Skip to content

Kvepenes pilskalns Traditional Geocache

Hidden : 08/08/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(LV) Slepnis atrodas netalu no Kvepenes pilskalna.
(ENG) Cache is located close to Kvepene castle mound.

LV

Kvepenes pilskalns ir ipaša vieta, kur musdienu latvieši var ne vien priecaties par apkartnes skaistumu un senatnibu, bet ari noturet laulibu ceremoniju senlatviešu gara. Šada kazu ceremonijas laika es pamanijos te noslept kastiti, lai ari jus atvilinatu uz šo skaisto vietu. Laika ierobežojumu del neapstaigaju visas talak apraksta minetas vietas (avotinu, alu, skatu torni), tapec nevaru dot precizu to atrašanas vietu. Butu jauki, ja nesteidzigie slepnotaji, kas šis vietas apmekles, padalitos ar papildus informaciju.

Kvepenes pilskalns tiek uzskatits par Sateklas pils vietu. Te, iespejams, valdijis Rusins. Bijušas pils vietu aizsarga divi aizsarggravji, pilskalna pamatu veido smilšakmens klints - Kvepenes iezis.

Lejpus pilskalna ieža pamatne ir ala. Vel nedaudz talak, pie stavas smilšakmens sienas senlejas krasta iztek avotinš ar vesu un dzidru udeni (loti gards!).

Blakus pilskalnam aug izcili skaists un iespaidigs dižozols, kura apkartmers ir 5m 90cm (dažviet teikts, ka 6m 10cm) un augstums 20 m. Ozols tiek saukts ari par Upuru ozolu, pie kura senlaikos esot upurets un ziedota nauda (nauda tur tiek ziedota vel joprojam!). Daži uzskata, ka tieši Kvepenes ozols ir attelots uz 5 latu banknotes, tomer jaunaki avoti liecina, ka tas ta nebut nav.

Ziemelos no pilskalna ir skatu vieta pakalna, kas augstuma parspej pilskalnu, tas iedevets par Rusina kalnu. No ta redzami Pargaujas meži, Cesu torni, Ieriki, Rakšupes ieteka Gauja. Abpus Gaujai šaja apkartne ir daudz senkapu, krustakmenu un zimju akmenu.

Par Kvepenes pilskalnu saglabajusies teika, ka kalna nav varejuši uzbuvet pili: cik pa dienu uzceluši, tik pa nakti velns nojaucis. Ta tas vilcies labu laiku, lidz beidzot nolemuši iemuret pils pamatos kadu jaunavu. Tad velns atstajies un pili uzceluši.

EN

Kvepene castle mound is a special place where contemporary Latvians can enjoy the beauty of surroundings and experience some touch of ancient times as well as have wedding ceremony in ancient Latvian style.  During my uncle’s wedding ceremony I managed to hide a geocache in this area so that you have a reason to come to this nice place too.
There is an opinion that Kvepene castle mound is a place where Sateklas castle was located and governed by Rusins. Former castle was protected by two moats. Base of the castle mound consists of sandstone rocks – Kvepene rocks.
Down the hill in the base of the castle mound there is a cave. Little bit further at a steep sandstone wall next to the cost of the valley there is a spring with cool, clear and very tasty water.
Next to the castle mound there is a very big and nice oak tree. It is also called Sacrificial Oak because in ancient times people where sacrificing and putting money there. Some sources say that this oak is a prototype of that which is drawn on the banknote of 5 Latvian lats, however experts say that it is not true (there isn’t any single prototype oak tree for the banknote).
On the north from the oak tree on the hill there is a viewing place which is higher than the castle mound and is called Rusina hill. From there you can enjoy a splendid view of surroundings.
In this area on both sides of the river Gauja there are many ancient burial sites, cross stones and sign stones.
There is a legend about Kvepene castle mound that it was not possible to build a castle on the hill: what was build during the day was destroyed by devil during the night. It continued like that quite long time since finally workers decided to immure some young virgin into the base of the castle. After that the devil stepped back and castle was built.
Additional Hints (Decrypt)

[LV] Mrz yvrynf abxevghfun xbxn fnxarf, fgnnin ivrgn
[ENG] Haqre n ovt ebbg bs n snyyra gerr, fgrrc cynpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)