Skip to Content

<

Chemicka

A cache by Patamataci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Chemicka - možná si myslíte, že neco takového si snad ani kešku nezaslouží, ale pravda je taková, že pokud se rekne Ústí n.L. tak si mnoho lidí vybaví práve chemicku. Je to proste jedna z ikon krajského mesta podobne jako Strekov, šikmý kostel nebo Vetruše.

   Jak ríká klasik – mužeme o tom vést spory, mužeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi vsechno co s tim muzeme delat. Navíc chemicka, jak ji duverne ústecáci ríkají, stojí na svém míste už pomerne dlouhou dobu a to, že se nyní nachází témer v centru mesta je dusledkem masivního rozvoje mesta – v dobe svého vzniku se stavela na zelené louce za mestem.

stary pohled na mesto a chemicku


   Podrobneji se s historií chemicky mužete seznámit zde (data jsou prevzata z www.spolchemie.cz)

Historie spolecnosti

Vznik spolecnosti

   Dne 13. února roku 1856 bylo v paláci knížete Schwarzenberga ve Vídni, centru tehdejšího mocnárství Rakouska-Uherska, rozhodnuto o založení akciové spolecnosti s názvem 'Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu'. Behem jediného roku byla na zakoupených pozemcích za branami Ústí nad Labem, v té dobe provincního mestecka na úpatí Krušných hor, zahájena výroba chemických produktu. Založení „Spolku“ se ukázalo jako významné pro pozdejší budování struktury ceského chemického prumyslu a pro rozvoj samotného mesta Ústí nad Labem. Spolek pro chemickou a hutní výrobu zahájil svou dráhu jako podnik s velkým akciovým kapitálem a s velkými aspiracemi.
   Jedním z prvních reditelu Spolku byl dr. Max Schaffner. Za dobu svého pusobení v reditelských postech a v postavení prezidenta správní rady a jako vážený chemický odborník privedl do konce 19. století ústecký Spolek k nebývalému rozmachu. Dodnes je jeho jméno spojováno s nejvýznamnejšími zásluhami o rozvoj Spolku.

Vývoj a postavení Spolku v minulosti

   Spolek byl velice agilní a aktivní v zavádení nových chemických technologií. Na konci 19. století se Spolek spojil. Probehlo spojení s firmou Solvay a od poloviny 80. let vládl v rakouskouherské monarchii v chemickém prumyslu mezinárodní koncern Spolek - Solvay a vznikaly spolecné podniky tohoto seskupení. Díky svým technologiím pronikal Spolek i do Nemecka. V letech první svetové války byl Spolek bezkonkurencne nejsilnejším chemickým podnikem monarchie ve strední Evrope, dividenda v tomto období neklesla pod 20%. Politické zmeny po roce 1918 se vznikem samostatného Ceskoslovenska mely mimo jiné za dusledek nástup vlivu Živnobanky, která byla až do zániku akciové spolecnosti duležitým vlastníkem Spolku. Od roku 1920 nese spolecnost název Spolek pro chemickou a hutní výrobu bez prívlastku 'rakouský'.

Spolek na pocátku struktury ceského chemického prumyslu

   Spolek tak byl v období od roku 1918 až do 40. let silnou kapitálovou spolecností a v urcitém období zcela ovládal vetšinu ceskoslovenské chemie. Spolek spolupracoval s koncernem Solvay a dále s firmami Ciba, I.G.Farbenindustrie, Carbo Union a dalšími. Spolek mel napríklad v roce 1938 prímou kapitálovou úcast ve 46 spolecnostech, z toho majoritní úcast ve 30 spolecnostech, úcastnil se na podnikání nebo prímo ovládal jak výrobní spolecnosti, tak spolecnosti prodejní a správní a to v tuzemsku i v zahranicí. Spolek rychle reagoval na technické novinky i objevy a to mu umožnilo spolecne s rustem prestiže pronikat do príbuzných odvetví a posilovat se financne natolik, že sám zakládal nové aktivity nebo prostrednictvím akvizic do dalších a nových závodu a odvetví vstupoval. Profilovaly se výrobní obory v anorganické chemii, která byla nosným oborem od samých pocátku existence Spolku. Dále v chemii organických barviv vznikala vertikální výrobní propojení od težby surovin až po výrobu a odbyt speciálních produktu a výrobku. Anorganika a barviva spolu s pozdeji vzniklým oborem syntetických pryskyric (50. léta 20. století) sehrávají rozhodující roli pro Spolek do dnešních dnu. Jak Spolek mohutnel, zvetšovala se jeho duležitost i pro mesto Ústí nad Labem samotné. Ústí se rozrustalo práve díky Spolku a být zamestnancem Spolku znamenalo též sociální jistotu a zázemí spojené s firemní hrdostí. Aktivity Spolku prorustaly ve 20. a 30. letech celým ceským prumyslem. Spolek stál prakticky u zrodu základní struktury dnešní ceské chemie. Soucástí Spolku byly napríklad chemické závody v Neštemicích, v Hrušove, v Sokolove, v Ostrave. Snaha Spolku prenést nekteré své výroby z Ústí nad Labem ve 30. letech do vnitrozemí dala vznik dnešní a.s. Spolana v Neratovicích (amalgámová elektrolýza) a a.s. Synthesia v Pardubicích-Rybitví (organická barviva). V období 2. svetové války patril ústecký závod spolecnosti I.G. Farbenindustrie a pri bombardování mesta Ústí nad Labem na samém konci války byla znicena velká cást ústeckého závodu.

