Skip to content

Sifra mistra Leonarda (Code mistr Leonardo) Mystery Cache

This cache has been archived.

Bohemian reviewer: Dalsi mesic uplynul, zadna reakce ze strany autora -> archivovano.<br />
Pokud by ses nekdy v budoucnu rozhodl cache obnovit, tak je pripadne mozne ji odarchivovat, pokud bude lokalita stale volna-v tom pripade staci kontaktovat me ci jineho reviewera pres profil - viz http://wiki.geocaching.cz/wiki/Reviewer . Nebo muzes vytvorit novy listing, pokud by se misto ulozeni ci popis kese vice zmenil.
<br />
<br />
Bohemian reviewer pro CZ, SK a okoli

More
Hidden : 11/20/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ŠIFRA MISTARA LEONARDA

V Olomouci je dost kešek,  pri kterých si budete lámat hlavu a shánet ruzné informace z knížek ci ze strýcka GOOGLA . A proc nepridat další J. S naší keší to je obdobné, jen jsme navíc použili kryptogram. Jde o takzvanou sloupcovou transpozici s neúplnou tabulkou . K vyluštení budete potrebovat klícové slovo, které se nachází na budove N49° 35.744 E017° 15.996. Zde opište název instituce bez mesta a diakritiky (PRVNÍ DVE SLOVA). Temto písmenum pridelte patricnou hodnotu podle následující tabulky.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

11

20

2

7

15

12

23

8

5

24

13

19

26

3

9

14

22

10

1

18

4

6

25

16

21

17

 

Ted znáte klícové slovo a permutacní vycíslení. To je základ pro dešifrování  naší zprávy.

Dešifrování se znalostí klícového slova je následující (príklad)

Z  A  K  O  D  O  V  A  N  O    Klícové slovo

10 1  4  6  3  7  9  2  5  8    Permutacní vycíslení

S  C  H  U  Z  K  A  Z  I  T    Text zprávy

R  A  V  D  E  S  E  T  H  O

D  I  N  N  A  V  E  L  K  E

M  N  A  M  E  S  T  I  P  O

D  K  A  S  N  O  U  B  U  D

U  M  I  T  N  A  H  L  A  V

E  C  E  R  N  Y  B  A  R  E

T  S  F  I  A  L  O  V  O  U

A  N  T  E  N  K  O  U

Podle poctu písmen (K=10) v klícovém slove urcíme pocet sloupcu tabulky. Tímto císlem vydelíme celkový pocet písmen zašifrovaného textu (T=88). Pocet rádku tabulky (R=9) urcuje výsledné císlo zaokrouhlené na celé císlo nahoru. Poslední rádek bude neúplný. Ze vzorce T - (K x (R-1)) zjistíme kolik sloupcu bude mít o jedno písmeno více než sloupce zbývající. V našem príkladu 88 - (10x(9-1))=8

Jde vždy o sloupce od zacátku klícového slova, nikoliv o sloupce podle poradí písmene v abecede!

V našem príkladu to bude prvních 8 sloupcu pod písmeny Z A K O D O V A které prepsány do permutacního vycíslení mají hodnoty 10 1 4 6 3 7 9 2

Tucne jsou zvýrazneny sloupce, které svým posledním písmenem tvorí poslední, neúplný rádek tabulky:

CAINKMCSNZTLIBLAVU ZEAENNNAN HVNAAIEFT IHKPUARO UDNMSTRIE KSVSOAYLK TOEODVEU AEETUHBOO SRDMDUETA


Pak podle císelného parametru klícového slova seradíme tyto sloupce 1 až 10 dle správného poradí - sestavíme tabulku a precteme text.

Kódovaný text:

KTVPL

MBUTE

IETEM

ULRMU

SAEIE

OEYCT

NYSTA

TCOTO

EOTTV

NDSNE

TISEE

PCTRD

YRNOY

DEARS

EYREA

ACCNK

USOEE

AOOCV

RCEVD

NEYIL

KAKMO

OYKNC

UCHCU

TNSTT

TEETP

LUDIT

TCINC

THEUJ

DNSJR

SJEDU

RMDSU

TCYOR

FARKU

RRYTC

LTTNP

YIICE

NVMDZ

KRIEP

TOELS

ATCG

 

Na výchzích souradnicích keš nehledej! V keši není tužka!

 

CODE MISTR LEONARDO

In Olomouc is quite cache where you worry and look for different information from books or from uncle GOOGLE. And why not add another J. With our cached is similar, but we also used the cryptogram. This is a column called transposition of an incomplete table. You will need to decrypt the key word which is located on the building N49° 35.744 E017° 15.996 Copy here the name of the building without a town and diacritics (FIRST TWO WORDS). These letters, assign an appropriate value in the following table.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

11

20

2

7

15

12

23

8

5

24

13

19

26

3

9

14

22

10

1

18

4

6

25

16

21

17

 

Now you know the key word and permutation quantification. This is the basis for decoding our messages.

Decryption with knowledge of the keyword is as follows.

According to the number of letters (K = ?) in the keyword we determine the number of columns of the table. Divide this number the total number of letters encoded text (T = ?). Number of table rows (R = ?) determines the resulting number rounded to an integer up. The last row is incomplete. From the formula T - (K x (R-1)) we see how many columns will have one point more than the remaining columns.

It is always a column from the beginning of the keyword, not the columns in the sequence of letters in the alphabet!

Code text:

SVNOO

UBEEE

YEUTI

ODTDM

DCNEA

OLADI

IFETI

IETSM

FSENU

ETSHI

TARRF

HEEEI

NUOIR

EAMTC

TOAIT

CRUEG

EUNUI

AESFP

EDHTT

EOTMR

NFERO

CDFPC

GEAGR

EEIME

EEECL

TKDYD

TUHKA

ORNHO

ETVRN

BUCHI

QCUEC

HNNOC

YGNZE

FOOGH

ETWRT

AICSN

SRHNS

EEOIL

AERLH

GCNAD

NDREN

SNEOE

E

         

The default coordinate cache Seek! Not cached in the pen!

Additional Hints (Decrypt)

xzra zvfgb irgir (gehax vafgrnq bs oenapu)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)