Skip to Content

This cache has been archived.

Nesyty: Archivováno

More
<

Bratri ze Solune

A cache by Nesyty Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jestlize se otázes slovanských vzdelancu rka:
,,Kdo vám vytvoril písmena,nebo prelozil knihy?“
tu vsichni to vedí a reknou v odpoved:
,,…Konstantin,nazývaný Ciryl.
Ten a bratr jeho Metodej
i písmena vytvoril
i knihy prelozil.“


Bratri Konstantin a Metodej pocházeli ze Solune z druhého nejvetsího mesta Byzantské ríse. Byli syny vysokého byzantského dustojníka Lva.
Konstantin byl nejmladsím a také prý nejnadanejsím - vystudoval filozofii, teologii, literaturu a ovládal radu jazyku, mezi nimi i slovanský jazyk.
Metodej byl také velmi nadaný, vzdelaný a jako velmi mladý se stal místodrzitelem v oblasti strymonské, obydlené Slovany.
Kdyz se zacali zabývat myslenkou misionárského pusobení mezi pohanskými Slovany, získali pro tento plán i ucedníky a spolecne sestavili první slovanskou abecedu - Hlaholici.
Prelozili první nábozenské texty a pripravovali se na sírení krestanství ve východní Evrope. Kdyz prisli na podzim 863 nebo na jare 864 na Velkou Moravu byli slavne uvítáni, ale kníze Rastislav byl zklamán.
Cekal biskupa, ale prisli Konstantin jako knez a Metodej jen jako jáhen. Konstantin si ale panovníka brzy získal - mluvil slovanským jazykem a byl obratný diplomat.
Misionáre zrejme príjemne prekvapilo, ze v zemi nasli pomerne velký pocet kostelu a hodne verících. Pohanství ale ovsem úplne potlaceno nebylo a pohanské predstavy se udrzovaly i mezi pokrtenými.
Krestanská morálka se rozhodne nedodrzovala - bujela pohlavní volnost, mládez se oddávala nerestem, snatkové pomery byly podivné a vsichni hojne popíjeli medovinu. Proto není divu, ze je cekala na Morave velká a obtízná práce.
Velké problémy vyplynuly i z toho, ze na Morave pusobili misionári z ruzných oblastí, kterí se ve výkladu víry velmi lisili. Z toho samozrejme vznikal zmatek.
Hlavní spor probíhal mezi dvema církevními koncepcemi a dvema jazyky - staroslovenstinou, kterou kázali Konstantin s Metodejem a latinou, kterou propagovali bavorstí knezí. Konstantin s Metodejem mluvili slovanskou recí, byli mnohem vzdelanejsí a kultivovanejsí a v nábozenských otázkách prokazovali daleko hlubsí znalosti. Konstantin také pro Slovany napsal nebo prelozil celou radu spisu. Napríklad civilní zákoník, kde shrnul základní právní normy a stanovil tresty za tezké zlociny.Prelozil spolu s Metodejem hlavní bohosluzebné knihy a také cást Bible. Tento preklad byl dokonalý jak po stránce jazykové, tak i stylistické a byl opravdu presný a výstizný. Konstantin jeste k prekladu pridal básen Proglas, která je vlastne chvalozpevem na písmo svaté, slovanský národ a na Boha.
Roku 867 papez povolal Konstantina a Metodeje do Ríma, aby objasnili proc pouzívají pri bohosluzbách staroslovenstinu, kdyz církev povoluje pouze latinu, rectinu a hebrejstinu.
Konstantin ovsem znovu prokázal své diplomatické schopnosti a obhájil oprávnenost slovanské liturgie. Kdyz papez poznal smýslení a názory obou bratru slavnostne prohlásil, ze na Konstantinove prekladu neshledává nic bludného a povoluje jeho uzívání.
Slovanské bohosluzebné knihy byly posveceny, nekterí jejich záci byli vysveceni na kneze a Konstantin s Metodejem v Ríme slouzili ctyri slovanské mse.
Konstantin se uz ale z Ríma nevrátil. Kdyz onemocnel tak dva mesíce pred svou smrtí vstoupil do klástera kde prijal jméno Cyril.
Zemrel roku 869 ve veku 42 let a svému bratrovi predal úkol pokracovat v misijním díle mezi Slovany.


Souradnice Vás zavedou k blízkosti sousoší verozvestvu sv.Cyrila a sv.Metodeje, jenz je darem Bulharské republiky slovanskému hradisti.

Additional Hints (Decrypt)

Anxybaral fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.