Skip to content

<

Hvalen - The Whale

A cache by JakobB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nøvling Grusgrav danner en smuk ramme om et interessant geologisk fænomen. På dette sted finder du 2 store sten, der er meget forskellige. Den ene er en mørk Larvikit, som er 5 meter lang, 3 meter bred og 3 meter høj. Den har en vægt på 60 – 80 tons.Larvikitten er en såkaldt ledeblok, der stammer fra et område ved Oslofjorden i Norge, hvor den blev dannet under en kontinentalspaltning i Perm-tiden for ca. 250 mio. år siden. Den er ”vandret” hertil under den sidste istid, Weichselistiden. Det særlige ved dette geologiske fænomen er at Larvikitten ikke kendes fra andre steder i Skandinavien. Sammen med istidens skurestriber har man kunnet sige noget om indlandsisens udbredelse og hvorfra den kom. Larvikit og rhombeporfyr er kommet til Danmark fra Oslo og er kommet ned nordfra.
Få meter fra den mørke Larvikit også kaldet Hvalen af de lokale beboere er der en helt anden type sten. Den er dannet via aflejringer i det hav, der dækkede det sydlige Skandinavien i Kambrium og Ordovicium. Stenen består bl.a. af skifer og vejer kun ca. 20 tons og er 3,5 meter lang, 3 meter bred og 1,3 meter tyk. Begge sten er transporteret et par hundrede meter d. 17. april 1997 af militæret fra bunden af grusgraven op til et plateau, som ligger 20 meter højere over havet. Grusgraven er ikke længere i drift. Området er offenligt og er sikkert at opholde sig på.

For at få godkendt din logning:
1. Send en besked til mig hvor du fortæller hvad den anden sten hovedsagelig består af (svaret er IKKE Skifer), hvilken form fordybningerne har på siderne af stenen og hvilken farve den har. Du må ikke skrive noget om dette i din logning af earthcachen.
2. Vedhæft gerne et foto med din GPS foran den største sten. Du må også godt være med på fotoet. Fotoet et ikke et krav pga. Groundspeaks regler.

Noevling Gravel Pit is a beautiful place with an interesting geological phenomenon. At the site you’ll find 2 very different huge stones. The one is a dark Larvikite which is 16,4 feet long, 10 feet wide and 10 feet high. The weight is between 2 and 2,57 mil. ounces.The Larvikite is a socalled leadingbloc, which comes from the Oslo rift near Larvik in Norway. It was made during the Permian period around 250 mil. years ago. It has been carried to Denmark from the north during the last glacial period, called Weichsel (in Scandinavia), Wisconsin (northamerica), Devensian (in Great Brittain) or Würn (in the alps in France and Schwitzerland).The special thing with this geological phenomenon is the the Larvikite is only known in Scandinavia in a limited area. Together with scrapestripes in the Danish limestonelayer it is possible to say something about the glaciers and where they came from. Larvikite and rhomb porphyry came to Denmark from the Osloarea and came down from north.
A few meters away from the dark Larvikite called The Whale by the local people there is a totally different stone. Is has been made by sediments in the sea which covered the southern part of Scandinavia in Cambrian and Ordovician. The stone contains some Slate and has got a weight of 700.000 ounces. It is 11,5 feet long, 10 feet wide and 4,3 feet high.The stones has been transported april 1997 by the military from the bottom of the gravel pit to a plateau 65 feet higher above sealevel.The gravel pit isn’t longer active. The area is public and it’s safe to stay here.

To log the earthcache:
1. Email me a note where you explain what the smaller stone is made of (the answer is NOT Slate), the shape of the holes at the surface and which color it is. Don’t write this in your log.
2. I'd like if you'll upload a photo with your GPSr in front of the biggest stone. I'd be happy if you are at the picture too. The photo is optional according to Groundspeak guidelines.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.