Skip to Content

This cache has been archived.

PeetersCZ: Vážení hledači pokladů.
Bohužel jsem stále nenašel čas na obnovu Podivných krabiček, budou oba díly přesunuty do Archivu.
Také mi ubírá elám myšlenka, že budou robůtci zase ukradeni, takže uvidíme, zda někdy v budoucnu se podivné krabičky znovu neobjeví.

More
<

Podivne krabicky - dil 1 / Strange boxes - part 1

A cache by PeetersCZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/27/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CS]: Stante se vyzkumnym pracovnikem a objevte tajemstvi zahadnych krabicek, ktere se snesly z nebe.
[EN]: Become a research worker and reveal secret of strange boxes which have landed from the sky.

[CESKY]
Pise se rok 2009, konec leta. Utajeny Americky radar v Brdech (o kterem si lide mysleli, ze neexistuje) nahle detekuje podivne objekty v okoli Plzne, ktere se pohybuji smerem k Boleveckym rybnikum. Tyto objekty byly tez pozorovany mistnimi obyvateli a podarilo se poridit nekolik fotografii techto zahadnych objektu. Na fotografiich lze zahlednout padajici objekty kvadroviteho tvaru s pripevnenym padakem.

Radar locating strange objects near Bolevec ponds

Na misto dorazilo nekolik vyzkumnych tymu, ale nalezli zde pouze odpojene padacky. Po usilovnem hledani se vedcum podarilo najit jeden exemplar, ktery byl ukryty kdesi ve krovi u dopravni znacky, avsak nejevil zadnou aktivitu a nozky, ktere jsou videt na fotografiich, chybely. Vedci si nalezeny predmet odvezli do laboratore k podrobnejsi analyze.

Strange boxes dropping down from the sky

Podarilo se ziskat cast vedecke zpravy, ve ktere jsou sepsany poznatky vedcu:

EXPERIMENT REPORT


• Projekt: Podivne krabicky
• Kod projektu: GC1ZW0T
• Objeveno: CR - Plzen - okoli Boleveckych rybniku
• GPS souradnice: 49°46.755' N, 13°23.796' E
• Popis: Neaktivni predmet kvadroviteho tvaru

Nalezeny predmet pripomina jakehosi robota. Na fotografiich lze videt roboticke nohy, ktere zrejme slouzi k pohybu. Nalezeny exemplar ma ale nohy zasunute dovnitr tela. Na horni strane krabicky byly nalezeny dva vystupky, pricemz prozkoumanim se podarilo spustit akusticke i opticke projevy, ale tymu se nedari kod rozlustit. Predpoklada se, ze by kod mohl odkazovat na nejake misto, protoze tyto roboty by mohli slouzit jako sberaci vzorku a pote, az naleznou naprogramovane misto, analyzovana data ze vzorku odeslou svym tvurcum. Takove misto by melo byt vyse nez okolni teren s minimalnim stromovym porostem, aby robot mohl diky antene na zadi signal snadno odeslat. Po odvysilani dat se robot zrejme zahrabe nekam do zeme.

Rozlusteni kodu bylo predano do oddeleni DCD (Decoding Department):

Kod je slozen z delsich a kratsich bliknuti doprovazenych akustickym signalem. Na rozlusteni byly pouzity sofistikovane metody, avsak zatim se dari rozlustit jen cast. Rozlustena cast kodu je prilozena na konci teto zpravy.

Snaha o dekodovani skoncila tehdy, kdyz se objevily oranzove rychle zablesky doprovazene akustickym upozornenim, ktere zrejme informuji o tom, ze robot ma nedostatek energie. Nebyl nalezen zpusob, kterym by bylo mozno energii znovu dodat – to zrejme vi pouze tvurce robota.


ROUZLUSTENA CAST KODU:

Sekvence odpovidajici cislu 4:

kratky zablesk, kratky zablesk, kratky zablesk, kratky zablesk, dlouhy zablesk

Sekvence odpovidajici...

Zde zprava bohuzel konci, protoze vedci se pokusili nalezeny predmet rozebrat pro detailnejsi analyzu, ale ten kratce po otevreni explodoval a velky vybuch znicil celou budovu!
Proto pokud se Vam podari podobny predmet nalezt, v zadnem pripade se jej nepokousejte rozebirat!Vasim ukolem bude radne prostudovat vedecky report a shrnout si sve poznatky. Az budete pripraveni, tak se vydejte na misto posledniho nalezu a dukladne prozkoumejte okoli. Mezi lidmi se proslycha, ze robot byl naposledy spatren schovany v jakemsi predmetu, do ktereho se dalo dostat shora vytazenim jeho vrchni casti, pricemz dolni cast byla pridrzovana druhou rukou.

