" uhlíku i dalších prímesí.

V roce AHEF si nechal Henry Bessemer patentovat nový zkujnovací postup, po nem pojmenovaný jako tzv. Bessemerovaní. Provádelo se v tzv. konvertorech oxidací uhlíku profukováním roztaveného železa kyslíkem nebo vzduchem. Postup podle Bessemera vcetne modifikací se udržel skoro až do roku AIAJ.
Nekolik let po Bessemerovu zpusobu zavedl sir William Siemens (puvodem z Nemecka) tzv. Siemensuv-Martinuv proces zkujnování železa. Oxidace prímesí probíhala v nístejové peci, kterou lze opatrit podle typu surového železa vyzdívkou zásaditou nebo kyselou.
V roce AIEB byl v Rakousku zaveden tzv. zásadítý kyslíkový konvertorový proces, který spolu se svými modifikacemi vytlacil méne ekonomický Siemensuv-Martinuv zpusob. Je také méne casove nárocný a proto patrí k nejbežnejším v prumyslu výroby oceli. Hlavní princip je profukování proudem cistého kyslíku vysouvatelnými ocelovými tryskami skrz roztavené surové železo.
V roce AHGH si nechal William Siemens patentovat metodu zkujnování železa v elektrické peci, pri kterém se železo taví úcinkem tepla vznikajícího prímo pruchodem elektrického proudu surovým železem, nebo neprímo vznikem elektrického oblouku nad povrchem železa. Tento energeticky nárocnejší zpusob se používá pri výrobe slitinových a vysoce kvalitních ocelí.

N 50° JG.BEJ

Oceli jsou rozdeleny do kvalitativních tríd, které jsou dány platnými ceskými státním normami. Trídy oceli urcují její kvalitu a jakost.

Nejlevnejší uhlíkové (nelegované) konstrukcní oceli, mají vetšinou malý obsah uhlíku, nemají zarucenou cistotu a chem.složení. Zarucuje se u nich jen minimální pevnost v tahu, jsou vetšinu dobre svaritelné a obrobitelné. Oznacují se trídou KL.
Oceli vhodné na velmi namáhané strojní soucásti urcené k cementování, napr. ozubená kola prevodová, klikové hrídele apod. se oznacují MN.
Oceli vhodné na klikové hrídele, ojnice, cepy, nápravy, ventilové pružiny letadlových motoru OP.
Nástrojové oceli, podle chem. složení se delí na:
uhlíkové – obsah uhlíku je nad 0,8 %, použ. se na bežné nástroje pro rucní a strojní obrábení
slitinové – použ. se tehdy, nestací-li vlastnosti uhlíkových ocelí zvýšeným požadavkum, jejich zvláštním druhem jsou rychlorezné oceli, které obsahují vetší množství nekolika slitinových prvku. Nástrojové oceli se oznacují trídou QR.
Speciální korozivzdorné oceli na nerezavející nože, chirurgické nástroje, meridla, kalibry apod., žárovzdorné na žárovzdorná zarízení pro prumysl keramický, sklárský apod., a oceli na trvalé magnety se oznacují trídou ST.
Oceli vhodné na velmi namáhané pružiny motorových vozidel se oznacují trídou UV.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.