Skip to content

Zidovsky hrbitov Traditional Geocache

Hidden : 10/29/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška u židovského hrbitova v Milevsku.
Cache at Jewish cemetery in Milevsko

Hrbitov židovské náboženské obce v Milevsku je umísten nedaleko mesta, na kopci nad klášterem, v míste zvaném Židovna.

V tomto míste si pripomeneme malou židovskou komunitu, která žila v Milevsku od 17. století. První rodina se zde usadila po roce 1640. V roce 1890 zde žil nejvetší pocet Židu, 172 osob, což bylo 6% zdejšího obyvatelstva. Zabývali se obchodem a hlavne provozovali ruzná remesla. Pozdeji jejich pocet klesal, v roce 1942 jich zde žilo 104, což tvorilo 3,6% obyvatel Milevska, kterých v té dobe bylo jen 2900. V letech 1942 a 1943 byli všichni deportováni do Terezína, nacistické peklo prežilo jen 14 osob. Pametní deska se jmény obetí nacismu je umístena na zdi byvale synagogy ve meste.

Zdejší hrbitov byl založen v roce 1714 a rozšíren v 19.století. Nejstarší náhrobní kameny jsou z doby založení hrbitova, je možno si prohlédnout i cenné barokní náhrobky. Prvním pochovaným zde byl clovek, který nepocházel z Milevska. Byl to pocestný chudák, který zemrel ve stredu 8. Ševat 5474, jak je mimo jiné uvedeno na nejstarším náhrobku, který jiste snadno najdete, pokud ovšem umíte hebrejsky.

Obradní sín s kubistickými prvky je z roku 1928.


Na hrbitove procházíte po pietním míste, prosím, zachovejte zde klid a porádek.


Nedaleko hrbitova je hájovna a ze zpátecní cesty je pekná vyhlídka na Milevsko a okolí.


Ke hrbitovu se dostanete nejlépe, když odbocíte z hlavní silnice c. 19 po silnici vedoucí prímo do kopce podél budov, které máte po pravé strane.
Zde musíte zaparkovat a dále pokracovat asi 800 metru po polní ceste. Polní cestou se dá projet i na kole.Keška je součástí série kešek
Milevského vyhlídkového okruhu.
Kód potřebný pro odlov bonusové keše GC4231N naleznete pod víčkem, nebo na deskách logbooku.

pohled na náhrobky

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz, araí an ueovgbir nav ir mqv
vg vf haqre n fgbar, abg va gur nern bs przrgrel abe va gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)