Skip to content

Dokonala harmonie Mystery Cache

Hidden : 11/01/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DOKONALÁ HARMONIE

Geometrie má dva poklady:
Pythagorovu vetu a "dokonalý pomer"
První má cenu zlata
a druhý pripomíná spíše drahocenný kámen
Zatímco Pythagorova veta je všeobecne známá a seznamují se s ní žáci již na základní škole, pojem dokonalého pomeru ustoupil ponekud do pozadí a vymizel z našich ucebních osnov. V dobe minulé však sehrál významnou úlohu, daleko presahující rámec matematiky. Kolem dokonalého pomeru vznikla celá návodná literatura, jak s jeho pomocí sestrojit nejkrásnejší trojúhelník, nejkrásnejší pudorys budovy, telo o nejkrásnejších proporcích v celku i v detailech. Není prý dobrého obrazu bez vedomého ci podvedomého užití dokonalého pomeru v jeho rozvržení a kompozici, obrazy a sochy starých mistru lze pomocí dokonalého pomeru rozebrat do nejmenších plošek. A ješte daleko víc: bez dusledného použití dokonalého pomeru nevzniknou prý dobré housle ani dobré drama. Ba ani to nestací - dokonalý pomer je kosmickým zákonem, projevujícím se i v prírode napríklad v anatomii rostlin, v chemii v krystalických strukturách a složení sloucenin, v astronomii, v polohách hvezd a planet...
S dokonalým pomerem se jednoduše receno setkáváme všude v prírode, aniž bychom si to uvedomovali. Prijde nám totiž prirozený. Z nejakého duvodu se jím príroda „rídí“.

"Leonardo da Vinci vedel o zákonitostech stavby lidského tela mnohem víc než kdokoli z jeho soucasníku... Jako první prokázal, že se lidské telo skládá ze soucástí, které se k sobe bez výjimky radí tak, že odpovídají dokonalému pomeru." Celá trída se zatvárila pochybovacne. "Vy mi neveríte?", pokrcil rameny Langdon. "Až príšte pujdete do sprchy, nezapomente si s sebou vzít metr... Zmerte si výšku od zeme k vrcholku hlavy a vydelte jí vzdáleností mezi pupíkem a hlavou. Hádejte, co vám vyjde."... "Chcete další príklad? Zmerte si vzdálenost od ramene ke špickám prstu a vydelte ji vzdáleností mezi loktem a špickami prstu... Od kycle k zemi deleno od kolena k zemi. Klouby prstu na rukou i nohou. Obratle pátere. Dámy a pánové, každý z vás je živoucí poctou dokonalému pomeru."
- Dan Brown - DaVinciho kód
Noviny které ctete, obrazovka vašeho pocítace, vaše kreditní karta, okvetní lístky tamté kvetiny, listy toho stromu, stavba naproti pres ulici - vše je rízeno principem, proporcí, harmonickou hodnotou. Zdá se, že k nám Vesmír šeptá vesmírný kód v každém koutu prírody, jedinecný a harmonicky estetický kód!. Za zrejmým chaosem, který vládne ve vesmíru, ve kterém každá událost a každý rozmer logicky následuje nejistý osud, presto existuje skrytý rád. Velká pyramida v Gíze a Cheopsova pyramida, Parthenon, sídlo OSN v New Yorku i katedrála Notre Dame - všechny ztelesnují tyto zlaté proporce, tento dokonalý pomer. Nekolik renesancních umelcu vclenilo tenhle objevený skvost do svých del, jedním z nich byl Leonardo da Vinci, který používal tuto proporci ve slavných dílech, jako je Poslední vecere a Vitruvian Man. Jelikož architektura, vizuální umení, hudba a jiné vynálezy jsou výhradne výsledkem lidského pusobení, nekterí by mohli usuzovat, že dokonalý pomer zrcadlí nahodilý, kolektivní názor lidské rasy. To však stále nevysvetluje nekonecný pocet organických a anorganických entit nalezených v prírode, které nekonecne opakují tuto zvláštní míru.
Udelejte si pokus nejdríve sami se sebou, a chcete-li, i s práteli nebo príbuznými. Na obrázku je osm pravoúhelníku. Nepospíchejte, pozorne si je prohlédnete a pak vyberte ten, který se vám zdá nejlíbivejší.


Rozhodli jste se pro pravoúhelník D? Zrejme ano, a jestliže ne, pak pri vetším poctu pokusu s vašimi známými dospejete k záveru, že se pro pravoúhelník D rozhodlo približne 75% dotazovaných. Proc se nám zdá být pravoúhelník D nejlíbivejší? Protože pomer délky a výšky tohoto ctyrúhelníka odpovídá dokonalému pomeru úsecky. Výsledky prací nasvedcují, že tato skutecnost souvisí s cinností mozku. Presneji s tím, že pri pozorování predmetu v dokonalém pomeru, vyvolávají vzniklé signály mimorádne príznivou informacní rezonanci.
Od obdélníku ke zlaté spirále, takovéto príklady se dají nalézt všude: u ovcího rohu, v nerostných krystalech, ve víru, v tornádu, v otiscích prstu, v okvetních lístcích ruže, u kvetáku nebo slunecnice, u ptáku, hmyzu, ryb, v Mlécné dráze, jiných galaxiích, jako je ta sousední M51... nebo na hlemýždi. Dokonalá a krásná ulita hlemýžde je prakticky vzorem dokonalého pomeru. Duvod, skrytý za tímto kódem, jenž, jak se zdá, predurcuje harmonii a krásu, je necím, co okouzlovalo vedce po celá staletí a zustává hádankou i dnes. Jak muže být pevne daná spirála spolecným faktorem u tisícu biologických organismu, vyvinutých, jak jsme si mysleli, zcela nepredvídatelnou a neurcitou cestou? Muže to mít nejakou spojitost s DNA, kde jsou uvnitr kruhu tvoreného dvojitou šroubovicí obsaženy dve složky, mezi nimiž je dokonalý pomer? Jelikož tento dokonalý pomer vypadá jako kód, který mají spolecné všechny formy života - harmonický tón rezonující v souladu s vesmírem - není náhodou, že nám tento dokonalý pomer pripadá harmonický - i my totiž pocházíme z tohoto vesmíru.
free countersAdditional Hints (Decrypt)

fxnyaí xbzhexn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)