Skip to content

This cache has been archived.

Team Jakaa: Vi siger mange tak for alle besøgene.

More
<

FDF Huset Torngården

A cache by Team Jakaa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/30/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


  En geocache i serien: VisitJammerbugt visitjammerbugten.dk
  Serien har til formål at fremvise egnen mellem hav og fjord!

FDF Huset Torngården

 
 

House 

 

 

 Søndag d. 17. maj 2009 er en dato man vil huske i FDF Aaby-Vedsted kredsen, den dag indviede kredsen sit eget hus efter 35 år. Kredsen Aaby-Vedsted har eksisteret i godt 35 år og blev startet af FDF ildsjælene Else & Carl-Åge Ring Madsen.  Kredsen har haft til huse flere steder i de år, som er gået bl.a. i private hjem. I nogle år holdt kredsen til på Bakgården, som lagde ved siden af rådhuset i Aabybro. Men dette sted måtte kredsen flytte fra, da stedet skulle rives ned, for her skulle der bygges boliger. Kredsen blev så stillet en byggegrund og hjælp til bygning af et kredshus i udsigt, dette trak dog ud. Men med kommunalreformen, hvor Aabybro Kommune blev en del af Jammerbugt Kommune kom der et nyt byråd, som var mere positivt stemt for ideen om et kredshus til FDF Aaby-Vedsted. Så var problemet bare finansieringen, her havde et pengeinstitut i Aabybro lovet at hjælpe, pengeinstituttet sprang dog fra men heldigvis var der et andet i Aabybro der gerne ville hjælpe.

Nu skulle man jo så tro at kredsen problemer var ovre, men byggefirmaet som blev bestilt til bygningen af huset, ja de trak projektet i langdrag.

Men i dag har Aaby-Vedsted kredsen en drøm af et hus i to plan med masser af muligheder for aktiviteter, herunder egen kommende klatrevæg. Endda på en 3,5 hektar stor grund med bålhytte, tovbro, 4000 nyplantede træer og masser af nysgerrige fasaner. Grunden omkring har man døbt Torngårdens Tumleplads, du er velkommen til at gå rundt og bese faciliteterne og en tur på tovbroen er også tilladt, blot du ikke forstyrre hvis FDFérne har aktiviteter i gang.

Det falske koordinat peger på flagstangen på grunden, her ligger cachen IKKE. Cachen KAN findes og løsningen ligger lige for, men selvfølgelig skal vi drille.
Sunday 17th May 2009 is a date they will remember in FDF Aaby-Vedsted, the day consecrated FDF Aaby-Vedsted their own house after 35 years. FDF Aaby-Vedsted has existed for over 35 years and was started by Else & Carl-Åge Ring Madsen. FDF Aaby-Vedsted have occupied several locations in the years that have passed including in private homes. In some years with FDF Aaby-Vedsted at Bakgården wich where placed beside the town hall in Aabybro. But this place had to move from when the site was demolished, for should be built homes. FDF Aaby-Vedsted was then lodged a land and help build a house in prospect, but this pulled off. But with the municipal reform, which Aabybro Municipality was part of Jammerbugt Municipality came a new council, which was more in favor of the idea of a house in FDF Aaby-Vedsted. So the problem was just the funding, here was a bank in Aabybro promised to help, the bank withdrew, however, but luckily there was another in Aabybro who wanted to help.
Now you would have so faithful to the FDF Aaby-Vedsted problems were over, but the construction company which was commissioned for the building of the house, yes, they pulled the project protracted.
But today Aaby-Vedsted a dream of a house on two floors with plenty of opportunities for activities, including his own upcoming climbing wall. Even on a 3.5 acre plot with fireplace,  4000 newly planted trees and lots of curious pheasants. The reason some have dubbed Torngårdens Tumleplads, you are welcome to walk around and inspect the facilities and a trip to tovbroen is also allowed, only you do not disturb if FDFérne have activities.
The false coordinate points to the flagpole on the site, here is NOT cached. Cache could be found and the solution is simple, but of course we must tease.


Hvordan du skal finde cachen, finder du indenfor den røde cirkel!

How to find the cache, you'll find inside the red circle!

 

Additional Hints (No hints available.)