Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

rrota: Disable do ověření stavu a provedení údržby.

More
<

Kral Sumavy

A cache by rrota Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2009
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:This mystery cache is based on the most known czech story situated close to the Iron Curtain in the fifties of 20th century. We are sorry but, from our point of view, there is no way to translate this very specific dark story into another language.

In spite of it all, if you want to solve this adventure cache, contact us via profile and we will try to find way for you.Všecka země pokryta práchnivějícími, zpuchřelými kmeny, zeleným mechem, vřesem i drobnými stromky; v dosti značných mezerách tu jeden smrk velikán, tam druhý, onde třetí, užasný byl objem, mechem pokryt peň a dlouhými, řasnatými lišejníky větve i ratolesti; vůkol menší dorost, slabý, zakrslý, větve přeražené, vrcholy od jednoho k druhému plazícími se lišejníky jako spoutané; zde onde kmen vší kůry prostý, bez vrcholu, hluboko ve skále zakořeněn, ač prímo stojící, přece příšerná mrtvola; vedle něho rozložité kořání stromů vichřici ze země vyrvaného, se vší prstí i s mohutnými kameny, jež viseti zůstaly; mezi vším tím drastickým porostem – jenž navzájem vzduch i půdu si odnímal, druh druha dusil a hladem mořil – černé tůně, temnorudé kaluže.

Karel Klostermann - Ze světa lesních samot


Byla hluboká noc. Dalo by se říci obyčejná, šumavská noc. Koruny stromu zmáčené deštěm hučely pod nápory větru a studená, mokrá zima bez skrupulí zalézala pod kůži každému, kdo se odvažil byť jen na chvíli opustit svuj úkryt. Větrné poryvy na kousky cupovaly mlhu povalující se po loukách a bažinatych slatích a vrhaly ji proti hradbě lesa, který jako by se táhl donekonečna. Mlze to bylo jedno, každý odvatý oblak nahradily dva další, snad jestě větší a šedivější.

Na okna bývalého hostince, nyní služebny oddílu pohraničníku, co chvíli zabubnovala sprška kapek a vítr zaskučel v děravé streše. Matné záblesky plamenů skrze škvírku ve dvířkách kamen v rohu místnosti si hrály se stíny na zdech. Oheň tu a tam zapraskal a v tichu noci se mu v ozvěně vracelo povrzávání letité židle. Tmu služebny se marně snažilo rozehnat světlo malé lampičky na stole proti dveřím.

Nadporučík Kot
Nadporučík Kot
Nadporučík Kot, obutý do vysokých kožených holin, měl právě zcela nepředpisově na tomto stole nohy zapřené o krabici plnou směsi oběžniku, novin a nevyplnenych dotazniku a s rukama za hlavou se zvolna pohupoval.
Jeho oči nepřítomně bloudily po stropu z nahrubo ohoblovaných prken jako by se z nich snažily vyčíst, co se to tu v jeho rajónu sakra děje! V jeho rajónu, kde byl už tak dlouho klid a svatý pokoj!
„Jo, před lety, to bylo něco jiného“, pomyslel si. „Když jsme v osmačtyřicatým po tom všem honění konečně dostali Kiliána, to se kolem toho nedělaly takový cavyky. Dávka ze samopalu a jaký byl Král Šumavy! S buržoustama se musí jednat tvrdě - přesně tak, jak říkal soudruh plukovník Cirok, když mě povyšoval za příkladné plnění povinností. Však taky ten polesný Paleček dostal provaz a Galapetr dvacet let, chamraď jedna, naši republiku si rozvracet nenecháme a jediná odpověď na každou provokaci agentů CIC musí být ocelová pěst strany a vlády!“
Rozčileně shodil nohy ze stolu a přešel k oknu.
Na skle pristála další sprška kapek.

„Uhonění už jsme jako psi a nevíme, kam dřív skočit. Šest neděl štvu lidi v dešti a marastu, ve dne, v noci a pořád nic. Sakra!“
Vrátil se ke stolu, sedl si, přitáhl si lampičku blíže k sobě a ze šuplete vytáhl ohmatané desky s nápisem „Hraniční kniha“. Nalistoval poslední zápisy a už po sté a prvé se dal do čtení hlášení:


6.března 1951 – hlídka ve složení nadstrážmistr Zeman a desátník Burdyška v prostoru slatě Hnědý vrch v 5:50 hod. zaznamenala stopy po ilegalním přechodu státní hranice směrem do ČSR. Podle stop se pravděpodobně jednalo o skupinu tří osob. Nasazení služebního psa nepřineslo žadné výsledky.