Pokud se Vam nahodou podari skrys s tajemnym predmetem najit, pak se ujistete, ze jste na miste opravdu sami. V okoli se totiz casto vyskytuji lide, kteri nejsou informovani o vyskytu podivnych predmetu a mohli by takovy predmet znicit a tim ukoncit snahy vsech badatelu!

Pokuste se nalezeneho robota opatrne vyjmout z jeho skryse a sundejte z neho ochranny plazmovy obal. Pote se s nim odeberte na odlehlejsi misto, aby nedoslo k prozrazeni ukrytu, ktery muze byt v budoucnu dale zkouman.

Muze se stat, ze naleznete skrys prazdnou. Zrejme Vas predbehl jiny badatel, ktery se prave snazi prijit veci na kloub. Udelejte si proto malou prochazku po okoli a prijdte ke skrysi o chvili dele - jiste pak budete uspesnejsi.

V kazdem pripadne se snazte byti nenapadnymi, aby tajemstvi zustalo jen v uzkem vedeckem kolektivu!

Nyni nastava druha faze vaseho badani. Vasim ukolem je najit zpusob, kterym by mohl robot zacit zobrazovat kodove signaly a pote ziskany kod rozlustit. Voditkem Vam mohou byt Vase poznatky z vedeckeho reportu. Vhodne pomucky jsou: papir a tuzka, pripadne mobilni telefon s kontaktem na dalsiho vedce, ktery je zkuseny v dekodovani.

Podarilo se Vam kod rozlustit? GRATULUJEME! Celemu tymu vedcu se to nepodarilo. Z uvedene vedecke zpravy vite, ze by se mohlo jednat o souradnice mista vhodneho k odvysilani informaci o vzorcich. Proto nenapadne vratte nalezeny exemplar zpet do sve skryse, aby mohl byt zkouman dalsimi vedci a vydejte se na dekodovane misto.

Az dojdete na misto urceni, jiste si vsimnete okoli, ktere presne splnuje domnenky vedcu, tedy lokalita na vyvysenem miste bez vetsiho porostu. Zrejme zde bude i pekny vyhled na okoli…

Je mozne, ze ze zahrabaneho robota jiz zustala pouha skorepina, ktera se muze tlakem deformovat do valcoviteho tvaru. Pokud takovou skorepinu naleznete, vyjmete ci vlozte do ni tematicky ladene predmety.

Finalovou skrys je po nalezu nutno uvest do puvodniho stavu a okoli zamaskovat, aby vse zustalo utajeno! Pouzijte okolni material (listi, vetvicky) a dostatecne zakryjte skrys - zamette za sebou cesticku. Jinak muze snadno dojit k prozrazeni!

POZNAMKA
Nedaleko mista nalezu se nachazi dve parkoviste, tudiz je mozne se sem dopravit vozem, avsak dale je doporuceno pokracovat pesky.
Pri neprizni pocasi lze predpokladat mirne uspineni, proto je doporuceno vymenit spolecensky oblek a polobotky za odev vhodny do prirody.

Chcete se dozvedet vice o Podivnych krabickach? Zkuste na finalnim miste najit internetovou adresu s heslem, ktere Vam umozni vstup do databaze vedeckych poznatku...
[ENGLISH]

The summer of 2009 is ending. Secret American radar in Brdy highlands (which is thought that it does not exist) suddenly detects strange objects in the Pilsner surroundings, which are moving towards Bolevec ponds. These objects were also seen by local residents and they took several pictures of these strange objects. On the picture it is possible to see ashlar-shaped subjects falling down with an attached parachute.

Radar locating strange objects near Bolevec ponds

Several research teams arrived to the finding point but they found just detached parachutes. After a long search scientists managed to find one specimen which was hidden somewhere in the bush near a traffic sign but it was showing no activity. The legs which were seen on the photos were missing. Scientist took the object to the laboratory for detailed analysis.

Strange boxes gravitating from the sky

It was succeeded to obtain a part of the scientific report in which are written up a scientific findings:

EXPERIMENT REPORT


• Project: Strange boxes
• Project code: GC1ZW0T
• Located at: CR - Pilsen - Bolevec ponds surroundings
• GPS coordinates: 49°46.755' N, 13°23.796' E
• Description: Inactive ashlar-shaped object

Found object resembles of a robot. On the photos can be seen robotic legs that probably serve for moving. However the found specimen has its legs retracted inside the body. On the upper side of the case were found two prominence and during examining scientists managed to start an acoustic and optical manifestations, but the team has been unable to decipher the code. It is assumed that the code could refer to a certain place because the robots could work as samples collectors and then, when they find the preprogrammed place, they can transmit analyzed samples data to their creators. Such place should be higher than the surrounding terrain with minimal tree cover where the robot can easily send a signal. After the data transmitting the robot probably hide itself bellow the ground.

