Skip to content

<

Storøya #5 - Island Hopping

A cache by kosunde Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen befinner seg i strandkanten på utsiden av Purkøya i Tyrifjorden, en liten naboøy til Storøya.
[ENG] This cache is placed on the western beach of the island Purkøya in lake Tyrifjorden, a small neighbor island of the island Storøya


En dramatisk strand/A dramatic beach

[NOR] Om Purkøya og naturen her
Purkøya er en liten øy som ligger idyllisk til rett utenfor sør-vest spissen av Storøya. Purkøya blir flittig brukt som friluftsområde. Det er til en viss grad tilrettelagt for friluftsliv her med utedo og søplekasser. Øya må være et eldorado en fin sankthansaften! Mesteparten av Purkøya er naturreservat. Purkøya naturreservat ble fredet 15. januar 1988. Naturreservatet dekker et areal på ca. 25 dekar. Det er i strandsonen rundt øya at man finner de geologisk verneverdige områdene. Lagene det er viktig å bevare er ringerikssandstein fra silurperioden (440 - 395 mill år siden). I likhet med profilene på Lemostangen utgjør forekomstene på Purkøya referanseområdet for Oslofeltets silurlagrekker. Det er ikke tillatt å plukke fossiler på øya.

Ringerikssandstein er en rødbrun og grågrønn sandsteinstype som ble dannet ved avsetning av sand (bittesmå korn av det glassaktige, harde mineralet kvarts) i elvene fra den kaledonske fjellkjede, som begynte å reise seg gjennom nordvestre deler av Norge under silurtiden. Steinarten opptrer i opptil 1000 meter tykke lag og er typisk for visse deler av landskapsområdet Ringerike i Buskerud (Hole og Ringerike kommuner), men finnes også i større mengde på Jeløya ved Moss og ved Holmestrand. Disse områdene inngår alle i Oslofeltet, der det også finnes slik sandstein i mindre mengder ved blant annet Kolsås og i Lierdalen. Ringerikssandstein har typisk bølgeslagsmerker og tørkesprekker. På Ringerike finnes det dessuten et tynt lag der det finnes fossiler, blant annet av sjøskorpioner og primitive fisker (skallhuder). Ellers er ikke fossiler vanlige i denne bergarten.

Et av mange fossiler i strandsonen på Purkøya

Om cachen/About the cache
[NOR] For å komme ut til Storøya tar du av E16 i krysset ved Rørvik og kjører på en smal molo ut til øya. Turen hit må du ta mellom 07.00 og 20.00, resten av døgnet er den automatiske porten på landsiden av moloen stengt. Anbefalt parkering er parkeringsplassen tilhørende golfbanen ved cachen Storøya #1 - Golfers Paradise. Er det fullt her kan du parkere ved båthavna. Fra parkeringsplassen er det greiest å gå via Storøen gård og deretter gjennom skogen og ned brattskrenten til sundet mellom Storøya og Purkøya. Over sundet går det et vad. I perioder med normalt med vann kan en gå tørrskodd over vadet. I perioder med høy vannstand må en påregne å måtte vade eller kanskje til og med svømme over sundet. Vadet er oppgitt som et eget waypunkt. Fra sundet er det kort vei over øya og frem til cachen. En fin liten omvei er å gå i strandsonen rundt øyas sydspiss og frem til cachen. Da får man en maksimal naturopplevelse. På veien hit er det mulig å logge de tre cachene Storøya #2 - Island Top, Storøya #3 - Storøen Gård og Storøya #4 - The View. Et meget godt alternativ til å gå over Storøya er å ta seg ut til denne cachen i kano eller en annen farkost. Da er det mange mulige utgangspunkter og en er ikke styrt av Storøyas åpningstider. Cachen er en kamuflasjemalt tupperware boks som initielt innenholder cachedokument, loggbok, en blyant, en FTF presang og noen bytteting.

[ENG] To go to Storøya leave the E16 in the junction at Rørvik and drive on a narrow pier to the island. You must visit the island between 07.00 and 20.00, the rest of the day the automatic gate on land next to the pier is closed. Recommended parking is the parking lot at the golf course and the cache Storøya #1 - Golfers Paradise. If the car park is full, you can park at the marina. From the parking lot it is easiest to go to the farm Storøen Gård, continue through the woods and down the steep slope to the sound between the islands Storøya and Purkøya. Over the sound there is a wade. In periods with a normal water level you can pass the wade with the shoes on without being wet. In periods with a high water level you must be prepared to wade or even to swim across the sound. The position of the wade is provided with a separate waypoint. From the sound there is a short distance across the island to the cache location. A nice little detour is to follow the beach around the island's southern tip to the cache location. Then you will get the maximum experience of the nature. On the way here it is possible to log the three caches Storøya #2 - Island Top, Storøya #3 - Storøen Gård and Storøya #4 - The View. A very good alternative to go over the island Storøya is to go to this cache by canoe or some other craft. Then there are many possible starting points and your tour are not limited to the island Storøya's opening hours. The cache is a camouflage painted Tupperware box that initially contains a cache document, a logbook, a pencil, a FTF gift and some items for trade.Additional Hints (Decrypt)

[NOR] V rg uhyebz v fxeåavatra, qrxxrg ni ra fgrva. Zryybz geæe.
[ENG] V n pnivgl va gur fybcr, pbirerq ol n ebpx. Orgjrra guerrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.