Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

B-i-M: Nalezena poškozená.

More
<

Obecnice - trochu historie

A cache by B-i-M Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/2/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


znackalogo

Vznik této podhorské vesnice mizí kdesi v šerém dávnoveku. První zmínka je z roku 1394, kdy se príbramský purkrabí dovolává jako svedka Hanuše z Obecnice. Jako v mnoha podobných prípadech se jednalo o soudní pri ve veci desátku z Drahlína ve prospech príbramského plebána Adama. Vznik názvu obce taktéž není zcela jasný, nicméne ve staré farní kronice se zachovala tato v ústním podání tradovaná povest: " Jak dle starodávné povesti se až dotud doslýchá, obdržel jistý rytír, zasloužilý vojín, právo v zdejší bývalé lesnaté a mocálovité krajine se usaditi, ji vzdelávati a mezi posluhy rozdeliti. Tento rytír mel prý hrad svuj uprostred nynejší vesnice nad rybníkem, kde nyní domek vystaven jest koláre príjmením Kopácka a vedle domek horníka Zelenky. Sluhové jeho usadili se nablízku svého pána, vystaveli sobe chalupy, vzdelali a opravili obecní pudu na pole a luka a odtud prý to jméno Obecnice".

Odborníci se sice drží teorie, že název obce vznikl nejspíše podle nejakého potoka, tuto verzi necht si ale nechají pro své suchopárné knihy, protože postrádá špetku poezie. O mnoho lepší je humorná verze místních obcanu, kterí vyprávejí, že název vznikl z toho, že pri každém jednání na dotaz rychtáre, co obec obdrží, bylo odpovezeno vždy stejne: "Obec?! Nic!".

rybnik

Stará pohlednice


Prvním známým vlastníkem Obecnice byl až do roku 1419 Zbraslavský klášter. Poté však byla církev za husitských hnutí oloupena témer o všechen majetek a sama Obecnice v roce 1421 prešla do rukou Jana Zajíce z Valdeka, jehož rod ji držel až do roku 1544, kdy ji prevzal karlštejnský purkrabí Jan Bechyne z Lažan. Po nem sedí na panství Jan Korba z Korkyne od roku 1560 a v letech 1563 -1580 Eva a Johana z Lažan. V rode Lažanskýeh byly statky až do roku 1603, kdy pripadla Obecnice Dobríšskému panství, tedy královské korune. Ta celé panství prodala v roce 1630 Bruno Mannsfeldovi, jehož dedicové vlastnili vetšinu techto statku až do první pozemkové reformy v roce 1919, kdy byla cást zkonfiskována ve prospech rolníku, a v roce 1928 pak byla vetšina lesu poskytnuta na výstavbu vojenské strelnice.

fara

Stará fara


Katastrální území Obecnice merí celých 4124 hektaru, z cehož tvorí les 3404 hektaru. Obec je rozdelena Obecnickým (Cepkovským) potokem na dve cásti: jižní Borek a severní Ves. Ke vsi patrí i nekolik samot a predevším osada Osec, která kdysi patrila príbramskému panství. Zajímavý je vývoj osídlení. V roce 1641 mela 32 domu, v roce 1710 již 78 domu, ke kterým patrila i dodnes zachovalá hospoda Na Knížecí, v roce 1800 již 91 domu; v roce 1863 v souvislosti s rozvojem zdejšího železárství pak 129 domu. Dnes má Obecnice i s Osecí 448 domu s 1143 obyvateli. Dosud však neprekonala rekord z období vrcholného úspechu zdejšího železárství, kdy mela plných 1690 obyvatel.

Obživu puvodním obyvatelum Obecnice zajištovalo zrejme nejdríve zemedelství doplnené o težbu dreva. Když nastal veliký rozvoj težby stríbrné a olovnaté rudy na Príbramsku, sloužily zdejší lesy jako bohatá zásobárna suroviny pro výrobu dreveného uhlí. V povodí nedaleké Litavky pak existovalo nekolik hutí na zpracování techto rud, z nichž nejvýznamnejší byla a dodnes je hut ve Lhote. V 16.století byl dokonce na svahu zdejšího tzv. Lískového vrchu otevren dul na stríbrnou rudu, který se jmenoval Bohaté potešení. V druhé po1.16. stol. a pocátkem století sedmnáctého prý dokonce zabránil zrušení privilegii pro mesto Príbram, protože byl po radu let jediným dolem s težbou stríbrných rud na Príbramsku. Težba na Obecnicku zanikla koncem 18. století, kdy se již nahrazovalo stríbrnorudné hornictví železárstvím. To bylo provozováno v Obecnici již od 17. století, hlavní jeho rozvoj však zacal až od roku 1714. V pol. 18 století se již výrobky ze železa a litiny vyvážely až do Prahy. V té dobe zde byly v provozu dve vysoké pece, z niž každá mela hamr. V roce 1846 tu byla dokonce postavena válcovna s parním pohonem a pudlovací pec na zkujnování železa. V dobách nejvetší konjunktury ve druhé pol. 19.století zamestnávala nekolik stovek zdejších obyvatel a výrobky s názvem Aglaina hut' (Aglaia Hiitte) mužete dodnes spatrit na hrbitovech v podobe litinových krížu ci ve sbírkách železárských predmetu z 19. století. Koncem 19. století však již zdejší pece na drevené uhlí nestacily konkurenci plaveného uhlí a koksu a podobne jako napr. závody v Cenkove a Jincích zacaly upadat. Poslední vysoká pec vyhasla v roce 1903 a zdejší hutní závod byl definitivne zlikvidován v roce 1912.