Code decipherment was handed over to the DCD (Decoding Department):

The code is composed of longer and shorter light pulses accompanied by an acoustic signal. For the decipherment were used sophisticated methods but only a part has been deciphered. Deciphered part of the code is attached at the end of this report.

Trying to decode the message finished when appeared orange flashes accompanied by rapid acoustic warning, which probably inform that the robot has a shortage of energy. A way how to boost the robot's energy has not been found yet - it is just known to the creator of the robot.


DECODED PART OF THE CODE:

The sequence corresponding to the number 4:

short flash, short flash, short flash, short flash, long flash

The sequence corresponding to ...Here, unfortunately, the report ends, because scientists have tried to dismantle found objects for a more detailed analysis, but it exploded shortly after opening and large explosion destroyed the entire building!
Therefore, if you manage to find a similar subject, under no circumstances make an attempt to disassemble it!


Your task will be study the scientific report thoroughly and summarize your findings. When you are ready, go to the place of the last finding, and explore the surroundings. Rumour has it that the robot was last seen by local children, hidden within an object, where it was possible to get in by pulling its upper part away, whereas the lower part was held in the other hand.

If you happen to be successful in finding the mysterious object, make sure that you are on the spot on your own, because often there are people around who are not aware of the presence of strange objects and they could destroy them, and thus end the efforts of all researchers!

Try carefully to take out the found robot from its hiding place and go to a remote location to avoid the disclosure of the hiding place, which may be investigated further in the future.

It may happen that you will find shelter empty, because other researcher is probably ahead of you and is currently trying to hit the nail on the head. So go for a little walk around the area and come to the hiding place a little while later, then surely you will succeed.

At any case try to be discreet, the mystery has to stay in a narrow scientific society!

Now comes the second phase of your research. Your task is to find a way in which the robot could start showing a code signals and then try to decipher obtained code. As a guide can be your knowledge from the scientific report. Handy tools are: paper and pencil or a mobile phone with a contact number to another scientist who is an expert in decoding.

Have you managed to decipher the code? CONGRATULATIONS! The whole team of scientists didn't manage that. From the scientific report you know that these could be the coordinates of a place which is suitable for the robot to broadcast. Therefore quietly return the specimen back to its shelter in order to be examined by other scientists and head out to the decoded location.

When you get to the final destination, surely you'll notice the surrounding, which precisely matches the presuppositions of the scientists, a location on an elevated site with a little vegetation. Obviously there will be a nice view of the surrounding...

Maybe just a shell remained of the buried robot which can be deformed by pressure into a cylindrical shape. If you find this shell, either take out or put in it just things on similar/the same theme.

The hiding place has to be reinstate after discovery and also surroundings has to be mask to be sure that everything stays confidential!

NOTE:
Not far from the finding place there are two car parks located so it is possible to get there by a car but afterwards it is recommended to continue on foot.
There is possibility of slight spotting when the weather is unfavourable, therefore it is recommended to exchange your lounge suit for a clothing suitable to the nature.

Do you want to know more about Strange boxes? Try to find an internet address with password on the final place which give you an access to the scientific knowledge database...Byli jste uspesni ve vyzkumu Podivnych krabicek? Pak zkuste pokracovat na
Podivne krabicky - dil 2 / Strange boxes - part 2
Have you been succesfull in Strange Boxes research? If so then try to visit
Podivne krabicky - dil 2 / Strange boxes - part 2


Jste pocitadlo keser, ktery si prohlizel tento listing (zajistuje WWW pocitadlo)
You are pocitadlo cacher who has viewed this listing (managed by WWW pocitadlo)

Additional Hints (Decrypt)

[CS]:
1. snmr: Fxelf i bxbyv pv iar ersyrkavpu cerqzrgh arob bcngeralpu bqenmxbh.
2. snmr: Arqnyrxb ancfnarub pvfyn 6 n gnxr ivzr, mr fr ebobg cb bqilfvynav fpubin arxnz qb mrzr.
[EN]:
1. cunfr: Uvqvat cynpr arne be vafvqr n ersyrkvat bowrpgf be bowrpgf jvgu ersyrpgbe.
2. cunfr: Cynpr arne jevggra ahzore 6 naq jr nyfb xabj gung gur ebobg uvqrf fbzrjurer oryybj gur tebhaq fhesnpr nsgre zrffntr genafzvggvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

312 Logged Visits

Found it 285     Didn't find it 2     Write note 13     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.