19. března 1951 – inspicient finanční stráže Beran v 4:30 na obchůzce honitby Jelení kopec zahlédl v mlze několik postav postupujících směrem na Hinterwald. Po vyhlášení poplachu se nepodařilo i přes aktivní přístup poplachového oddílu k mimořádné situaci žádného narušitele hraničního prostoru zadržet.

12. dubna 1951 – hlídka ve složení vojín Křepelka a desátník Mareš se v 23:30 pokusila zadržet narušitele hraničního prostoru v oblasti slatě Jasánky. Narušiteli se podařilo hlídku ve složitém terénu setřást, služební pes ve slati ztratil stopu ve směru postupu ke státní hranici.

Nadporučík Kot od sebe otráveně odsunul knihu, z náprsní kapsy uniformy vytáhl zmuchlanou krabičku Partyzánek a jednu si vyklepl. S nezapálenou cigaretou v ústech začal šacovat zbylé kapsy, nakonec si vzdychl nad tou marností, ještě jednou vysunul zásuvku stolu a propátral její zákoutí. Na tváři se mu v okamžení objevil úsměv a v ruce krabicka sirek. Zapálil si a labužnicky vydechl kouř ke stropu.
Odhozená krabička sirek přistála na otevřené Hraniční knize, sirky provokativně zachrastily a Kot se na ně s povzdechem podíval. Ta krabička byla jedinou stopou, co jim ten nový převaděč po sobě zanechal. Před pár dny ji našli u rozvalin toho starého hamru, kde před lety dostali Kiliána.
„Kilián… však vám všem šmejdům brzy sklapne. Přes slatě se možná někomu projít podaří, ale přes ty nový elektrický dráty už to nebude tak snadný, on už vám spadne hřebínek..“ se škodolibým úsměvem mu v myšlenkách vytanula představa právě instalovaných elektrických drátů.