Po 45 letech znárodnení opet privátní akciovou spolecností

   Po roce 1945 bylo generální reditelství Spolku v Praze svedkem rozsáhlých delimitacních a znárodnovacích operací, které majetek velkého Spolku rozdrobovaly z puvodního silného vertikálne orientovaného koncernu na dílcí chemické podniky v republice. Od konce 40. let do konce 80. let 20. století je pomyslná kronika Spolku popsána rukopisem státní byrokracie. Nekdejší postavení silné chemické spolecnosti bylo otreseno a rozbito. Do struktury národního podniku Spolek pro chemickou a hutní výrobu byly strídave v té dobe zaclenovány ruzné odloucené závody. Spolek samotný byl soucástí tzv. výrobní hospodárské jednotky UNICHEM, z níž se vydelil a osamostatnil jako státní podnik v roce 1989. Právní forma akciové spolecnosti byla u Spolku obnovena v prosinci 1990 a Spolek tak vstupoval do privatizacního procesu. Ten byl dokoncen v roce 1994 a v roce 1995 probehla novodobá první valná hromada akcionáru.

Klícová historická data

 • 1856 založení akciové spolecnosti Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu 1906 ve Spolku prosperují obory anorganických výrob, zacátek oboru organických barviv
 • 1920 Spolek má rozvetvenou koncernovou strukturu a dominantní postavení mezi chemickými výrobci v Evrope
 • 1938 Spolek buduje výrobu organických barviv v Pardubicích - Rybitví (Synthesia) a chlorovou chemii v Neratovicích (Spolana)
 • 1945 rozpad koncernové struktury Spolku, pocátek výrobního oboru syntetických pryskyric
 • 1960 zahájení provozu nové výrobny syntetických pryskyric
 • 1973 zahájení provozu komplexu Epitetra
 • 1985 pocátek realizace rozsáhlého ekologického programu
 • 1990 obnovena právní forma akciové spolecnosti
 • 1992 zahájena spolupráce s norskou firmou JOTUN A/S (obor syntetických pryskyric)
 • 1995 dokoncena privatizace Spolku
 • 1996 zámer holdingového usporádání dceriných spolecností a majetkových úcastí
 • 1997 ukonceno pusobení skupin spekulativních akcionáru, Ceská financní s.r.o. se stala rozhodujícím akcionárem
 • 1998 prehodnocení financních investic minulých let, snížení základního jmení
 • 1999 pocátek rozsáhlého programu restrukturalizace s cílem získání strategického partnera. Dohoda o spolupráci formou toll fee pri výrobe nenasycených polyesteru mezi Spolchemií a firmou Reichhold
 • 2002 podpis dohod s DIC o spolecném podniku Epispol Velký požár znicil výrobu pryskyric, Spolek tak prišel o tretinu výrobní kapacity
 • 2005 majoritním vlastníkem Spolchemie se stává spolecnost Via Chem Group
 • NOVÁ HISTORIE SEGMENTU VÝROBY SYNTETICKÝCH PRYSKYRIC

 • 5/2003 zahájení výstavby nového závodu EPISPOL pro výrobu základní nízkomolekulární pryskyrice
 • 10/2004 nájezd výroby Epispolu
 • 11/2004 znovuobnovení výroby produkce Bisfenolu A
 • 1/2005 nájezd výroby nového závodu na výrobu pevných epoxidu urcených pro výrobu práškových náterových hmot
 • 3/2005 zahájení výstavby nového závodu pro výrobu nenasycených polyesterových a alkydových pryskyric
 • 2/2006 nájezd výroby nového závodu pro výrobu nenasycených polyesterových a alkydových pryskyric


A nyní k samotné kešce, na uvedených souradnicích ji nehledejte, ochranka by Vás do objektu pravdepodobne nepustila a k nalezení kešky to ani není nutné. Stací vyluštit následující „chemickou“ šifru a dojít si kešku vyzvednout :-)
   Prvním krokem k získání souradnic je vyluštení následující osmismerky. Postupne v ní vyškrtáte 14 názvu chemických prvku, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak nekteré názvy nepocházejí ze soucasnosti, ale z doby národního obrození. Pri vyškrtávání slov nezohlednujte velikost písmen, tu využijete až u písmen, která Vám zbydou. Z tech si odvodíte finální souradnice

Z p b r O n í k S
h l i N Í K n í C
n A a k í D O s D
S t Y T H v C o o'
k í T S O k H l j
S k r l u H l í K
i H o a T n I K l
b L e d N í K h F

Luštení, lucbe a lovu zdar!

Pro jistotu si mužete výsledek vašeho luštení zkontrolovat :)

Click to verify coordinates

Zkontrolujte Vaše řešení


4.11.2009 - drobná úprava osmismerky, styl i výsledek rešení se nemení.
29.12.2017 - přidán odkaz na Geocheck

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

416 Logged Visits

Found it 401     Write note 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.