Skip to content

<

Storøya #4 - The View

A cache by kosunde Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen er plasset på det beste utsiktspunktet på Storøya i Tyrifjorden. Stedet kalles bare Utsikten.
[ENG] This cache is placed on the best view point on the island Storøya in the lake Tyrifjorden. The place is only called The View.


The View

[NOR] Om Storøya og utsikten fra cachen
Storøya er nær 2 km² stor og den største øya i Tyrifjorden. Øya ble i middelalderen kalt Bygdøen, senere Tyrisøen eller Biscobsøen. I 1152 ble Hamar Bispedømme dannet og Hamarbispen bygget snart et stort anlegg her. På øya er det et naturreservat som ble fredet 15. januar 1988. Øya består av et mangfold av naturtyper. Som i skrentene ned mot Tyrifjorden finnes også her kalkfuruskog. Det biologiske mangfoldet er rikt på øya som har en variert flora. Ved Storøen gård finnes det sjeldne kulturvekster og forvillet klosterflora som trolig ble brakt til øya av munker.

Fra dette utsiktspunktet er det en strålende utsikt ut over Tyrifjorden. Over fjorden mot syd troner Finnemarka og Øst-Modum. Mot sør-øst kneiser Krokskogens brattkant ned mot fjorden og mot vest Holleia og Tyrifjorden. Øyene ute i Tyrifjorden er Purkøya og Geitøya mot syd-vest og syd og Frognøya mot vest. Utøya (hvor AUF har sine sommerleire) er skjult bak Geitøya.

Om cachen/About the cache
[NOR] For å komme ut til Storøya tar du av E16 i krysset ved Rørvik og kjører på en smal molo ut til øya. Turen hit må du ta mellom 07.00 og 20.00, resten av døgnet er den automatiske porten på landsiden av moloen stengt. Anbefalt parkering er parkeringsplassen tilhørende golfbanen ved cachen Storøya #1 - Golfers Paradise. Er det fullt her kan du parkere ved båthavna. Fra parkeringsplassen er det en fin spasertur på bilveien langs golfbanen opp til Storøen gård. På veien kan du logge nabocachene Storøya #2 - Island Top og Storøya #3 - Storøen Gård. Hytteeierne på øyas sør-østside er lite gjestmilde, så dette området anbefales det å holde seg unna. Det er forbudt å gå på banen, så ikke ta noen snarveier over greenen! Fra Storøen Gård anbefales det å gå via det foreslåtte utgangspunktet oppgitt med eget waypunkt og videre gjennom skogen frem til cachen. Vegetasjonen er ganske tett og det er dessverre ingen skikkelige stier å følge frem hit. Cachen er en såkalt preform, det vil si en brusflaske som ikke har rukket å bli en brusflaske enda. Den inneholder en loggbok og en blyant.

[ENG] To go to Storøya leave the E16 in the junction at Rørvik and drive on a narrow pier to the island. You must visit the island between 07.00 and 20.00, the rest of the day the automatic gate on land next to the pier is closed. Recommended parking is the parking lot at the golf course and the cache Storøya #1 - Golfers Paradise. If the car park is full, you can park at the marina. From the parking lot there is a nice walk on the road along the golf course to the Storøen Gård. On your way you can log the neighbor caches Storøya #2 - Island Top and Storøya #3 - Storøen Gård. Summer house owners on the island's south-east side is not hospitable at all, so it is recommended to stay away from this area. It is forbidden to walk on the golf course, so do not take any shortcuts over the green! From Storøen Gård it is advisable to go to the proposed starting point provided with a separate waypoint and to continue through the forest to the cache. The vegetation is quite dense and there areunfortunately no distinct paths to follow. The cache is a so-called preform, that means a soda bottle that has not become a soda bottle yet. It contains a logbook and a pencil.

Additional Hints (Decrypt)

[NOR] Uratre v ra tena, ynig
RAT] Unatvat va n fcehpr, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.