Skip to content

Puskuäytsi Traditional Geocache

This cache has been archived.

latuneuvojat: Ongelmia ylläpidossa

More
Hidden : 07/16/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Tämä kätkö sijaitsee Lemmenjoen kansallispuistossa. Puistossa liikkujien tulee noudattaa kaikkia puiston käyttöön liittyviä säännöksiä, rajoituksia ja ohjeita. Alueesta on julkaistu kaksi retkeilyyn sopivaa karttaa. Lemmenjoen ulkoilukartta (1:100000) ja topografinen kartta (3812 2, 1:50000), molemmat ovat käyttökelpoisia. Lisätietoa Lemmenjoen kansallispuistosta löytyy verkkosivuilta www.luontoon.fi/lemmenjoki

Kesäisin kullan kaivu on varsin vilkasta tässä puiston osassa. Alueella retkeilevän on hyvä ottaa tämä asia huomioon.

Puskuäytsi on Lemmenjoen kulta-alueen eteläisellä reunalla oleva kanjoni. Puro alkaa kaukaa jängältä virraten aluksi Lounaaseen, kunnes tekee jyrkän mutkan jatkaen kohti Itää. Tässä kohtaa se alkaa painua syvään kapeaan jyrkkäreunaiseen kanjoniin. Jängän osalla puron varsi on osin kaivettu koneellisesti ja maisemoitu. Osittain kaivutyö on vielä kesken. Lähivuosina se tullaan saattamaan loppuun. Kätkö sijaitsee kanjonin reunalla. Sen hakeminen vaatiin kohtalaisen hyvät retkeilytaidot.
This geocache is located in Lemmenjoki National Park. Hikers in the park must follow all regulations, limitations and instructions concerning the park. There are two types of maps of the area. Lemmenjoki outdoor map (1:100000) and topographic map Morgam-Viipus (3812 2, 1:50000), both are useful. Detailed information of Lemmenjoki National Park is available on www.outdoors.fi


In summertime there are many people panning for gold on this area. So, you have to remember that when you hike on this area.

Puskuäytsi is a canyon on the southern fringe of Lemmenjoki gold area. It starts on a bog as a small brook flowing first southwest until it makes a tight bend turning east. At this place it starts to go to a deep canyon. On the bog area gold diggers have partly finished their work. Partly work is still going on. The work will be finished in near future. The cache is located on the edge of the canyon. You must be quite experienced hiker to find this cache.

Additional Hints (No hints available.)