Naposledy potáhl z cigarety, típl ji do přeplněného popelníku a znovu vzal ty zpropadené sirky do ruky, jako by mohly prozradit, kdo si je kupoval a kde.
sirky „Obyčejný sirky, sakra, taky mu mohla vypadnout legitka, když uz má děravý kapsy!“ povzdechl si.
Hodil krabičku na stůl, ta se odrazila od bedny s oběžníky a přistála u lampičky.
Kot z ní nespouštěl oči, jako by ji chtel zhypnotizovat. Pak se naklonil blíž, znovu ji vzal do ruky, tentokrát opatrně, jako by byla z porcelánu, nahmatal sluchátko telefonu, vymáčkl ústřednu a vyštěkl do telefonu:
„Spojte mě na okres, ale fofrem!”
Po chvili, která se mu zdála věčností, se na druhém konci konečně ozval lehce otrávený, rozespalý hlas:
“Slyším!”
„Soudruh major Burda? Nadporučík Kot. Čest! Měl bych možná jeden nápad, jak se tomu prevaděči dostat na kobylku, jen poslouchej“ a pustil se do vysvětlování...Doba Krále Šumavy
Patrně jen málokdo nikdy neslyšel o Králi Šumavy - šumavském pašerákovi a nepolapitelnému převaděči. Na rozdíl od stejnojmenného filmu Karla Kachyni se ho ale nikdy pohraničníkům ani vojsku nepodařilo polapit.
Franz Nowotny alias Kilián byl rodákem ze Starých Hutí. Pocházel z německé rodiny
Franz Nowotny alias Kilian
Franz Nowotny
s dlouhou pašeráckou tradicí a sám byl mnoho let pašerákem aktivním a velmi úspěšným. Byl odmalička vychováván k tomuto druhu obživy, což však nebylo v tvrdém a neúrodném šumavském kraji ani trochu vyjímečné. Jeho otec, sám legenda mezi pašeráky, ho bral na nebezpečné výpravy přes hranici již jako devítiletého. Znal proto tuto část Šumavy jako málokdo jiný, věděl, jaké nástrahy na člověka umí přichystat drsná šumavská příroda, horské počasí i Finanční stráž. Té se mimochodem na počátku 20. let podařilo na hranici zastřelit jeho slavného otce.
Kilian měl výbornou fyzickou kondici, uměl se pohybovat obtižným terénem pěšky, na lyžích i na sněžnicích, byl vybaven znamenitým orientačním smyslem.
V roce 1946 museli Němci z českého pohraničí pryč a kraj se téměř vylidnil. Do Bavorska byl odsunut i Franz Nowotny. Usadil se v městečku Rohrnbach, vzdáleném od našich hranic necelých 25 km a začal tu obchodovat se dřevem. Co následovalo dále, můžeme se jen domnívat. Po převratu v roce 1948 Kiliána zřejmě jednoho dne navštívil major americké CIC (předchůdce CIA), velitel pro úsek Třístoličník a požádal ho o pomoc pri infiltraci agentů na území ČSR a Kilián tuto pomoc přislíbil.
Po následující dva roky se pak Franz Nowotny znovu stal králem, převedl přes hranici mnoho agentů, ale hlavně pomohl stovkám lidí utéci z Československa. Převáděl na obě strany, převáděl skoro každý den a za každého počasí.
V dokumentech Pohraniční stráže a ve svazcích STB byla tajná stezka Krále Šumavy vedoucí přes lesy, horská sedla, slatě a louky oficiálně označována jako „kanál 54“ a tento kanál se dlouho snažila uzavřít. Roku 1950 získala Bezpečnost informaci, že Nowotny občasně používá pro přechod Teplé Vltavy lávku poblíž Františkova a v květnu na něj nastražila past.
Kilián tehdy dostal za úkol dovést spolu se svým komplicem Ottou Grabmullerem do ČSR dva muzž pracující pro CIC. Úspěsně překročili hranici, prošli náročným hornatým úsekem a dospěli právě k Vltavě u dřevěného můstku. Poté, co se dostali na druhý břeh a ocitli se na silnici k Františkovu, ozvala se náhle prudká střelba. Nastal zmatek a každý se pokoušel na vlastní pěst někam skrýt. Kilián byl zasažen. Zachoval ale chladnou hlavu a pokusil se o starý pašerácký trik - začal velmi hlasitě naříkat, predstíral, že je neschopen pohybu, že je zneškodněn a presvědčil tím hlídku, aby ho nechali ležet a vydali se pronásledovat jeho společníky. Ti zatím zmizeli v zalesněné stráni. Když Kilián u můstku osaměl, vyskočil, vběhl do lesa a svou starou stezkou zamířil zpět do Bavorska. A byla to jeho cesta poslední. Naposled vystoupal mezi Stanovou a Stolovou horu, obešel obloukem Bučinu, kde dříve bývala stanice Finanční stráže a poblíž pramenů Vltavy překročil hranici. Prekročil ji z posledních sil. Jeho zranění velmi krvácelo a Král Šumavy měl namále. Téměř bez života jej na poslední chvíli našla na bavorské straně hranice americká hlídka, která jej odvezla do vojenské nemocnice a zachránila ho tak před vykrvácením.
Jeho ostatní společníci už tolik štěstí neměli a zpět do Bavorska se nedostali. Během několika dní je v průbehu zátahu pochytalo vojsko spolu se složkami STB a Bezpečnosti.