agalia=

Obecnická hut AglaiaCo se zachovalo z dávné slávy této vsi? Ze stredoveku témer nic, jelikož zdejší tvrz byla pustá již v roce 1544 a dnes na ni stojí rodinné domy. Za nejstarší je považován rekonstruovaný roubený statek c. 32 pana Sobotky, který pochází z pocátku 17.století a dodnes patrí k nejkrásnejším stavbám na Príbramsku, byt' má radu pozdejších prestaveb. Z pocátku 18.století pak pocházejí hospoda Na Knížecí, bývalá lesní správa, nekolik domu se také zachovalo z druhé pol. 18.století vcetne mlýna U Šachty. Zajímavou památkou je též žulový sloup s litinovou soškou Panny Marie z 18..století na návrší u hrbitova, které se ríká Panenka. Z období zdejšího dolování a hutnictví se také mnoho nezachovalo, krome odvalu a dvou silne prestavených budov. Z bývalých rybníku, které sloužily pro zdejší hamry, zbyly již jen rybnícek U Šachty a Dolní Vesský rybník.

rybnik

Dolní Vesský rybníkHlavní památkou obce je však kostel sv. Šimona a Judy, který pochází z roku 1807, doby rozkvetu zdejšího železárství. Vež pochází z roku 1825 a v roce 1854 byly pristaveny dve bocní kaple. Z vnitrního zarízení je cenná klasicistní kazatelna z konce 18.stol. a empírové dvere v západním portálu. Zajímavou budovou je též dum c.152, který se dodnes nazývá Stará fara. Pochází z roku 1842. Nová fara z roku 1864 dnes slouží jako velice zajímavá místní výstavní sín, která již publiku predstavila radu kvalitních ceských umelcu. Je na ní umístena pametní deska prvního faráre Františka Vogla (do té doby patrila Obecnice farou k Príbrami), který prý byl jedním ze svedku "objevení" Královédvorského rukopisu v roce 1917. Tento ceský vlastenec byl v Obecnici velmi oblíben, jelikož již v roce 1843 zde založil chudobinec. Zajímavou historii má i dnešní obecní úrad.

Dnešní Obecnice je úhlednou a prosperující vesnicí, která vhodne využívá majetku zdedeného po predcích. Vedle výše zmínené výstavní cinnosti zajištují místní obcané bohatý sportovní, kulturní a spolecenský život. Zdejší škola pak patrí mezi nejprogresivnejší v zavádení výuky práce s výpocetní technikou. I když obec nemá žádné špickové kulturnehistorické památky, presto pusobí velice príjemným dojmem.

MZS

Masarykova základní škola


Text Václav Chvál, publikováno v týdeníku Horymír, úryvky z publikace "600 historických let

A ted k samotne kesi. Trasa kese je dlouha necelych 1,5km po cestach a pri klidne chuzi se s casem do 1 hodiny vejdete (pocitano bez koupani a obcerstveni na koupalisti :-))


zastavka I. Krízek - N 49°42.976 E 013°56.825

Nacházíte se na obecnické navsi, kde je celkem rusno, tak pozor na auta!!! Na Stedry den se tu kona pulnocni zpivani u stromecku (mohu jen doporucit). Vas ale zajima kriz vedle kostela.
soucet cislic prvniho letopoctu = A
pocet letopoctu na krizi = B

zastavka II. Roubenka - N 49°43.036 E 013°56.768

Další zastávkou je zrekonstruovana roubenka, ktera je chloubou obce.
císlo popisné roubenky = C

zastavka III. Vessky rybnik - N 49°43.027 E 013°56.723

O kousek vedle na hrázi Vesskeho rybnika spocitejte vsechny lavicky.
kolik vidite lavicek? = D

zastavka IV. Rozcestí - N 49°43.020 E 013°56.600

Prisli jste na rozcesti s krizkem a zde potrebujete vedet pocet stromu v tesne blizkosti krize.
pocet stromu u križe = E

zastavka V. Most - N 49°42.938 E 013°56.430

Dosli jste na mostek v chatove casti Obecnice, zde spocitejte pocet konstrukcnich dilu zabradli na obou stranach mostku.
z kolika casti se sklada zabradli? = F

zastavka VI. Koupaliste - N 49°42.922 E 013°56.560

Ted byste meli prochazet kolem prirodniho koupaliste s místní hospudkou.
pocet betonovych mustku (skokanku) do vody = G

zastavka VII. Pomnik - N 49°42.888 E 013°56.774

Pomnik lesniho delnika Antonina Koubka umuceneho nacisty.
soucet cislic dne a mesice v názvu sadu = H
mesic umuceni Antonina Koubka = I

zastavka VIII. Skola - N 49°42.925 E 013°56.916

Stojíte pred zrekonstruovanou Masarykovou základní školou, bohuzel uz bez obrovskeho stribrného smrku, ktery stál uprostred zahrady pred budovou.
pocet oken v prostredni vodorovne rade = J

zastavka IX. Fara - N 49°42.977 E 013°56.932

Stará fara o kterou se nemá kdo starat, tedy obec by se starala, kdyby byla její. Bohužel na její odkoupení nema dostatecne mnozstvi financnich prostredku.
pocet modrych oken = K


Ted už byste meli mít všechny potrebné informace k vypocítání souradnic. Pro kontrolu - souctem cislic ze vsech zastavek by vám melo vyjít císlo 116. Jestli ano, cache hledejte na souradnicích

N 49°42.(A-H)(C/D)(D-E)

E 013°56.(F+G-H-1)(J/B)(I-K-1)Cache prosim vracejte na spravne (oznacene) misto. Díky

znackaAdditional Hints (Decrypt)

zntargvpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

250 Logged Visits

Found it 233     Didn't find it 3     Write note 5     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.