Skip to content

Vychodni nadrazi Decin?! Mystery Cache

Hidden : 09/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je venována jednomu nadrazi, jedne jeho casti, o jejimz osudu se stale rozhoduje.


Takto vypadalo nadrazi, kdyz zde zastavovaly vlaky na trase Berlin-Viden

a takto dnes

ale i takto.

Nádraží Decín - východ

    Komplex dopravních staveb, jehož jádro tvorí dve puvodne samostatná nádraží " horní " (dnes stanice Decín východ) a dolní;. Jejich budovy spojovala krytá chodba (stržena kolem roku 1978). Výstavbe tratí predcházelo preložení nekterých cest a úpravy terénu (odstraneno Beutelovo návrší; dnes prostor rozcestí ulic Kamenické a Benešovské; nacházela se zde barokní, tzv. Kleinova kaple).

    Roku 1869 se mesto dockalo prvního železnicního spojení tratí Ceské severní dráhy (z Podmokel pres Decín, Benešov n. Pl. a jedlovou do Varnsdorfu). Spolecnost vystavela skromnejší objekt horního nádraží a roku 1872 rozšírila spojení Decína také výstavbou trate mezi Ceskou Lípou a Benešovem n. Pl. Budování tratí Ceské severní dráhy vyvolala potreba napojení prumyslového Rumburska na stredoevropskou železnicní sít.

    V roce 1874 byla otevrena trat Rakouské severozápadní dráhy, která postavila protejší dolní nádraží s výstavnou výpravní budovou (jako reprezentacní objekt mela údajne napodobit vídenské nádraží císare Františka Josefa I.). Je to mohutná pseudorenesancní stavba s rizality a vnejšími schodišti (1873, R. Frey E. Becke). Její chloubou byla hala s bohatou štukovou výzdobou (alegorie rek Labe a Dunaje), která je od konce padesátých let využívaná jako telocvicna (basketbal, box, odbíjená, judo). Dodnes ukrývá dolní nádraží také reprezentacní, tzv. Modrý salónek vyzdobený znaky tech mest, s nimiž spojovala železnice Decín, Lávka pro peší, vystavená nad rozlehlým vlakovým seradištem, propojila nádraží s Novým Mestem (1914).
    Rakouská severozápadní dráha, nazývaná nekdy také Labskou údolní drahou, zajištovala dopravu na trase Decín Strekov Melník Nymburk Kolín Jihlava Znojmo Víden. Výstavbou spojky do Prostredního Žlebu se napojila na levobrežní dráhu do Dráždan a dál do Berlina (rychlíkové spojení mezi Berlínem a Vídní). Když se jednotne zorganizovala ceskoslovenská železnicní doprava, zacala se pravobrežní dráha více orientovat na nákladní prepravu (návaznost na prekladište v Loubí). Cestovní ruch, který zde kdysi panoval, se honosného dolního nádraží postupne vytratil.
    Mezi nádražími a mestem vyrostly od sedmdesátých let 19. st. nové ulice s centrální Nádražní trídou (její cást dochovaná jako ulice 17. Listopadu) a v sousedství drážního telesa se soustredily velké skladištní budovy spedicních a velkoobchodních spolecností. Poblíž horního nádraží se nachází nejstarší decínský prumyslový podnik: prádelna bavlny (1802), známá jako Bachheiblova továrna nyní Daymoon, a. s. (Fügnerova ul.).
07.09.2005
   Po roce 1945 postupne ustala mezinárodní osobní doprava na této trati, což vedlo ke ztráte funkce vetšiny budovy. Z centrální haly se stala volejbalová hala, další representativní prostory jsou bud nevhodne využívány, nebo prakticky prázdné. Zámer umístit zde železnicní oddelení Národního technického musea byl zamítnut, budova nadále chátrá.

Národní železnicní muzeum - pražská Masarycka versus Decín – východ
Tisková zpráva 23. 10. 2008
    Od léta letošního roku, kdy pražští radní rozhodli o zmene územního plánu a otevreli cestu ke zrušení Masarykova nádraží a k zastavení jeho území, se vede o tomto tématu bourlivá diskuse. Nechceme do debaty vstupovat jako zastánci ci odpurci nejakého dopravního rešení. Jedná se o pražskou, prípadne stredoceskou záležitost. S tématem Masarykovo nádraží však souvisí také myšlenka vybudovat zde „Národní železnicní muzeum“, což je projekt, který zcela jiste Prahu presahuje. Je treba ríci, že dlouhodobý a potrebný zámer zrízení velké železnicní expozice vubec nestojí a nepadá s pražskou Masaryckou, ba práve naopak. Vedle varianty Praha existuje zcela vážná a dustojná alternativa, totiž nádraží Decín – východ.

