Skip to content

<

Thermal spring

A cache by _Tom Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


This listing is available in English and in Czech
Tento listing je dostupny v anglictine a cestine


Thermal spring

Thermal spring is a special type of springs; its water is geothermally heated and in many cases contains minerals. If there is at least 1g in 1l of water, it is moreover called a mineral spring.

It can be a thermal spring in case that its water temperature is above its surrounding. There is not only one definition - if you want to know more, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring

According to its water temperature, there are two kinds of thermal springs:

  • Low-temperature springs – its water temperature is not higher than 100°C
  • High-temperature springs – its water temperature is higher than 100°C

A thermal spring can exist thanks to an interaction of water and volcanic heat. Water usually comes from rainfall - rainfall goes through the earth crust and then it is heated up by geothermal heat.

This implies that we can localize the origin of a spring (generally) into three locally different areas. A gathering ground (A) is an area where rainfall goes through the earth crust. Deep in the earth crust, there we can find a second area (B). In this area, water is heated up and gets its final chemical composition from surrounding rocks and/or from gas (rising from earth crust). A third area (C) is an area where heated water springs forth.

In non-volcanic areas, water is heated up by hot rocks (with depth the temperature of rocks increases). In these areas, there are mostly low-temperature springs. In volcanic areas, water can be heated up also by magma. Due to high temperature of magma, high-temperature springs and geysers appear.

In the picture you can see a scheme of thermal spring’s creation which belongs to area of this cache. Snowfall at the top of 6-thousands-high peaks melts during summer and then goes through the earth crust. At its depth it is heated up and then it springs forth in valley of Pamir River (2.500 m above the sea level).

The whole cache’s area is famous thanks to its medicinal thermal springs. Local people know the value of these springs, so in small villages they established spa.

This cache is a guide to one of local spring.

There you will find two buildings. In each of them you can visit small spa. The building above the road is private and you will pay for entry. The second one is a public building and there you can have a free spa.


The building of the public bath

Water temperature is really fine and in my experience I know that it supports healing of surface injuries.

Be careful! Spa is divided into women’s part (up the Pamír River) and men’s part (down the Pamír River).

The target:

  1. Take a temperature of influent water in public spa and this reading link to log. It will be interesting to see if the temperature is influenced by the season. (I think that before the expedition to Tajikistan you have more important worries than look for a thermometer, so you can try to guess the temperature.)
  2. Link to log your photo inside the spa


This listing is available in English and in Czech
Tento listing je dostupny v anglictine a cestine


Termalni pramen

Termální pramen je speciální druh pramenu, ze kterého vystupuje ohrátá voda casto obohacená o minerální složky. Obsahuje-li voda v jednom litru alespon jeden gram minerálu, mluvíme navíc o pramenu minerálním.

Termální prameny jsou prameny s prumernou teplotou vody vyšší, než je prumerná rocní teplota okolní pudy (toto je jen jedna z mnoha používaných definic, více viz http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring).

Podle teploty delíme prameny na

  • Nízkotermální prameny - prameny s teplotou vody do 100°C.
  • Vysokotermální prameny - prameny jejichž teplota presahuje 100°C.

Pri vzniku termálních pramenu se uplatnuje predevším interakce vody a vulkanického tepla. Voda horkých pramenu je prevážne srážkového puvodu. Proniká puklinami do zemské kury, kde se zahrívá pusobením geotermálního tepla.

Vzniku termálního pramene mužeme lokalizovat do trí (zpravidla) místne odlišených oblastí. Infiltracní území je oblast (A), kde se srážková voda vsakuje do zeme. V pásmu tvorení v hloubi zemské kury (B) se voda zahrívá a z okolních hornin a/nebo vystupujících plynu získává své konecné chemické složení. Na zemský povrch se pak voda vrací ve výverové oblasti (C).

V nevulkanických oblastech se voda zahrívá pusobením horkých hornin (jejichž teplota s hloubkou roste). Výsledkem jsou zpravidla nízkotermální prameny. Ve vulkanických oblastech muže voda prijít do styku s magmatem. Protože teploty magmatu jsou velmi vysoké, muže muže se tu voda vyskytovat v prehrátém stavu, nebo vrít ci se menit v páru. Vznikají tak predevším vysokotermální prameny nebo gejzíry.

Na obrázku je schéma tvorby termálních pramenu v oblasti této cache. Snehové srážky na šestitisícových vrcholech nad údolím behem léta tají a dostávají se pod zemský povrch. V hloubce se ohrívají a jsou vytlacovány na povrch v údloí reky Pamir v nadmorské výšce kolem 2500 metru.

Celá oblast v okolí naší cache je proslulá svými lécivými termálními prameny. Místní lidé jsou si hodnoty svých pramenu vedomi a radu znich svedli do malých vesnických lázní.

Tato cache vás privede k jednomu ze zdejších pramenu.

Na míste naleznete dve budovy. V každé z nich jsou malé termální lázne. Budova nad silnicí je soukromá a za vstup se platí. Nás však zajímá budova pod silnicí. Jsou to verejné lázne, kde se mužete v teplé vode vykoupat zdarma.


Budova verejnych lazni

Voda má velmi príjmenou teplotu a z vlastní zkušenosti vím, že podporuje hojení povrchových poranení.

Pozor! Lázne jsou rozdelené na dámskou a pánskou cást. Pánská je orientovaná proti proudu reky Pamír, dámská po proudu.

Úkol:

  1. Zmerte teplotu vody ve verejné lázni a tento údaj pripojte k logu. Bude zajímavé sledovat, zda a jak teplotu ovlivnuje rocní doba. Protože si myslím, že pred výpravu do Tádžikistánu má rada lidí duležitejší strosti, než shánet teplomer, se spokojím i s pouhým odhadem teploty
  2. Pripojte prosím k logu svou fotografii v lázních

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.