Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Traditional Geocache

Uhersky Brod na dlani

A cache by vitvalecka & Ushaczech Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/3/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ke keši:

 

Keš je poblíž velmi frekventovaného místa. Budte prosím opatrní pri vyzvedávání! Pri ukrývání krabicku peclive zamaskujte!!! Krabicku schovejte presne tak, jak jste ji našli!!!

V keši naleznete fotku mého geocoinu Vítek is Caching On The Moon Geocoin. Originál mužete videt (spolecne s dalšími mými geocoiny) po domluve (bud telefonicky nebo e-mailem viz. listing geocoinu).

 

 

Z historie Uherského Brodu:

 

Pocátky historického osídlení Uh. Brodu, jehož puvodní jméno ("Na Brode") pripomíná brod pres reku Olšavu, sahá do 10. - 12. století. Puvodní osada pravdepodobne ležela v jižní cásti nynejšího vnitrního mesta, v okolí tzv. dolního kostela sv. Jana Krtitele a tvorila duležitou pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherského státu. Díky své poloze, v blízkosti obchodních cest, se Brod pomalu menil ve významné hospodárské centrum. V dusledku rozvíjejícího se obchodu a remesel se zacala rozširovat zástavba severne od puvodní osady, která nabývala stále více charakter mestského sídla. Významným mezníkem v historii Uh. Brodu je 29. ríjen 1272, kdy ceský král Premysl Otakar II. povýšil Brod na mesto královské a udelil mu hlubcické právo (soubor právních narízení) a právo nuceného skladu. Postupne udelil král mestu další privilegia (napr. osvobození od placení mýta ve všech svých zemích z roku 1275, kdy se v listine vydané v Olomouci poprvé vyskytuje název "Brod Uherský"). Jako hranicní, pevnostní mesto, musel Brod celit nájezdum Uhru. Težké chvíle prožíval i v období husitských válek, kdy se stal v podstate pruchodištem husitských vojsk a také jejich duležitým operným bodem. Uklidnení, které nastalo po ukoncení husitských válek netrvalo dlouho. Další útrapy prinesla mestu, ve druhé pol. 15. stol., válka ceského krále Jirího z Podebrad s uherským Matyášem Korvínem. 18. cervna roku 1506 se stal pánem Uh. Brodu Jan z Kunovic, za jehož panství a pozdeji i jeho syna, zaznamenalo mesto kulturní a hospodárský rozkvet (výstavba radnice, panského domu), jenž trval až do poc. 17. století, do nicivých nájezdu Bockajovcu z Uher, které mely pro obyvatele katastrofální následky. V roce 1611 prodali dedicové Arkleba z Kunovic Brod Oldrichu z Kounic. Kounicové, i když potvrdili dosavadní privilegia mesta, v nem samotném nesídlili, a tím ho odsoudili do role periferie. Tak zacalo ztrácet na svém hospodárském a postupne i kulturním významu.

Doba pobelohorská zasáhla velmi nepríznive do života mesta, které bylo krute pronásledováno nicivými nájezdy vojsk a morovými ranami, z nichž nejnicivejší byla v roce 1680, která vážne zdecimovala obyvatelstvo. Tyto pohromy byly prícinou hospodárského úpadku, z nehož se Brod vzpamatoval na pocátku 18. stol.

Obležení Uh. Brodu kuruckými vojsky Františka II. Rákocziho v roce 1704, olejomalba od neznámého mistra z 18. století.


Za primátorství Pavla Hájka zaznamenalo mesto hospodárský rozkvet. Byl vybudován kostel Neposkvrneného pocetí Panny Marie dokoncena radnicní budova, prestaven nejstarší kostel sv. Jana Krtitele a další. Prosperitu Brodu výrazne nenarušily ani kruté vpády Prusu (1741-1742), nicivý požár (14. 5. 1735) ci epidemie cholery (1757).

Po napoleonských válkách, i díky upadajícímu panství Kounicu, Brod opet ztrácel na svém predchozím významu. V této dobe zacala také prevažovat ve meste nemecká a židovská komunita, jejichž vliv neoslabily ani revolucní události roku 1848. Jediný významný výsledek revoluce pro Brod bylo zrušení roboty.

Ve II. pol. 19. stol. prece jen dochází k postupným zmenám, zacíná se rozvíjet prumyslová výroba a Uh. Brod se stává sídlem okresního hejtmanství. V letech 1883-1888 byla do Brodu privedena železnicní dráha, která oživila jeho význam jako tranzitního mesta. V této dobe dochází k prulomu moci nemeckého úrednictva a židovského kupeckého patriciátu. Starostou mesta se stává mestský lékárník Matej Pechácek (1860). Vedle hospodárského významu melo jeho starostování význam i pro posílení ceského národnostního cítení. Byla založena obcanská beseda, zrízena Obcanská záložna. Ke konci století, po opetovné dvacetileté nadvláde nemeckého živlu, zacalo druhé období národního rozvoje mesta. 1891 byl založen Sokol, o tri roky pozdeji Spolek paní a dívek ceských, 1898 bylo založeno první národopisné muzeum na jihovýchodní Morave. Rozvoj zaznamenalo i školství (1895 ceská meštanská škola). Rok 1918 byl i v konzervativním Brode privítán s velkým nadšením.

Uherský Brod v 80. letech 19. století.


V meziválecném období se Uherský Brod rozrustal ve vetší mesto, vznikla rada nových továren a došlo ke zmene sociální struktury obyvatelstva, kdy zacalo prevažovat delnictvo. Nemecký živel byl v podstate vytlacen z verejného života. Vedle hospodárského vzestupu došlo i k rozvoji kulturního života. Zásluhou F. Resky zde vznikl Hudební spolek Dvorák (1926) s malým symfonickým orchestrem, ze sportovních jednot vynikal predevším Sokol, ale pusobily zde i jiné významné sportovní spolky.

Uherský Brod v roce 1906.


V poválecném období se v dusledku socialistické industrializace premenil Brod v prumyslové mesto, v roce 1960 byl zrušen uherskobrodský okres, což melo za následek omezení dalšího rozvoje, i prestože byl zduraznován jeho strediskový charakter. Ackoli Uherský Brod svým zpusobem doplácí na ztrátu okresu, patrí dnes k vyspelým prumyslove kulturním mestum v Ceské republice.

 

Uherský Brod 3.10.2009.

 

 

Zdroj: http://www.mjakub.cz/

Additional Hints (Decrypt)

Arwfrz zntarg, nyr wfrz h xbih.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,283 Logged Visits

Found it 1,213     Didn't find it 3     Write note 38     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 13     Owner Maintenance 4     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 72 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 1/11/2018 7:55:29 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (3:55 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page