    S variantou Decín prišlo v roce 2006 samo Národní technické muzeum, které má projekt v kompetenci. V Decíne našla tato myšlenka okamžite pozitivní ohlas, protože argumenty pro zrízení železnicní expozice na severu Cech hovorí zcela jasne pro.

  1. V Decíne je k dispozici architektonicky a památkove zcela mimorádná novorenesancní budova, postavená mezi lety 1873-1874. Jsou zde k dispozici také kolejište a další potrebné budovy, které Ceské dráhy zacaly uvolnovat již v roce 2006 práve kvuli plánu zrídit zde muzeum.
  2. Decín byl v minulosti a je stále jedním z nejduležitejších dopravních uzlu v zemi díky železnici a také labské vodní ceste. První stanicí na ceském území na trati Dráždany – Praha, která privedla v roce 1851 dráhu na dnešní Masarykovo nádraží ve smeru ze Saska, jsou Podmokly, dnes stanice Decín – hlavní nádraží. Budova tzv. východního decínského nádraží byla postavena spolecností Rakouská severozápadní dráha, spojující Víden s Berlínem.
  3. Vedle vlastní památkove chránené budovy nekdejší Rakouské severozápadní dráhy nebo rovnež památkove chráneného hlavního nádraží je v Decíne dochována celá rada historických a dodnes funkcních technických staveb, jako jsou mosty, tunely, prístavište, prekladište ap., jejichž prezentace muže významne rozšírit vlastní muzejní projekt.
  4. Lokalita Decín nabízí propojení historie a soucasnosti železnice a lodní dopravy, a to také v souvislosti se zdejšími vzdelávacími ústavy, vcetne pracovište dopravní fakulty CVUT.
  5. Decín má ideální polohu, spojení do Prahy vlakem 1 hodinu 20 minut, do Dráždan 50 minut.
  6. Železnicní muzeum lze navázat na další zdejší významné turistické cíle, jako je napr. Národní park Ceské Švýcarsko.
  7. Na rozdíl od bohaté Prahy, lze na zrízení muzea v Decíne cerpat financní prostredky z evropských zdroju.
  8. Varianta Decín má podporu místní samosprávy i obcanu.

Je možné pochopit odborné argumenty, které mluví proti zrušení Masarykova nádraží. Je možné pochopit i jistou nostalgii spojenou s nejstarším pražským nádražím. Neexistuje príliš mnoho rozumných a obhajitelných duvodu, proc by „Národní železnicní muzeum“ melo být v Praze a ne v Decíne.

Iniciativa pro decínský zámek je obcanské sdružení, které vzniklo v roce 2000 s cílem pomáhat pri obnove zámku a dalších památek v Decíne. Tématu železnicního muzea se spolek venuje od roku 2006. Na podporu zámeru vydalo sdružení publikaci Decín – železnicní križovatka ceského severu.

A nyni jak najdeš  keš. Musíš cestovat.

Musíš se projet aspon kousek po trati z Dombóvár do Bátaszek
a potom kousek po trati z Hnevceves do Smirice
a pak zjisti, jak pohodlne se jede v Krušnohoru.

Dále se projed aspon kousek po trati Kolín - Ledecko
a pak i po trati Bošice - Becváry
a pri zdolávání vzdálenosti mezi Prahou a Bratislavou uvažuj
co s nekterými nulami a secti souradnice.
Pokud ti vyjde 56, cestoval jsi dobre.

Štastnou cestu!
Zkontrolujte Vaše řešení

Zmena!!! Od 23.5.2010 doslo ke zmene!. Puvodni ulozeni finalky bylo obkliceno znackami: "Nepovolanym vstup zakazan", pozdeji nahrazeno znackami: "Soukromy majetek, vstup zakazan". Nyni jiz zustaly jen vystrazne pasky. Ale pro jistotu, aby nedoslo ke konfliktu, kes premistena.
Zmena !!! Od 7.2.2012 finalka premistena a zmenena z regular na micro.
Zmena !!! Od 4.9.2013 1.stage přemístěna. Zkontroluj si řešení.
Zmena !!! Od 10.7.2014 Změna !!! Zkontroluj si řešení.
Zmena !!! Od 17.3.2021 Změna !!! Finálka přemístěna, zkontroluj si řešení.
Zmena !!! Od 22.4.2022 Zmena !!! Finálka přemístěna, zkontroluj si řešení.

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)