Skip to content

<

Et lite Sjokk- S-E#1

A cache by sven-egil Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Unn deg en anderledes Cache opplevelse.Cachen er "noe spesiell" og alle nødvendige tillatelser er innhentet.
Man trenger kode for å åpne cachen, se punktet om kodelås.
Man trenger også en lommelykt.

Cachen er plassert på Epilepsisenteret, like ved den gamle barneavdelingen og det gamle søsterhjemmet.
Barneavdelingen holdt til i to paviljonger som ble gitt i gave fra Røde Kors og tatt i bruk i 1955. I tillegg var det en barnehage i tilknytting til barneavdelingen.
I dag huser disse paviljongene et undervisning og kurslokale og det andre huser en fritidsklubb for pasientene.

Når barn ble sent til sykehus i gamle dager var det normalt at pårørende ikke var hos barnet.
Vi kan selv tenke oss den frykten dette kunne fremkalle hos et lite barnesinn.
Syk og alene i ukjente omgivelser og uten støtte fra foreldre eller pårørende var nok dette en skummel opplevelse for de små, selv om personalet gjorde sitt beste for å lage en hjemmekoselig atmosfære.

Cachen, ”Et lite Sjokk” vil forsøke å gi besøkeren en følelse av uhygge og muligens synliggjøre hvordan fantasien kan skremme oss når vi er på et ukjent sted i mørket, helt overlatt til oss selv.
Når du besøker cachen håper jeg du har et åpent sinn og nok fantasi til å komme i stemning.


Kodelås: Får å åpne en kode-hengelås enkelt, gjør følgende: Hold låsen mellom to fingre, mellom bunnen av låsen og toppen av bøylen, slik at du presser sammen låsen. Still inn tallene til du har riktig kode. På denne måten lever låsen lenger og du sliter mindre.
Koden er:Fra topp. En fire syv null

Jeg ønsker ikke at det publiseres bilder fra cachen eller direkte hint om hva som cachen skjuler.
Treat yourself to a different Cache experience.


The cache is "something special" and all necessary permits are obtained.
You need a code to open the cache, see Codelock.
You need a flashlight.

The cache is located on the Epilepsy Center, next to the old children department and the older sister home.
Children's Department held in two pavilions, which was given as a gift from Red Cross and adopted in 1955. In addition, there was a kindergarten in associated with children section.
Today it houses the pavilions are a teaching and training local and the other houses a recreation of the patients.

When the children were sent to hospitals in the old days it was normal that relatives were not with the child. We can even imagine the fear this could provoke in a young child's mind. Sick and alone in unfamiliar surroundings and without support from parents or relatives must have been a scary experience for the young, even though the staff did their best to create a homely atmosphere.

The cache, "A small shock" will try to give the visitor a sense of discomfort and possibly illustrate how imagination can scare us when we are at an unknown location in the dark, fully passed on to us themselves.
When you visit the cache, I hope you have an open mind and enough imagination to get in the mood.


Codelock: In order to open a code-lock easily, do the following: Hold the lock between two fingers, between the bottom of the lock and the top of the hoop, so that you compress the lock. Still the numbers until you have the correct code. In this way, the lock lives longer and you are struggling less.
Code:From top. One four seven zero

I do not want it published pictures from the cache or directly Hints about what the cache hides.

Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

Fr rggre beqrg: Trbpnpur bt xbqryåfra.
Ybbx sbe gur jbeq: Trbpnpur naq gur Pbqrybpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.