Po slavném pašerákovi a převaděči prý dlouho velmi pásl velitel STB ve Vimperku, jakýsi František Lec. Pokoušel se vymyslet past, do které by Nowotneho chytil, k čemuž chtěl využít i někoho z Kilánových známých. Některé lidi vydíral, jiné zastrašoval nebo dokonce na vyšetřovně STB bil, jen aby Krále Šumavy zradili a pomohli mu ho vlákat do léčky. Tězko říci, jestli právě tak byl odhalen úsek kanálu 54 u mostku přes Vltavu. Kdo ví, jestli hlídka vůbec věděla na koho střílí. Pro Kiliána však bylo přepadení u Františkova dostatečným varovaním, aby se už do Čech nikdy nevrátil.
EZOH - elektrické zařízení ochrany hranice
V prvních letech po roce 1951 byla pro západní hranici charakteristická sestava EZOH, ktera sestávala z prvního, asi dva metry vysokého plotu tvořeného změtí ostnatých drátů, za ním stál hlavní plot opatřený několika vodorovně umistěnými vodiči elektrického proudu s napětím od 3 do 15 kV (obvykle 6 kV), ukotvenými na sloupech izolátory a dále z pomocného nižšího plotu, který byl pod napětím pouze 70 V a měl signalizační funkci (pri porušení např. přestřihnutím, přetržením apod.) a dále ochrannou, aby se na vysokonapěťovou část nedostávala třeba zvěř. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce cca dvaceti metrů, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo, kde případný narušitel překonal plot.
EZOH - údržba první drátěné stěny pred elektrickou stěnou vojáky ZVS
EZOH - údržba první drátěné stěny pred elektrickou stěnou vojáky ZVS
Elekrický proud byl čerpán z místní sítě, k plotu pak vedlo vysokonapěťové vedení po sloupech k drátěnému zátarasu. Toto vedení mělo spočívat ne níže než 7 m nad zemí. Nástražné vodiče byly vedeny rovnoběžně nad sebou po izolátorech na kůlech střední stěny zátarasu na strane do vnitrozemí.
Elektrifikované vodiče střední stěny byly nebezpečné osobám, které se přiblížily do jejich blízkosti svým vysokým napětím. Dotkla-li se osoba i jednoho z nich, docházelo ve většině případů k jejímu usmrcení vlivem napětí a průchodu zkratového nadproudu mezi drátem pod napětím
Pokusy o překonání EZOH většinou končily smrtí
Pokusy o překonání EZOH většinou končily smrtí
Dobové foto PS
a zemí, resp. mezi dráty navzájem. Jisticí zařízení vzápěti rozpojilo elektricky obvod. Jestliže byl úsek dané roty rozdělen na několik podúseků, rozsvítila se žárovka signalizujíci úsek, kde ke zkratu došlo. Zkratovým nadproudem reagoval tento elektrický obvod i na přestřizení drátu.
Tento elektrický zabezpečovací systém byl doplněn signálními světlicemi, v některých úsecích i nástražnými minovými systémy.
Systém plotu nestál přímo na hranici, ale v dostatečné vzdálenosti od ní (cca 2 km), aby i v případě jeho překonání stihli pohraničníci narušitele chytit dříve, než se dostal až na hranici. Kolem celých hranic navíc vedla v asi kilometrové vzdálenosti asfaltová komunikace, která pohraničníkům usnaďnovala přiblížení k místu zásahu.
Během takového zásahu musela mít Pohraniční stráž možnost hlavní elektrifikovaný plot bezpečně překonat. K tomu na definovaných místech sloužily podlezy opatřené ocelovou mřízí se zámky, klíče měly k dispozici hlídky PS.
Za hranicí PS oficialně zasáhnout nemohla, neboť by se jednalo o narušení území cizího státu. Neoficialně zde ovšem často zásahy probíhaly, neboť pohraničníci byli motivováni tím, že dopadnou-li narušitele, mohou být odměněni dovolenou, povýšením, případně udělením řádu. Naopak - pokud jej nedopadli, mohlo to mít pro jejich další kariéru osudné následky.
Mezinárodní stížnosti vedly k tomu, že v roce 1965 bylo vysoké napětí z plotu odstraněno a pro ochranu hranic se začaly používat nízkonapěťové signální stěny s označením SiS.


POZOR! Hraniční pásmo. Vstup jen na povolení


A závěrem několik rad pro ty, kteří čtou listingy až do konce:
  • na úvodní souřadnice se podívat můžete, ale pokud zde něco naleznete, tak to s touto mysterkou nemá žádnou spojitost
  • kvalitní baterka s sebou je samozřejmostí, cestou by se mohly hodit i čtyři kusy tužkových AA baterií, stejně jako znalost Morseovy abecedy
  • dobré boty rovnež nebudou na škodu
  • naučte Vaši navigaci nebo sebe projekci mapového bodu (vzdalenost/azimut), nikdy nevíte, kdy se to bude hodit
  • výprava není právě vhodná pro nejmenší geobotky
  • jsme v padesátých letech - máte vůbec propustku do hraničního pásma?

Additional Hints (Decrypt)

uebo: farurz armncnqnz
gnwar uavmqb: ebu cbq fgerpubh
svanyr: mrq zrge icenib bq prqhyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.