Skip to content

<

Butterfly Cache

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Motýlí keš
Nezapomeňte si doma foťák. Budete malovat a potom fotit.

Butterfly cache
Don't forget your camera at home. You'll draw and take a photo then.
Nápad vytvořit motýlí keš jsem dostal v létě, když jsem pozoroval motýly, kteří létali okolo kvetoucí levandule před naším domem. Ale kam ji umístit? Lokalitu jsem nakonec našel. Kešku zakládám na konci léta, kdy už motýlů v přírodě ubývá. Přesto však věřím, že Vás tato úloha bude bavit. Místo kolem keše má své kouzlo po celý rok.

Tato úloha je kombinací mystery a offsetové cache. Zavede Vás po naučné Keltské stezce na vrch Šance, kde se ve starověku nacházela část keltského oppida, dnes zvaného Závist. Místo je dnes národní kulturní památkou a zároveň přírodní rezervací s unikátními ekosystémy.V této lokalitě od 18. století sbírali hmyz čeští entomologové. Známý pražský vědec Franz Anton Nickerl (1813–1871) zde objevil např. hnědáska černýšového Melitaea aurelia. Věnoval se i propagaci produkce hedvábí a chovu bource morušového (Bombyx mori) v českých zemích. Jeho sbírky hmyzu se staly základem světoznámých sbírek Národního muzea v Praze (muzeu je odkázal jeho syn Ottokar Nickerl, který navázal na otcovo dílo). Na jeho počest byla později nazvána vzácná noční můra travařka Nickerlova (Luperina nickerlii), která se také vyskytuje v této lokalitě. Na stráni se nachází velká kovová deska s nápisem IN MEMORIAM F. A. NICKERL, bohužel dosti poničená. Sestoupit k ní můžete po cestě od výchozích souřadnic. Od ní je další krásný výhled do Břežanského údolí. Vidět ji však můžete z protější strany údolí, nejlépe v době, kdy jsou stromy bez listí.

Při příležitosti 200. výročí Nickerlova narození byla na vyhlídce v roce 2013 umístěna ještě jedna deska v menším provedení. Tu si na rozdíl od té původní, která je stále na svém místě, můžete prohlédnout zblízka.

Naučná stezka prochází přírodní rezervací Šance, kde „není dovoleno sbírat jakékoliv přírodniny, provádět jakékoliv zásahy do terénu, rozdělávat oheň ani tábořit. Do celého území není ani dovoleno vjíždět vozidly ani jezdit na koních a na kolech, protože by to mohlo poškodit chráněné fenomény.“ Takže nezbývá než přijít a odejít pěkně po svých. O tom, že se tam nesmí ani na kole, jsem se dočetl na internetových stránkách. V terénu se to v podstatě nedovíte. Asi je tato informace tajná. Uložení keše je zcela záměrně nezáludné a pro běžného kačera snad na první pohled zřejmé. Zdejší příroda si přece jen nezaslouží býti zryta kvůli hledání „pokladu“. Pokud najdete kešku náhodně nebo metodou „brute force“, nemám s tím vůbec žádný problém. Teda samozřejmě pokud ten nález nebude natolik brutální, že to bude pro kešku či její okolí zásah zcela fatální.

Tuto keš můžete velmi dobře zkombinovat s mystery/multi GC1XD7M (Hovoríte po slovensky?). Můžete si takto udělat hezký okruh kolem hradiště. Pokud se zajímáte o geologii, je zde pro Vás připravena i zeměkeš GC2MBEE, věnovaná tomuto místu. Pokud se rozhodnete spojit hledání těchto keší dohromady, doporučuji začít 1. zastávkou prvně jmenované (Hovoríte po slovensky?), abyste zbytečně neběhali několikrát kolem dokola nebo tam a zpět. Ostatní už plynule navazuje.

English:

This is a combination of a mystery and offset cache. The Celtic educational pathway will lead you to the Sance hill, where a part of an important Celtic oppidum (a site of ancient settlement) was situated. That oppidum is called Závist today. The place is is preserved as a national cultural monument. At the same time, this area is also a significant natural preserve with unique ecosystems. On the southern slope, there is an unique prairie with a scrubby form of oaks. The rocks were formed in Proterozoic geological period. Slates are the predominant type of rocks.

In this locality, Czech entomologists collected insects from the 18th century. Well-known Prague scientist Franz Anton Nickerl described a nymphalid butterfly Melitaea aurelia here. He demised his large entomologic collection to the National Museum in Prague. A rare night-butterfly Luperina nickerlii, which also occurs in this locality, was named in honour of him. From the initial coordinates, you can come down to a memorial plaque with a Latin inscription IN MEMORIAM F. A. NICKERL. Unfortunately, the plaque is markedly damaged. There is a beautifull outlook to the Břežany valley from this place. It is possible to see the plaque from the opposite side of the valley only, best in the times when the trees lose their leaves.


Váš úkol

Vyhledejte české názvy motýlů, kteří jsou jmenováni v dále uvedené tabulce. Na počátečních souřadnicích se nachází informační tabule (viz obrázek), která pojednává o hmyzu žijícím v této přírodní rezervaci (s českými názvy, latinské uváděla jen u těch druhů, které český název nemají, proto musíte nejdřív trochu hledat v chytrých knihách či na internetu, pokud to nenosíte v hlavě). Zjistěte, které z druhů uvedených v tabulce jsou zobrazeny také na tabuli. Takto získáte konečné souřadnice k nalezení keše.

Aktuálně:
Původní tabule již není na místě. Byla nahrazena jinou. Terénní práci tedy udělejte z domova. Informační tabuli najdete na stránkách Keltské naučné stezky. Obrázek původní tabule jsem pro jistotu nahrál i sem. I když budete polohu finále znát již předem, vřele doporučuji úvodní souřadnice nevynechat a sejít od nich na vyhlídku. Opravdu to stojí za to!

Po nalezení úkrytu mám pro Vás ještě jeden úkol:

V keši naleznete pastelky (prosím neodnášet, neslouží na výměnu). Až zapíšete svoji návštěvu, namalujte prosím také do knihy nějakého motýla. Své úžasné dílo potom vyfotografujte. Nezapomeňte si proto vzít s sebou na lov foťák! Budu rád, když svoji fotku připojíte k internetovému zápisu. (Podle současně platných pravidel je tento úkol dobrovolný a jeho nesplnění není důvodem ke smazání návštěvy.)

Tuto kešku jsem původně zamýšlel hlavně pro rodiny s dětmi. Moc mě však těší, že i většina dospěláků se umí bavit a ochotně zdobí logbook svými dílky. Ovšem ze všeho nejvíce mě pobavil originální otakárek od geokolegy Graphixe.

Your task

Find the Czech names of the butterflies which are listed in the table below. There is an information panel at the given coordinates. This panel deals with the insects living in this nature reserve (in the Czech language only). Find out whether the butterflies listed in the table are also displayed on the panel. Thus you can obtain the final coordinates of the cache.

Important!
The panel is lost at the moment. Find the information here.

After you find the cache, I have another task for you:

You will find crayons in the box (please, do not carry them away, they do not serve for trading). After you log your visit, paint or draw some butterfly to the logbook. Take a photo of it then. So, do not forget your camera at home! I'll be glad if you add your photo to the log.


Motýl / Butterfly ANO / YES  NE / NO       
Papilio machaon
 
8 9 A
Acherontia atropos  
 
5 2 B
Iphiclides podalirius
 
5 2 C
Inachis io
 
6 7 D
Vanessa atalanta
 
3 4 E
Limenitis populi
 
6 0 F
Apatura ilia
 
8 4 G
Arctia caja
 
5 1 H

N 49° 5A.BCD
E 014° 2E.FGH


Kontrola / Check-up:
Ciferný součet je 65. / The sum of digits is 65.

Keška je od úvodních souřadnic vzdálena cca 0,5 km. Dojdete k ní po naučné stezce. Cestou se Vám naskytne nádherný výhled, kdy budete mít Zbraslav jako na dlani. Chraňte prosím návštěvní knihu před zmoknutím. Za deště využijte k zápisu do ní turistický přístřešek, který se nedaleko keše nachází.

Vyměňujte prosím pouze věci, které nějak souvisejí s motýlí tématikou keše!


Díla svých kolegů v první návštěvní knize můžete obdivovat zde. (Soubory ve formátu PDF jsou uloženy mimo server geocaching.com a společnost Groundspeak za ně neručí. Já, jako majitel této keše, však garantuji, že jejich stažení je bezpečné.)

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzral n yvfgíz, nfv 10 zrgeh cbq prfgbh / haqre fgbarf naq yrnirf, ppn 10 z orybj gur cngujnl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.